2. září 2006

Žoldnéři

Max, protože je Rambo, tak vojenským věcem rozumí. Tak za něj dokončíme poučení Kapitána:

Čl. 47 dodatkového protokolu k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 o ochraně obětí mezinárodních ozbrojených konfliktů (Protokol I), vyhlášený pod číslem 168/1991 Sb., který ČSSR podepsala 6. prosince 1978:

Žoldnéři
  1. Žoldnéř nemá právo na status kombatanta nebo válečného zajatce.
  2. Žoldnéř je osoba, která:
a) je specielně najata v místě nebo v zahraničí k tomu, aby bojovala v ozbrojeném konfliktu;
b) skutečně se přímo účastní nepřátelských akcí;
c) svoji účast v nepřátelských akcích motivuje hlavně osobním ziskem a stranou v konfliktu nebo jejím jménem je jí skutečně slíbena materiální odměna podstatně převyšující odměnu slíbenou nebo placenou kombatantům podobných hodností a funkcí v ozbrojených silách této strany;
d) není občanem strany v konfliktu ani nemá trvalé bydliště na území kontrolovaném stranou v konfliktu;
e) není příslušníkem ozbrojených sil strany v konfliktu, a
f) nebyla vyslána státem, který není stranou v konfliktu k plnění oficiálních úkolů jako příslušník jeho ozbrojených sil.

1 komentář:

  1. Nevidím morální rozdíl mezi vrahy pro peníze (ve smyslu professionálních vojáků) a vraždícími civilisty v uniformách, jako v jistém nejmenovaném státu.

    OdpovědětVymazat

Kursiva: <i></i>
Tučné písmo: <b></b>
Uvozovky: „“
Odkaz: <a href = ""></a>