24. září 2007

Josef Hejduk a Jan Novák

Co mají ti dva společného? Jeden páchal romský holocaust a ten druhý ho popírá. Jeden byl brutální český dozorce v Letech a druhý napsal článek o Letech, kde se jméno Hejduka vůbec nevyskytuje. Pane Nováku, že Vám není hanba!

Chcete-li dozvědět, co Vám popírač Novák vulgo Max zamlčel, přečtěte si tyto texty:
  1. VPORH
  2. vzpomínky oběti romského holocaustu
  3. knihu Black Silence: The Lety survivors speak: "In 1994 the Czech Government tried to convince American writer Paul Polansky that there were no living survivors of Lety, the Second World War Romany (Gypsy) death camp in southern Bohemia. But Polansky found more than 100 Lety survivors living in the Czech Republic and these are their stories."
Novák výsměšně tvrdí: "Šlo však o individuální selhání jedinců a nikoli o cílené či programové konání protektorátních úřadů či jiné skupiny. O individuelní selhání jedinců šlo i v případech týrání některých vězňů, za což byli tito jednotlivci souzeni. Tato individuelní selhání však nenaplňují definici holocaustu, tady masově provedeného vyhlazování." Ve skutečnosti: "Na adresu vězňů pak ministr [vnitra Josef Ježek] pronesl: "Tito lidé jsou vředem a přítěží společnosti, ti by měli být zavřeni do smrti." Vězeň byl v Ježkových očích tvor, který "občanských práv nemá. Proto je dán do kárného tábora. Tam se mu všechna občanská práva berou"." ""Janovský byla svině, šílenec, osel, zvíře," říká Hauer. "Přivítal nás slovy, že z tábora vede jen cesta do nebe." "V třeboňském archivu je uložený táborový řád, v němž čteme: "Kdo po večeři bude dopaden mimo ubytovnu a na první zvolání nezastaví, bude zastřelen."
"Pro lidi jako byli Janovský, Hejduk nebo Baloun, neměl život Cikána sebemenší cenu," tvrdí Hauer. "Nepochybuji, že ve své surové nenávisti byli schopni všeho - i zabíjení. S nacisty za zády cítili, že se jim nemůže nic stát. A když několik hodin mlátili podvyživeného, nelidskou prací vysíleného vězně, a ten pak zemřel, co vlastně bylo příčinou smrti?"" "Janovský zcela promyšleně zadržoval jídlo i šaty, aby nás mohl trýznit hladem a zimou. Vytvářel podmínky, které automaticky a rychle vedly k smrti stovek lidí". "Když Kopecký protestoval proti zdravotním podmínkám v táboře, řekl mu Janovský: "Nestrkejte do toho prsty, říše má zájem na jejich vyhynutí.""

A podle Nováka to genocida nebyla!

0 – počet kommentářů:

Okomentovat

Kursiva: <i></i>
Tučné písmo: <b></b>
Uvozovky: „“
Odkaz: <a href = ""></a>