9. ledna 2011

Papežův jurisdikční primát

Mezi katholictvím a pravoslavím jsou tisícileté barriéry, které je nutno překonat, má-li být Církev opět jednotná. (Kromě toho je nutno inkorporovat orientální církve – miafysity a nestoriány – a inkorporovat rovněž lutherány. Kalvinisté nejsou církví v užším smyslu slova, ty inkorporovat nutné není.)

Některé tyto barriéry jsou krajně tíživé. Nejhorší je Fótiův poukaz na Filioque. Pravoslavní mají pravdu, že Credo se opravdu jednostranně měnit nemělo. Na druhou stranu, obsah Filioque je theologicky extrémně důležitý.

Jinde pravoslavní ustoupili sami: Kérulariův poukaz na kvašený chleba už nehraje roli, neboť pravoslavní nyní nemají námitek proti tomu, když katholíci ve své liturgii užívají nekvašený.

Zůstává papežův jurisdikční primát, jehož nerespektování je vrchol pravoslavné irracionality, popírání historie a slov Písma. Zde jsou nezvratné exaktní důkazy, že katholíci mají pravdu (na rozdíl od Filioque, kde je vše věcí víry). Jenže na popírání papežského primátu je postavena pravoslavná identita; jeho uznáním by z pravoslaví nic nezbylo, neboť mezi řeckými katholíky a pravoslavnými by najednou nebyl žádný rozdíl. Proto, ačkoliv tento spor je nejméně věroučný, je nejtíživější.
 1. Písmo: Tu es Petrus, et super hanc petram aedificabo ecclesiam meam, et portae inferi non praevalebunt adversus eam. („A já ti říkám, že jsi Petr a na té skále postavím svou církev a brány pekel ji nepřemohou.“ Mt 16, 18)
 2. Historie – k papeži se odvolal:
  1. sv. Jan Zlatoústý k sv. Innocentu I.
  2. sv. Theodor Studita k sv. Lvu III.
  3. sv. Ignatios k sv. Mikuláši I. Velikému
Pravoslavní by se tedy měli sklonit před vírou otců (Jana, Theodora a Ignáce) a přestat si vymýšlet novoty.

Updated.

6 komentářů:

 1. Přečetl jsem teď (resp. dočítám) znovu knihu abbé Guettée The Papacy. Všechna tato odvolání nesvědčí vůbec o ničem, jenže to byste si tu knihu musel přečíst. Zde na to není místo ani ve formě článku. Možná se někdy rozhoupu k tomu, abych Vám vyvrátil aspoň jeden z těch nesmyslů, ale upřímně - nemám k tomu moc chuti, protože Vy si najdete zas něco jiného a budete donekonečna opakovat římskokatholickou propagandu, které nota bene sám nevěříte. Jaký to pak má smysl?

  OdpovědětVymazat
 2. Máte na mysli Schismatické papežství (1863) otce Vladimira? Už jen sám název svědčí o kvalitě práce. Pokud čtete jen schismatickou propagandu, tak se nedivte, že máte úplně vymytý mozek. Vsadím se, že nemáte koule si přečíst Vladimira Solovjova, např. Rusko a všeobecná církev, když je jasné, že skutečně kvalitní práci jako je Franc Grivec:
  Byzantské pojímání církevního prvenství a jednoty byste ani neotevřel, natož poctivě prostudoval.

  Ve Vašem myšlenkovém světě odvolání není odvolání, ale právě to by mělo být pokyn, abyste se konečně probudil a začal svět vnímat tak, jak je, nikoliv jaký je ve Vaší konstrukci.

  budete donekonečna opakovat římskokatholickou propagandu
  Nikoliv. I řečtí katholíci mají na schismatiky stejný názor.

  OdpovědětVymazat
 3. Ano, tohle mám na mysli, jsem rád, že se i tyto relativně vzácné knihy dostanou na internet. Proč "otce Vladimíra"? A proč "schismatické"? Abbé byl římský katholík a tato práce je výsledkem jeho mnohaletého studia. Tak si to přečtěte než budete plácat takové bludy jako "Ve Vašem myšlenkovém světě odvolání není odvolání".

  I řečtí katholíci mají na schismatiky stejný názor.
  Jak chcete se mnou diskutovat, když jste stále ještě nepochopil, že římští a řečtí katholíci mají navzdory odlišnému rituálu jednu víru - římskokatholickou.

  OdpovědětVymazat
 4. Proč "otce Vladimíra"?
  Protože si tak říkal.

  A proč "schismatické"?
  Protože to byl schismatik.

  Abbé byl římský katholík
  Nejprve byl katholík, ale posléze konvertoval na ruskopravoslavný schismatism.

  tato práce je výsledkem jeho mnohaletého studia.
  To už tak bývá.

  Tak si to přečtěte
  Až si Vy přečtete Grivece, který je navíc česky. Nemá cenu, abych studoval Vaši ruskopravoslavnou propagandu, když Vy nemáte sebemenší ochotu číst katholické knihy.

  plácat takové bludy jako "Ve Vašem myšlenkovém světě odvolání není odvolání".
  To není žádný blud, nýbrž čisté faktum. Odvolal se Jan Zlatoústý k papeži? Odvolal. Odvolal se Theodor Studita k papeži? Odvolal. Odvolal se Ignatios k papeži? Odvolal.

  Římští i řečtí katholíci mají stejnou víru: katholickou. Rozlišovat mezi *římskokatholickou a *řeckokatholickou vírou je nesmysl, protože římští a řečtí katholíci se liší toliko v liturgii. Dokud budete na tomto nesmyslu trvat, budu Vás označovat za ruskopravoslavného, abych Vaši víru odlišil od řeckopravoslavné.

  OdpovědětVymazat
 5. Až si Vy přečtete Grivece, který je navíc česky. Nemá cenu, abych studoval Vaši ruskopravoslavnou propagandu, když Vy nemáte sebemenší ochotu číst katholické knihy.
  Myslím, že jsem římskokatholické propagandy přečetl víc než Vy. Nevylučuji, že si přečtu i Grivece, ale mám mnoho jiných, pravoslavných knih ke čtení, jejichž bezprostřední užitek považuji za důležitější než průzkum římskokatholické propagandy.

  To není žádný blud, nýbrž čisté faktum.
  Je to faktum uprostřed mnoha jiných fakt, ultramontány zamlčovaných. Jak jsem řekl, nemám čas Vám tu překládat argumenty z Guettého, ale na New Adventu je nenajdete (a jedná se rovněž o fakta, ale zamlčovaná).

  Římští i řečtí katholíci mají stejnou víru: katholickou.
  Nikoli, nýbrž papeženskou, latinskou, vatikánskou, tedy římskokatholickou. Katholická víra je víra pravoslavná. Latiníci překroutili význam slova "katholikos" tím, že ho identifikovali s komunií s Římem. Proto tuto latinskou "katholicitu" nazývám konsekventně římskokatholickou. "Řeckokatholická" víra žádná neexistuje, pouze řecko katholikcá církev (správně nazývaná ovšem katholická církev byzantského obřadu, kde latiníci slovem "katholická" míní pochopitelně "uznávající papeže" = římskokatholická). Jste to tedy Vy, kdo tu tvrdí nesmysly a rozlišuje tam, kde to nedává smysl. Rozlišovat na "ruskopravoslavné", "řeckopravoslavné" nebo "srbskopravoslavné" církve, které se neliší ani ve víře, ani v obřadu, to je už na pováženou!

  OdpovědětVymazat
 6. Mírně OT: možná Vás zaujme tato stránka o římskokatholickém a pravoslavném přístupu k antikoncepci. Z ní vede (docela dole) odkaz na tento post s nesmírně zajímavou diskussí. Myslím, že to dobře illustruje názorovou pluralitu v pravoslaví v těchto otázkách (při vyznání téže víry!).

  OdpovědětVymazat

Kursiva: <i></i>
Tučné písmo: <b></b>
Uvozovky: „“
Odkaz: <a href = ""></a>