3. září 2006

Další poučení pro Kapitána

Slovo žoldnéř protokol k ženevské konvenci nijak nezměnil, užívá se tak po staletí. Encyclopedia Britannica 1911: "MERCENARY (Lat. mercenarius, from merces, reward, gain) , one who serves or acts solely for motives of personal gain, particularly a soldier who offers himself for service in any army which may hire him. The name is sometimes used as a term of reproach by nations who raise their armies by conscription, of armies raised by voluntary enlistment whose members are paid a more or less living wage."

Kapitánův problém je v tom, že ač formálně bez ideologie, papouškuje kommunistickou propagandu o tom, že každý professionální voják je žoldnéř.

Dále Kapitán neví, že voják není člověk, který má primárně zabíjet. I když je to voják v útočné válce, jeho primárním cílem není zabíjet, nýbrž obsadit cizí území. Je, Kapitáne, policista žoldák (tj. dle Vaší definice člověk najatý zabíjet)?

5 komentářů:

 1. Vaše kritérium ovšem spoléhá na posouzení, že žoldnéř tak činí "solely for motives of personal gain", což je subjektivní otázka každého jednotlivého profesionálního vojáka, takže s jejím uplatněním v Iráku bojuje kombinovaná americká armáda profesionálních vojáků nežoldnéřů a žoldnéřů.

  Jsem pro jednodušší komunistickou definici.

  OdpovědětVymazat
 2. Ne. Kdykoliv je na vojákovi státní zájem státu, jehož je občanem i zaměstnancem, žoldnéřem není.

  OdpovědětVymazat
 3. To ovšem není v souladu s obsahem definice, na kterou se odvoláváte. V ní není o státní příslušnosti žoldnéře ani zmínka.

  OdpovědětVymazat
 4. Ta právní definice má hluboký význam. Zobecňuje (pravda trochu kasuistickým způsobem) staleté chápání tohoto pojmu.

  OdpovědětVymazat
 5. Podle německé Wikipedia je »Söldner« - žoldnéř, ten kdo se pro vlastní prospěch účastní ozbrojeného konfliktu. Žoldnéři tedy nebojují z loajality, patriotismu, polit. důvodů či morálních principů.

  Žoldnéř také nemá nárok na status válečného zajatce. Je posuzován jako civilní osoba, která se ilegálně zúčastnila ozbrojeného konfliktu, což mnohde má za následek velké tresty.

  V mnoha zemích, jako např. Rakousko a Švýcarsko, zákon doslova zakazuje válčit pro jinou zem. Již pouhá služba ve franc. Cizinecké legii je pro Rakušana trestný čin.

  OdpovědětVymazat

Kursiva: <i></i>
Tučné písmo: <b></b>
Uvozovky: „“
Odkaz: <a href = ""></a>