30. září 2007

Jak měřit kvalitu jazykových versí wikipedie

Lze to poměrně snadno. Každá jazyková verse je tvořena kommunitou aktivních uživatelů. Každému aktivnímu uživateli lze přiřadit stupeň wikipeditidy přepočtený na cynika, tj. 0 až 100 % cynika.

Příklady:
  1. Nácek Pospíšil je samozřejmě 100% cynik.
  2. Bubamara má značný stupeň wikipeditidy, odhadem 80 až 90 % cynika.
  3. Všichni, kteří vyžadují psaní joty ve slově cynik a nejsou Chorvaty, mají wikipeditidu nad 50 %.
Kvalita wiki se pak vypočítá tak, že se sečtou všechny individuální wikipeditidy a vydělí se počtem aktivních wikipedistů. Čím je výsledné číslo nižší, tím je wiki kvalitnější.

0 – počet kommentářů:

Okomentovat

Kursiva: <i></i>
Tučné písmo: <b></b>
Uvozovky: „“
Odkaz: <a href = ""></a>