8. září 2006

Revoluce 1848

V pěkné zkratce ji vylíčil Bohumil Doležal.

"Arnold píše o tom, že „i učený v záležitostech zemských velmi krátkozraké náhledy míti může a že není dobře sobě příliš mnoho na doktorech a učených při volení zástupců zakládati, neboť doktoři a učenci také mnohdykráte více přízeň ministrů než blaho lidu na sněmu vyhledávají, a to proto, aby ulovili nějaký výnosný úřad, čehož u jednoduchého občana nestudovaného netřeba se báti.“" Je zajímavé, jak se to za 150 let změnilo.

0 – počet kommentářů:

Okomentovat

Kursiva: <i></i>
Tučné písmo: <b></b>
Uvozovky: „“
Odkaz: <a href = ""></a>