3. září 2006

Skandální rozsudek bývalého ústavního soudce

Miloš Holeček vynesl tento rozsudek: "žalovaný dospěl k nařčení žalobce vzhledem k jeho tehdejší funkci vedoucího krajského tajemníka KSČ a soud na základě listinných důkazů, zejména zápisů ze schůze tzv. bezpečnostní pětky a schůze tzv. církevní pětky, musel konstatovat, že žalobce se jako přední funkcionář KSČ počátkem 50. let spolupodílel na vytváření a upevňování nedemokratického totalitního společenského systému zvaného diktatura proletariátu, jehož nejdrastičtějším projevem byly v této době stalinských deformací inscenované procesy s politickými odpůrci. Nešlo však o vinu kriminální, což vyplývá ze zásad trestního práva, nýbrž o vinu morální a politickou, jak už dříve obecně konstatoval Ústavní soud v nálezu z 21. 12. 1993 Pl. US 19/93." [zdůrazněno mnou]

Zajímalo by mne, kdo podle tohoto absolventa kommunistické právnické fakulty nese vinu za zločiny kommunismu v Jihlavském kraji. Když se člověk dozví toto, tak se nijak nediví postoji Rosse Hedvíčka k ČR.

Naštěstí moravský vrchní soud tento rozsudek zvrátil.

Zajímalo by mne, zda u Holzbauerova advokáta Jaroslava Širmera se jedná o pouhou shodu jmen s okresním tajemníkem KSČ Jaroslavem Širmerem.

Updated.

10 komentářů:

 1. Pozoruhodné právní uvažování. Já si na Miloše Holečka stěžovat nemohu, při jednání Šinágl-Grebeníček byl velmi korektní a žalobě vyhověl v plném rozsahu.

  OdpovědětVymazat
 2. Na událost z 2. července 1951 jsem upozornil před měsícem v příspěvku »Babický případ«.

  Bohužel, jak vidno z diskuze, nikoho tyto věci už asi ani nezajímají.

  OdpovědětVymazat
 3. Od s. Holzbauera se jedná o nebetyčnou drzost, požadovat nějakou omluvu a ještě finanční odškodnění.

  Opět pouze důsledek "tlusté čáry za minulostí" a podobných hesel. Je ale nanejvýš smutné, že řada lidí v býv. ČSSR jemu podobné grázly omlouvá, dožaduje se přímých důkazů atp.

  Na fotografii přece není Jaroslav Širmer.

  OdpovědětVymazat
 4. To si nemyslím, že je drzost. Má na to právo, jako každý.

  Ne? A kdo?

  OdpovědětVymazat
 5. V demokratické společnosti nemůžete jen tak označit někoho veřejně za primitiva, i když si to třeba stokrát myslíte. Kdo "rozbíjel" čí demonstraci, je bez významu.

  OdpovědětVymazat
 6. Žádný "řev" se v řízení neprokázal, ale i kdyby to tak bylo a Topolánek použil stejnou dikci a stejné imperátorské gesto jako Grebeníček, byly by šance na úspěch u soudu stejné.

  Ale ani u Šinágla není všem dnům konec, Vrchní soud v Olomouci může být jiného názoru.

  Vaše poznámka o pozůstalých mne pobavila.

  OdpovědětVymazat
 7. Takový krajský tajemník a jemu podobní by měli být rádi, že se jim za jejich svinstva vůbec nic nestalo, že nehnijí někde v kriminálu a držet alespoň hubu.

  OdpovědětVymazat
 8. Já si myslím, že své zločiny měli být potrestáni. Tahle jejich "beztrestnost" je výsměch spravedlnosti. Kommunistický régime někdo řídil. Byli to členové ÚV KSČ a vedoucí krajští tajemníci. Ti všichni měli být potrestáni. Nikoliv šikanovat řadové členy KSČ.

  Nicméně i zločinec má právo na svobodu pojevu.

  OdpovědětVymazat
 9. Ladislav Brabenec je býv. polit. vezeň odsouzený tehdy v souvislosti s příp. Babice. Zde je s ním rozhovor.

  Tomáš Šponar a jeho článek »Já nic, já muzikant«.

  OdpovědětVymazat

Kursiva: <i></i>
Tučné písmo: <b></b>
Uvozovky: „“
Odkaz: <a href = ""></a>