8. ledna 2011

Římskokatholické padělky

Ve své cestě za uchopením moci nad celou Církví si Řím vypomáhal mj. i padělky. Není vyloučeno, že někteří papežové, kteří jimi argumentovali, věřili v jejich pravost. Jak je to potom ovšem s jejich neomylností, to by nám musel vysvětlit nějaký vatikánský právník.

První z těchto falsifikátů je tzv. Konstantinova donace. Vznikla snad jako podpůrný argument pro papeže Štěpána II. (752-757) vůči Pipinu III. Krátkému (752-768), který mu přislíbil území (budoucí Papežský stát), zabrané Langobardy Byzantincům. Obsahem padělku je fiktivní věnování celé řady území (v Judei, Řecku atd. + město Řím) císařem Konstantinem I. Velikým (306-337) papeži Silvestru I. (314-335) jako dar za poučení o křesťanství, pokřtění a zázračné vyléčení z malomocenství. Císař se pak odstěhoval do Konstantinopole, aby papežově vládě na Západě nepřekážel. Autor padělku je neznámý, nejpravděpodobněji to byl nějaký Frank.

První možné využití Donace jako argumentu byla výzva papeže Hadriána I. (772-795), když napomínal Karla Velikého(768-814, od r. 800 císař), aby následoval příkladu Konstantinova a obohatil římskou církev. První, kdo ji prokazatelně použil při nárokování nadvlády nad celou církví, byl papež Lev IX.(1049-1054) v dopise konstantinopolskému patriarchovi Michaelu Cærulariovi(1043-1059). Tedy mimo jiné na základě tohoto falešného dokumentu (který Cærularius po právu odmítl) došlo k odtržení Říma a latinských biskupů od jediné svaté katholické a apoštolské církve. Za falešnou ji považoval už v 15, stol. Mikuláš Kusánský(1401-1464) a kněz Lorenzo Valla(1406-1457), ale universálně byla nepravost Donace akceptována až v 17. stol.

Konstantinova donace byla později zahrnuta do souboru dalších falsifikátů, tzv. Falešné neboli Pseudoisidorovy dekretálie. Je to rozsáhlý soubor falešných papežských dopisů, přidaných ke starší sbírce authentické (tzv. Hispana Gallica Augustodunensis), dále zákony franckých vládců, kánony a pojednání o prvotní církvi. Soubor sestavil fiktivní author Isidor Mercator - pozor, nezaměňovat se sv. Isidorem Sevilským(56O-636) - jedná se ale velmi pravděpodobně o kollektivní dílo, které vzniklo snad v oblasti Remeše, zřejmě mezi lety 847-852, možná přímo v okolí arcibiskupa Hinkmara(845-882). Typicky propagandistická směs lží a pravd měla za účel vytvořit základy politických a majetkových práv episkopátu. Zároveň je patrná animosita vůči arcibiskupům a metropolitům. Papežové později (v boji o investituru) využili Dekretálie ke zdůvodnění vlastních nároků. A byl to opět v 15. stol. Mikuláš Kusánský, který si všiml některých bizzarních anachronismů a vyjádřil pochyby o pravosti Dekretálií. Od 19. stol. není pochyb o tom, že se jedná o podvrh.

10 komentářů:

 1. Vodníku, pokud jde o katholictví, tak ve své ignoranci nijak nelišíte od Kapitána. Papež je neomylný v případě, že vyhlašuje dogma, např. že Marie byla počata neposkvrněně, nebo že Marie je v nebi již teď, ačkoliv ještě nebyl Soudný den.

  To, zda věřili některým falsifikátům, na jejich neomylnosti ve věci víry nic nemění. Pro věřícího totiž není podstatné, zda papež umí třeba správně sčítat, ale to, že se na něj ve věcech víry může vždy spolehnout. To si neuvědomil Hus a to si neuvědomují pravoslavní, jejichž ekumenický patriarcha byl tolikrát heretikem, že na něj není spolehnutí veškeré žádné.

  OdpovědětVymazat
 2. ekumenický patriarcha byl tolikrát heretikem, že na něj není spolehnutí veškeré žádné.
  My se také nespoléháme na žádného člověka, protože víme, že všichni lidé jsou omylní: já, Vy, ekumenický patriarcha i papež. Pouze Církev jako celek je neomylná. Blud o neomylnosti papežově mohl vzniknout pouze v prostředí, které se z neomylné Církve vyřadilo a postupně zcela pozbylo blahodati Ducha svatého.

  OdpovědětVymazat
 3. Zase mluvíte Vaší hatmatilkou, ačkoliv i Vaše verse Zdrávase používá pojem milost. Nemohl byste laskavě mluvit česky?

  My se také nespoléháme na žádného člověka
  Jen na Marka Eugenia, který je znovuzakladatelem Vaší sekty.

  protože víme, že všichni lidé jsou omylní: já, Vy, ekumenický patriarcha i papež.
  Proto se také Váš schimatický směr rozpadl na tolik soupeřících sekt, v nichž se nevyznáte ani Vy. Znovu se Vás proto ptám: Mají pravdu florinisté nebo matthewité? Hic Rhodus, hic salta. Kdo je neomylná Církev: florinisté nebo matthewité?

  OdpovědětVymazat
 4. Vaše verse Zdrávase používá pojem milost.
  Mluvíte o překladu z Gorazdova modlitebního sborníku. Vladyka sv. muč. Gorazd štěpil a šířil pravoslaví v nesmírně těžkých podmínkách, v nepřízni římských katholíků, ale i Masaryka a Hradu. Bylo potřeba ponechat kompromisně celou řadu latinismů. Současný překlad Zdrávase už nemá ani to "Zdrávas", nýbrž přesněji "raduj se".

  Jen na Marka Eugenia, který je znovuzakladatelem Vaší sekty.
  Další důkaz toho, jak tomu nerozumíte a jak zíráte (pochopitelně bez špetky porozumění) na pravoslaví papežskou latinskou optikou: jako na organisaci, kde je šéf, jenž určuje, co ostatní musí věřit. Běda jak ne! Sv. Marek Efeský byl v opposici proti většině tehdejších papalášů a neomylná blahodatná Církev přesto následovala jeho. Ne proto, že by ho považovala za neomylného, ale proto, že on v tomto momentě zastával pravdu neomylné Církve.

  Pokud se chcete bavit o Církvi, zapomeňte na schismatické skupinky (které ovšem v tomto okamžiku mohou mít stále ještě víru správnou!) a bavte se o pravé katholické Církvi, tj. církvi patriarchátů, exarchátů a autokefálních církví, které jsou spolu v obecenství.

  OdpovědětVymazat
 5. v nepřízni římských katholíků
  Protože už tady byli řečtí katholíci, tudíž byl srbskopravoslavný schismatism zbytečný.

  nýbrž přesněji "raduj se".
  Ve skutečnosti nepřesně. Co se píše v Písmu? „Zdravím tě, milostí obdařená, Hospodin s tebou!“ Takže ruskopravoslavní schismatici si, jako obvykle, vymýšlejí novoty; srbskopravoslavným to nevadilo.

  Sv. Marek Efeský byl v opposici proti většině tehdejších papalášů a neomylná blahodatná Církev přesto následovala jeho.
  Ve skutečnosti si Řekové chtěli zachovat svou náboženskou identitu, protože dobře věděli, že v Osmanské říši katholíkům pšenka nepokvete. Nic víc v tom nebylo; s vírou to nemělo nic společného, leda to, že Marek Efeský používal stejné demagogie o nekvašeném chlebu jako Caerularius, což jste i vy sami již však dávno opustili.

  blahodatná Církev
  Proč místo češtiny používáte ruské zkomoleniny? To je pro ruskopravoslavné povinné?

  Ne proto, že by ho považovala za neomylného, ale proto, že on v tomto momentě zastával pravdu neomylné Církve.
  Pěkné sofisma. Neomylná Církev zavrhla starý kalendář, tak proč se ho pořád držíte?

  bavte se o pravé katholické Církvi, tj. církvi patriarchátů, exarchátů a autokefálních církví, které jsou spolu v obecenství.
  Tím myslíte OCA? Kterou ukrajinskou církev? Etc.

  OdpovědětVymazat
 6. Protože už tady byli řečtí katholíci, tudíž byl srbskopravoslavný schismatism zbytečný.
  Krásný důkaz Vašeho rozlišování nesmyslně: řečtí katholíci neměli pravoslavnou víru, pouze obřad. Kdo věřil pravoslavně, neměl u nás pravoslavnou církev. Je pochopitelně jedno, která národní církev se toho patronátu chopila, nakonec za První republiky tu existovala vedle československé pravoslavné církve (pod Srby) i církev ruská (zahraniční) a snad i exarchát Moskvy, ale to teď nevím jistě.

  Co se píše v Písmu?
  Lukáš byl napsán řecky. Χαίρε znamená "radost", dodnes se tak lidé v Řecku zdraví. Je to tedy i pozdrav. Překlad "raduj sa" nebo "raduj se" (tak i nový římskokatholický překlad Akathistu k Přesvaté Bohorodici z Velehradu, 1996) je stejně oprávněný, ne-li přesnější než "buď zdráv/-a". Stejně tak "šalom" nebo "salaam" znamená "pokoj", ale je to pozdrav, dovoluje tedy obojí překlad.

  Neomylná Církev zavrhla starý kalendář, tak proč se ho pořád držíte?
  O tom jsem nic neslyšel! To bylo včera ve zprávách??

  OCA je nekanonická a nevím, s kým je ve společenství; její postavení je neobyčejně rozporuplné a komplikované. Ze tří ukrajinských pravoslavných církví je zbytkem pravoslavného světa uznávána pouze ta, která je ve spojení s ruskou.

  Posledních 100 let způsobilo řadu tragických roztržek uvnitř pravoslavného světa. VŘSR, Meletios Metaxakis - není lehké se v tom vyznat i pro pravoslavné právníky. For the sake of argument by bylo rozhodně přehlednější bavit se o ŘK vs. pravoslaví do r. 1917 (cca).

  OdpovědětVymazat
 7. Zmizel mi dlouhý ´kommentář, tak už na to seru! Zjistěte si, co znamená Χαίρε a jak je to na Ukrajině.

  OdpovědětVymazat
 8. Vodníků text:

  Protože už tady byli řečtí katholíci, tudíž byl srbskopravoslavný schismatism zbytečný.
  Krásný důkaz Vašeho rozlišování nesmyslně: řečtí katholíci neměli pravoslavnou víru, pouze obřad. Kdo věřil pravoslavně, neměl u nás pravoslavnou církev. Je pochopitelně jedno, která národní církev se toho patronátu chopila, nakonec za První republiky tu existovala vedle československé pravoslavné církve (pod Srby) i církev ruská (zahraniční) a snad i exarchát Moskvy, ale to teď nevím jistě.

  Co se píše v Písmu?
  Lukáš byl napsán řecky. Χαίρε znamená "radost", dodnes se tak lidé v Řecku zdraví. Je to tedy i pozdrav. Překlad "raduj sa" nebo "raduj se" (tak i nový římskokatholický překlad Akathistu k Přesvaté Bohorodici z Velehradu, 1996) je stejně oprávněný, ne-li přesnější než "buď zdráv/-a". Stejně tak "šalom" nebo "salaam" znamená "pokoj", ale je to pozdrav, dovoluje tedy obojí překlad.

  Neomylná Církev zavrhla starý kalendář, tak proč se ho pořád držíte?
  O tom jsem nic neslyšel! To bylo včera ve zprávách??

  OCA je nekanonická a nevím, s kým je ve společenství; její postavení je neobyčejně rozporuplné a komplikované. Ze tří ukrajinských pravoslavných církví je zbytkem pravoslavného světa uznávána pouze ta, která je ve spojení s ruskou.

  Posledních 100 let způsobilo řadu tragických roztržek uvnitř pravoslavného světa. VŘSR, Meletios Metaxakis - není lehké se v tom vyznat i pro pravoslavné právníky. For the sake of argument by bylo rozhodně přehlednější bavit se o ŘK vs. pravoslaví do r. 1917 (cca).

  OdpovědětVymazat

Kursiva: <i></i>
Tučné písmo: <b></b>
Uvozovky: „“
Odkaz: <a href = ""></a>