21. listopadu 2010

Nový předseda KDU-ČSL

Přiznám se, že máloco mne dokáže rozčílit tak jako další orgie ostrakismu. Novým předsedou KDU-ČSL byl zvolen Pavel Bělobrádek a Pravda a láska na něj okamžitě uspořádala hon. Důvod? 3 roky starý článek, o kterém Lucerna wikipedie referovala již před 2,5 lety, kdy officiální media v jejich typické přezíravosti nějaký prosťáček nezajímal. Je to důkaz toho, že číst LW se vyplatí.

Snad nejhorší odsudek měly nyní už otevřeně kryptokommunistické „Britské“ listy, že i příslovečně intolerantní Věru Tydlitátovou nechaly daleko za sebou. Oproti mínění kryptokommunistově není zvolení Bělobrádka nějaké „směřování strany k nahnědlým siláckým vodám“, nýbrž vale pokusu o imitaci CDU – silné občanské strany. S Bělobrádkem se strana bude orientovat tvrdě křesťansky a, řekněme to otevřeně, katholicky. To znamená stop potratům, emancipaci gayů a leseb a sexuální výchově. Pokud se to někomu nelíbí, nechť si laskavě nestěžuje na politiku, ale na křesťanství jako takové.

Zděšení zavládlo i v Deníku Referendum, který prohrál svůj boj o přeměnu KDU-ČSL na křesťansko-sociální stranu s Hovorkou v čele. Sorry mládenci, ale KDU-ČSL roli levicové TOP 09 sehrát nemůže, což bylo jasné už od počátku.

7 komentářů:

 1. Proti emancipaci gayů a leseb nejsou všechny církve a pokud si KDU zvolila jako téma pro svoje živoření toto, musí na tom být hodně bledě.
  Ten zmíněný blog je jen špička ledovce, názory uvnitř KDU jsou neskutečně předpotopní projevy netolerance - z celého svého názvu tak strana zůstává věrna jen tomu slovu "lidová". Jinak chlapec svůj úděsně napsaný text zplodil ve 30 letech, to už by snad mladická nerozvážnost měla uvolnit cestu minimálně stopám moudrosti. (P.S.: Oi! není deska zásadní, punkových kapel bez rasistických textů tu bylo dost, jen neměli známé strýčky v hudbením průmyslu.)
  K. Kahovec

  OdpovědětVymazat
 2. Ano, jsou i takové, které Písmo neberou tak vážně, ale je otázkou, zda je ještě považovat za církve.

  No, je pochybné, zda je to živoření. Úpadek KDU-ČSL byl způsoben její rozbředlostí. Pokud se bude profilovat jako křesťanská strana, má chanci oslovit až 10 % voličů. Není to mnoho, ale není to ani málo.

  Neznám nikoho, kdo by tvrdil, že Bělobrádek svůj text napsal v „mladické nerozvážnosti“.

  BTW, ta deska se jmenovala Rebelie a zásadní opravdu byla. Orlík tam měl skladby Skinhead, Viktorka Zižkov a Karel G. mit uns a nic z toho nemá rasistický text. Z významnějších punkových kapel na Rebelii nebyli snad jen Visáči.

  OdpovědětVymazat
 3. V Písmu se o lesbách nepíše vůbec nic (snad kromě Rút, a to je spíš oslava jejího vztahu) a o gayích jen z hlediska styku (nikoli výchovy dětí), a to ještě jen ve Starém zákonu, který ten Nový přece zázračně překonal ;-) Nic moc křesťanského pak na Bělobrádkovi nepozoruji, jeho rozhled se pak zdá dost omezený a v moderní teologii se jako většina členů strany orientuje sotva.
  Ano, tři texty, které zmiňujete, rasistické zrovna nejsou, jistě ale objevíte jiné, na jiných albech. Řeč byla o desce Oi! (http://cs.wikipedia.org/wiki/Oi!_(album), nikoli o jedné kompilaci; Demise je taky slušný děs.
  K. Kahovec

  OdpovědětVymazat
 4. Ano, o lesbách se sice ve Starém zákoně nepíše nic, ale per analogiam je nutno na ně vztáhnout stejná pravidla jako na gaye.

  Bylo by dobré si Nový zákon přečíst: Římanům 1, 26-7, 1. Korinthským 6, 9-10 etc.

  Zásadní byla deska Rebelie; obě desky Orlíku nikdo za zásadní nepovažoval.

  OdpovědětVymazat
 5. Mýlíte se, mistře Kahovče, Pavel říká v epištole Římanům:

  A podobně i mužské pohlaví, opustivše přirozené užívání ženy, rozpálili se v žádostech svých jedni k druhým, mužské pohlaví vespolek mrzkost pášíce, a [tak] spravedlivou mzdu, kteráž na jejich blud slušela, sami na sebe uvodíce.

  OdpovědětVymazat
 6. to Guy Peters a JzP:
  Je úplně jedno, co stojí ve starých textech, katolická církev se jimi stejně neřídí, nebo si vybírá, co se jí hodí podle kontextu. Člověk byl stvořen jako muž a žena, a přece zavedla celibát - ovšem nikoli z duchovních, ale praktických pohnutek, kvůli dědictví.
  Ano, o sexuálním styku mužů se píše v bibli pohrdlivě, ovšem totéž platí i o onanii. Opět: důvod není duchovní, ale čistě praktický - aby se neplýtvalo sémě.
  A konečně: pokud analogicky totéž platí podle GP o lesbách, proč analogicky o ženách neplatí jiné výmysly katolické církve? Lesby církev nezajímají, podle ní totiž samozřejmě neexistují.
  To jsme už ale utekli od tématu, kterým je konec KDU - a ten je myslím nevyhnutelný. Leda by "hodnotou" a zejména křesťanskou byla nesnášenlivost. Hm, neměla to být původně láska a empatie?
  K. Kahovec

  OdpovědětVymazat

Kursiva: <i></i>
Tučné písmo: <b></b>
Uvozovky: „“
Odkaz: <a href = ""></a>