17. ledna 2011

Jiří J. Stodola se po roce probudil

a musel přiznat svou trapnou neznalost latinských výrazů cognoscere (poznat), demonstrare (ukázat), testari (ověřit) a probare (dokázat). Kdyby četl LW, nemusel ho na jeho zahanbující ignoranci upozorňovat až Tomáš Halík: „Pokud ovšem odmítneme překládat „demonstratio“ jako „důkaz“ proto, že toto slovo dnes sugeruje zavádějící chápání důkazu jakožto důkazu ve smyslu matematickém a přírodovědeckém (proti tomu se několikrát výslovně ohrazuje Bededikt XVI., protože to by skutečně neposkytovalo místo pro víru a bylo heretické), k žádné kolizi nedochází. Že stvoření a rozum poukazují ke Stvořiteli, na tom jistě radostně trvám.“

0 – počet kommentářů:

Okomentovat

Kursiva: <i></i>
Tučné písmo: <b></b>
Uvozovky: „“
Odkaz: <a href = ""></a>