6. února 2011

Překlady názvů lepší originálů

České země patří k německému kulturnímu okruhu. Důsledkem je kromě bídné kvality pop music staletá tradice „překladů“ názvů zcela odlišnými slovy. Příčinou je německá tradice, že název má odrážet obsah, a opomenutí, že název je první řadě identifikátor a autorská volba. Bez identifikátorů se nedomluvíme a volbou konkrétního názvu chce autor něco sdělit.

Stoletost německé tradice lze dokumentovat na názvech verneovek: Michel Strogoff, česky Carův kurýr; Hector Servadac, česky Na kometě; Les cinq cents millions de la Bégum, doslova 500 milionů Begumy, česky Ocelové město; Les tribulations d’un Chinois en Chine, doslova Trampoty Číňanovy v Číně, česky O život; La maison à vapeur, doslova Dům na páru, česky Zemí šelem; La Jangada, doslova Prám, česky Tajemství pralesa; L’école des robinsons, doslova Škola robinsonů, česky Dva Robinsoni; Kéraban le têtu, doslova Paličatý Keraban, česky Tvrdohlavý Turek; Mathias Sandorff, česky Nový hrabě Monte Christo; César Cascabel, česky Oceánem na kře ledové; Mistress Branican, česky V pustinách australských; Le château des Carpathes, doslova Karpatský hrad, česky Tajemný hrad v Karpatech; Mirifiques aventures de maître Antifer, doslova Neobyčejná dobrodružství mistra Antifera, česky Dobrodružná závěť; Face au drapeau, doslova Tváří k praporu, česky Vynález zkázy; Clovis Dardentor, česky Milionář na cestách; Le superbe Orénoque, doslova Nádherné Orinoko, česky Na vlnách Orinoka; Le testament d’un excentrique, doslova Výstředníkova závěť, česky Hra o dědictví; L’invasion de la mer, doslova Vpád moře, česky Zatopená Sahara; L’agence Thompson and Co., doslova Cestovní kancelář Thompson a spol., česky Trampoty páně Thompsonovy.

Vidíme odpor hlavně k názvům podle jména hlavního hrdiny nebo příliš fantasijnímu názvu. Přesto jsou dva případy, kdy překlad názvu je zřejmě vhodnější než původní název.

První je jeden z nejslavnějších sci-fi filmů Alien, doslova Cizinec. (Ve Francii název není překládán; v Québecu je to L’Étranger.) Ano, je to Vetřelec, anglicky doslova Intruder. Anglický název vystihuje kalvinistické trauma z kolonialismu; český název odráží paradigma znečištění. Proto nám přijde divné, že v originále se film jmenuje úplně jinak.

Druhý je seriál Sex and the City, doslova Sex a Město. To město v názvu je samozřejmě New York, který má jako intelektuální centrum východního pobřeží USA komplex z toho, že audiovisuálním centrem USA jsou Los Angeles. Proto se filmy Woodyho Allena odehrávají v New Yorku, stejně jako většina nezávislých filmů a sitcom Jak jsem potkal vaši matku a mnoho dalších.

Do češtiny je název seriálu přeložen jako Sex ve městě, anglicky doslova Sex in the City. To vyjadřuje cíl seriálu, popsat sexuální život velkoměsta, ale pomíjí poctu tvůrců New Yorku. Podobně sporný je překlad přezdívky hlavního hrdiny – Mr. Big, doslova pan Velký – jako pan Božský. V originále je to sexuální narážka; český překlad je toliko sentimentální.

Updated.

11 komentářů:

 1. Volné překlady se volí odedávna z marketingových důvodů, nehledal bych za tím vlivy kulturních okruhů. Stejně se to dnes dělá s dováženými filmy.

  OdpovědětVymazat
 2. Thema článku opravdu sedí od Peterse, který nahrazení jednoho termínu (oυσία) druhým (substantia) nazývá "překlad" a ještě tvrdí, že vystihuje podstatu věci (o níž nemá Peters ani páru) lépe než originál.

  OdpovědětVymazat
 3. Vodníku, úmyslně matete, což mne na Vás velice mrzí. Ve skutečnosti je původní termín latinský, což jsem Vám vysvětlil už dávno, tak byste to snad konečně mohl vzít na vědomí.

  ještě tvrdí, že vystihuje podstatu věci (o níž nemá Peters ani páru) lépe než originál.
  Jistě. V češtině, stejně jako v latině, máme 3 naprosto jednoznačné pojmy: bytnost (essentia), podstata (substantia) a osoba (persona). To řečtina nedokáže rozlišit, i kdyby se na hlavu postavila.

  OdpovědětVymazat
 4. Tertullianus sice psal o Trojici jako první, ale nikoli v dogmatických souvislostech. Dogmatickou terminologii stanovily koncily a koncily mají authoritu Ducha svatého, nikoli Tertullianus.

  Já Vám mohu připustit jen jedinou věc: jestliže neomylná Církev nad těmito "překlady" mávla rukou a připustila je, jsou platné a legální. Tím ale stále ještě není vyloučena debata o jejich přenosti a adekvátnosti, navzdory akceptovanému usu (no, možná je vyloučena u římských katholíků, kde ji papež zakáže a basta).

  OdpovědětVymazat
 5. Tertullianus sice psal o Trojici jako první
  Ergo stanovil terminologii. Popíráte sám sebe.

  Dogmatickou terminologii stanovily koncily
  Nesmysl. Koncily stanoví obsah věrouky, nikoliv pojmosloví. Jinak bychom museli trvat na tom, že πρόσωπον je tvář (Boha), nikoliv osoba.

  jestliže neomylná Církev nad těmito "překlady" mávla rukou a připustila je, jsou platné a legální.
  To je ale blábolení. Nějací heretici v Cařihradu nejsou žádní Církev. Původní latinská dogmatika není žádným překladem.

  možná je vyloučena u římských katholíků, kde ji papež zakáže a basta
  Řečtí katholíci pochopitelně používají nepřesnou řečtinu, proč se nad tím podivujete?

  OdpovědětVymazat
 6. Ergo stanovil terminologii. Popíráte sám sebe
  Nepopírám. Proč by měl stanovit terminologii? On ji první použil. To ještě neznamená, že je tím pádem stanovena, uzákoněna jako správná, že se jí koncily musí držet bez ohledu na obsah.

  Nesmysl. Koncily stanoví obsah věrouky, nikoliv pojmosloví.
  To není pravda: pojmosloví s obsahem úzce souvisí, viz Theotokos vs. Christotokos, homoousios nebo poměr obou přirozeností v Kristu (ασυγχυτως, ατρεπτως, αδιαιρετως, αχωριστος).

  Původní latinská dogmatika není žádným překladem.
  Původní latinská terminologie. Popíráte sám sebe! :-) A opravdu není překladem, zaplať Pán Bůh, že uznáváte, že substantiaoυσία.

  Řečtí katholíci pochopitelně používají nepřesnou řečtinu, proč se nad tím podivujete?
  Římští katholíci východního obřadu tedy paradoxně používají přesnější terminologii, je jim to ale k hovnu, když vyznávají původ Ducha "a ze Syna". Ale o tom nebyla řeč. Řeč byla o tom, že debatu o evt. přesnosti termínů může papež svým ovečkám zakázat. V pravoslaví takovou moc má pouze Církev jako celek.

  OdpovědětVymazat
 7. O život, Dva Robinsoni aj. jsou ovšem převody nejzastaralejší, rychle nahrazené přesnějšími; o Sandorfovi nemluvě.

  Ale chválím, že tentokrát myslíte na nefranštináře a poskytujete podstročník.

  Francouzi Vetřelce nepřeložili, ovšem doplnili v nejlepší německé tradici.

  "Paragidma"?

  Doslovněji spíš velkoměsto.

  Přátelé taky! Ani nemluvě o Seinfeldovi, tuším i Mad About You etc. etc.; vůbec podceňujete newyorskou tradici elektr(on)ických médií a argumentujete offtopic / non sequitur.

  OdpovědětVymazat
 8. O život, Dva Robinsoni aj. jsou ovšem převody nejzastaralejší
  To máte pravdu. Nicméně je otázkou, do jaké míry tyto názvy považovat za překonané, když to tuším od té doby nikdy nevyšlo, kromě reedice v Návratu.

  ovšem doplnili v nejlepší německé tradici.
  Ano.

  "Paragidma"?
  Překlep; opravil jsem.

  Doslovněji spíš velkoměsto.
  To je velká otázka.

  Přátelé taky!
  Doplnil jsem demonstrativnost výčtu.

  vůbec podceňujete newyorskou tradici elektr(on)ických médií a argumentujete offtopic / non sequitur.
  Myslím, že NYC se má k LA v audiovisi jako Brno k Praze.

  OdpovědětVymazat
 9. Doslovněji spíš velkoměsto.

  To v žádném případě, v moderním usu je city vše nad cca 10 000 obyvatel.

  OdpovědětVymazat
 10. ad Tomáš Pecina:

  Volné překlady se volí odedávna z marketingových důvodů
  Ano. Nicméně nějaké hlubší důvody mít musí, že v ČR zabírají nebo mají zabírat věcné názvy, zatímco v UK-US fantasijní.

  To v žádném případě, v moderním usu je city vše nad cca 10 000 obyvatel.
  Díky.

  OdpovědětVymazat
 11. Těžko mluvit za překladatele, ale myslím, že třeba v případě Vetřelce ta situace nemusí být tak komplikovaná, jak píšete.

  Alien ani v angličtině není to samé co foreigner. Jako adjektivum třeba ve vztahu k organismu vyjadřuje cizorodost něčeho. Proto nebylo možné přeložit to prostě jako "Cizinec". To by mohl být Francouz nebo Moravák, ale ne něco, co má několik řad zubů a klade to vajíčka do Sigourney Weaver.

  OdpovědětVymazat

Kursiva: <i></i>
Tučné písmo: <b></b>
Uvozovky: „“
Odkaz: <a href = ""></a>