6. srpna 2010

Předsudky jako program

Jaký je vlastně fundamentalistický program návratu středověku do škol? Prozrazuje to mluvčí paternalistické iniciativy proti svobodě volby, Hnutí Pro život ČR:

  • Sexualita se dětem předkládá jako cíl a nikoliv jako dar a prostředek pro založení rodiny; tím dochází k jejímu snížení na pouhý fyzický požitek.
  • Od sexuality se zcela odděluje plodnost, resp. ta je předkládána jako nežádoucí a krajně riziková; v dětech se tak buduje a priori negativní vztah k založení rodiny.
  • Nejvyšším cílem mladého člověka, dobře "sexuálně vychovaného“, má být, dle doporučení ministerstva školství, zřejmě zdraví. Tedy jde o to, aby děti zůstaly zdravé, i když budou souložit. A souložit mohou dle své libovůle, hlavně však bez následků.
  • Sexuální výchova staví na hrubém omylu, že negativní chování má příčinu v rozumu – v neznalosti, což se má odstranit podáním informací. Selhávání v této oblasti lidského života, a to zvláště u dospívajících, však spočívá ve slabosti vůle. A ta je těmito programy masivně oslabována: jitřením fantazie (připomínáním tématu, explicitními nácviky, promítáním filmů, vyslovováním vulgarit ...) a vytvářením falešného pocitu jistoty (dovedné užívání prezervativu jako řešení).
  • Pokyny ministerstva navíc vytvářejí na školách prostor, který nejspíš nenaplní lidé se zdravou sexualitou, neboť k takové patří intimita a přirozený stud, znesnadňující o takových tématech veřejně hovořit, ale spíše lidé, jejichž sexualita nevykazuje známky zralosti.
Cílem je uchovat a podporovat stud z přirozených lidských reakcí, tedy hlavní nástroj pro ujařmění lidí v předsudcích a víře v irracionální dogmata: "Plošně však nutit děti odbourávat stud, přirozenou a vlastně tu nejzdravější součást lidské sexuality, tak, jak to dnes MŠMT doporučuje, je hrubou chybou."

0 – počet kommentářů:

Okomentovat

Kursiva: <i></i>
Tučné písmo: <b></b>
Uvozovky: „“
Odkaz: <a href = ""></a>