14. září 2010

Stodola v. Cvek

motto„křesťanské ctnosti jako víra, naděje a láska jsou ve své podstatě tak nerozumné, jak jen možno“
—Gilberth Keith Chesterton

Známý heretik Stodola vždy vyskočí jako čertík z krabičky, kdykoliv někdo napíše něco jako „Zde bych hned dodal, že v křesťanské tradici je zcela nemožné chápat víru jako něco, k čemu dospějete rozumem, co neprocítíte a zejména neprožijete.“ Tak i starokatholík Cvek se díky tomu pro něj stal „legrační polyhistor“.

Stodola neváhal si dokonce vymyslet tvrzení: „Křesťanská tradice chápe sice víru jako rozumovou ctnost“. Ve skutečnosti kesťanská tradice nikdy nechápala víru jako rozumovou ctnost, nýbrž jako ctnost theologickou, tedy vyšší, což je třetí kategorie k Aristotelovým ctnostem mravním (Ἠθικὰ Νικομάχεια II.7) a rozumovým (Ἠθικὰ Νικομάχεια VI.3).

Chesterton říká: „A víra znamená uvěřit neuvěřitelnému, jinak to není žádná ctnost.“ Ano, jenže Stodola si plete ratio a mens. Víra je přirozeně mentální (v mysli), ale není racionální (rozumová). To jen zastydlí positivisté nedokáží tyto 2 pojmy rozlišit.

Ještě bych dodal, že Ježíš a Pavel měli výroky státotvorné i buřičské. Protože měli rovněž ty druhé, je zcela legitimní tvrdit: „Já bych „chestertonismus“ přirovnal k římskému státnímu náboženství, které se muselo ctít a udržovat jen z politických a společenských důvodů. Kristus a sv. Pavel jsou z tohoto pohledu nebezpeční blouznivci.“

2 komentáře:

  1. Proč je Stodola heretik?

    OdpovědětVymazat
  2. O tom jsem napsal mnoho článků. Je to ale roztříštěné, takže to možná časem shrnu do uceleného článku.

    OdpovědětVymazat

Kursiva: <i></i>
Tučné písmo: <b></b>
Uvozovky: „“
Odkaz: <a href = ""></a>