10. září 2006

Několik glos ...

Češi i Slováci dnes velmi rádi kritizují USA a Američany jako takové a řekl bych, že i jinde v Evropě je „moderní“, být patřičně protiamerický.

Blíže se tím zabývá článek »Několik glos, aneb kde začíná Asie« na serveru D-FENS.

0 – počet kommentářů:

Okomentovat

Kursiva: <i></i>
Tučné písmo: <b></b>
Uvozovky: „“
Odkaz: <a href = ""></a>