3. srpna 2010

Špinavá propaganda paleokonservativců

Jedním z největších zločinů křesťanství je puritánský přístup k sexualitě. Příčina vězí už ve Starém zákoně: 6. přikázání zákazuje smilstvo (angl. fornication) – jakýkoliv sex před svatbou. Nový zákon není o nic lepší: "Kdyby tě sváděla tvá ruka, usekni ji. Je pro tebe lepší vejít zmrzačený do života, než jít s oběma rukama do pekla, do toho neuhasitelného ohně. A kdyby tě sváděla tvá noha, usekni ji. Je pro tebe lepší vejít chromý do života, než být s oběma nohama uvržen do pekla. A kdyby tě svádělo tvé oko, zahoď je. Je pro tebe lepší vejít jednooký do Božího království, než být s oběma očima uvržen do pekla." (Mk 9, 43–47) Je zajímavé, že judaism je mnohem zdravější, ačkoliv 6. přikázání platí i v něm.

Křesťanští tmáři se dodnes tváří, že sexualita je špinavá a že jediný její přípustný účel je prokreace (plození dětí) a rekreaci zavrhují. Snaží se doslova za každou cenu zabránit sexuální výchově ve školách a neštítí se přitom ani velice špinavých method. Příkladem je článek Adama B. Bartoše, který neváhá lhát takto: "Už od roku 2007 totiž prospekty z oddělení německého ministerstva pro rodinné záležitosti pobízí rodiče k sexuálním masážím svých dětí ve věku od 1 do 3 let … "Otcové nevěnují náležitou pozornost klitorisu a vagíně svých dcer. Jejich něha velmi zřídka dochází do těchto částí těla, zatímco je to jediný způsob, jak u děvčátka rozvinout pocit hrdosti ke svému pohlaví. Dítě se dotýká všech částí těla otce, občas ho vzruší. Otec by měl dělat totéž.""

Jak to bylo ve skutečnosti? Ina-Maria Philipps v Körper, Liebe, Doktorspiele napsala toto: "Scheide und vor allem Klitoris erfahren kaum Beachtung durch Benennung und zärtliche Berührungen (weder seitens des Vaters noch der Mutter) und erschweren es damit für das Mädchen, stolz auf seine Geschlechtlichkeit zu entwickeln." Dosti daleko od Bartošova "překladu", co? A rovněž i vysvětlila smysl svého textu: "Aber diejenigen, die meine Vorträge gehört oder die Broschüre aufmerksam gelesen haben, wissen: Der vorherige Absatz beschrieb, dass Jungen allein wegen der Anatomie die Aufmerksamkeit erhalten. Mütter und Vater haben mir bestätigt, dass sie selbstverständlich Kosenamen für den Penis haben und ihn berühren, bei notwendigen Handlungen wie Säubern und Eincremen und um Zärtlichkeit zu geben - solange es nicht der eigenen sexuellen Erregung dient. Mädchen erfahren das nicht, deswegen der Satz. Ich fordere ja dann auch, dass die Eltern sich nun bitte nicht nur den weiblichen Genitalien widmen sollen, sondern dem Mädchen als Person Anerkennung geben."

Ale tmáři, kteří sexualitu místo radosti, kterou nám Bůh nadělil, považují za trauma, mají svůj vylhaný skandál.

Updated.

4 komentáře:

 1. Nikoli fornification (to si patrně pletete s fortification), nýbrž fornication. Je zřejmě, že v četbě King James bible nejste právě zběhlý, tyto výrazy (také např. harlot) si člověk obvykle zapamatuje nejdřív a nejsnáz :-)

  OdpovědětVymazat
 2. Díky. Nemilý překlep. Opraveno. Spletlo mne, že je poměrně častý.

  Bibli anglicky nečtu. :-)

  OdpovědětVymazat
 3. Nemáte pravdu.
  Církev není tak blbá, že by si za ta staletí nevšimla, že sexualita působí potěšení. Vždycky ale říkala, že mezi cíli sexuality je hierarchie - "prokreace" je prvotní cíl, "rekreace" druhotný, a vždycky odmítala jakékoliv jejich oddělování.
  Viz např. Casti conubii:
  54./55. "Poněvadž manželské obcování je svojí povahou určeno k tomu, aby byl dán život dítěti, jednají proti přírodě a konají cosi hanebného a svou podstatou nepočestného ti, kdo úmyslně olupují úkon o tuto jeho přirozenou účinnost."
  a
  59./60. "Neboť při manželství samém a při užívání manželského práva jsou také druhotné účely, jako je vzájemná pomoc, pěstění vespolné lásky a utišení žádostivosti; manželům se nikterak nezapovídá usilovati o tyto cíle, jenom když se řádně zachová vnitřní povaha onoho úkonu a tudíž jeho náležité usměrnění vzhledem k prvotnímu cíli."

  OdpovědětVymazat
 4. Rozlišil bych mezi Církví jako celkem a fanatiky. Mířil jsem na ty druhé. Např. Církev jako celek je modernistická.

  První citát se thematu vůbec netýká.

  Druhý cosi naznačuje, to ano. Ale proč tak nezřetelně? A "utišení žádostivosti" mi zní maximálně jako tolerance, nikoliv jako uznání legitimity rekreace.

  OdpovědětVymazat

Kursiva: <i></i>
Tučné písmo: <b></b>
Uvozovky: „“
Odkaz: <a href = ""></a>