14. června 2009

Nacionální konservativism

Jejich českým webovským periodikem je Délský potápěč. Je zvláštní, že ještě neobjevili Karla Kramáře a jeho národní demokraty a místo toho se více inspirují německou konservativní revolucí 20. let, Spenglerem, Jüngerem a Schmittem.

S ostatními paleokonservativci mají společný důraz na tradiční hodnoty: pro-life, proti embryonálnímu výzkumu, pro trest smrti, proti registrovanému partnerství a sekularisaci, pro veřejnou roli organisovaného náboženství, proti drogám, prostituci, pornografii a euthanasii. Přidávají důraz na ethnicitu. Od neokonservativců se liší v tom, že mají klassický postoj k ekonomice a zahraničním vztahům.

Údajně též podporují nukleární rodinu, což mi přijde sporné.

9 komentářů:

 1. Nojo, hnědne nám to tu, koho by to překvapilo.

  OdpovědětVymazat
 2. Délského potápěče považuju za momentálně nejzajímavější českojazyčný web.

  OdpovědětVymazat
 3. To je poněkud zjednodušující pohled na věc. Já se za "národního konservativce" rozhodně nepovažuji (ani národní, ani konservativec) a naprostou většinu z hodnot a charakteristik co jste zde vyčetl ve svých článcích v žádném případě nezastávám.

  OdpovědětVymazat
 4. Jmenovitě: k pro-life hnutím mám výhrady (nejsem však ani zastáncem postoje radikálních aborcionistů), proti embryonálnímu výzkumu bych neprotestoval do té míry, dokud by přispíval k zlepšení života lidí trpících nejrůznějšími vrozenými vadami (něco jiného je "human engineering", stejně tak jako GM), zastáncem sekularisace jsem, nevidím však žádný důvod proč by náboženství roli ve veřejném životě hrát nemělo, tedy pokud si to lidé dané komunity přejí, registrované partnerství podporuji taktéž (ne však manželství, které má definovanou historickou identitu jako sjednocování odlišného, ne stejného), prostituce a pornografie je součástí lidské existence, nelze je tedy vymýtit (i když by si to někteří morálně přáli, realita je však odlišná), je tedy nutné diskutovat jak se k ní společensky postavit (byl bych pro institucionalizaci, stejně jako v otázce lehkých drog). O kritice etnického nacionalismu a podpoře federalismu a komunitarismu jsem napsal samostatný článek.

  Tím samozřejmě neříkám, že ostatní přispěvatelé nemají postoje odlišné, pouze se bráním proti Vašemu sklonu k jednoduchému nálepkování. Délský potápěč je pluralitní médium.

  OdpovědětVymazat
 5. Jedna vlaštovka jaro nedělá. LW také není kommunistické periodikum, i když sem píše Jan.

  OdpovědětVymazat
 6. LW je liberálně-levicové periodikum, s občasnými vlaštovkami jedním nebo druhým směrem.

  Je zajímavé, že Délský potápěč, až bych s ním měl názorově souzním, mne příliš neoslovuje, zřejmě proto, že jako konservativci je mi eklig jeho nacionalismus.

  OdpovědětVymazat
 7. Ano, jak napsal Alkibiades, je to pluralitní médium, já například bych podepsal nedávný Semínův článek ohledně kritiky "extremistické hysterie", nikoli jeho závěrečný výpad, označující (možná trochu nadneseně) veřejný pochod homosexuálů za "potlačující práva a sovobdy lidí."

  Co se mě osobně týče, na reg. partnerství jsem celkem změnil názor, embryonální výzkum neodmítám a veřejnou roli náboženství jsem nikdy nepodporoval. Tvrdé drogy bych samozřejmě trestal, ale u měkkých si dovedu představit nějakou míru tollerance (a jakou, to už je na formulaci v zákoně), pornografie je soukromá věc, byť by se neměla distribuovat dětem (na druhou stranu by měla být co nejotevřenější sexuální výchova). Euthanazii si jako ne-lékař netroufám "rozpitvávat", ale mám pochopení pro ty, kteří si procházejí nějakým neúnosným neléčitelným stavem.

  Považuji se za konzervativce ve smyslu přesvědčení, že by společnost měla stát na určitých pevných hodnotách, ale za výraz takových hodnot nutně nepovažuji intervenci státu do postele, či paušální zákaz potratů. Ostatně nikdy jsem neměl blízko k žádné tradiční konfesi a se svým "pohanstvím" o tom pochybuji :-))

  OdpovědětVymazat
 8. ad T. P. Ano, DP je konservativně revoluční, zatímco Vy jste tradicionalista. Na DP se o monarchismu příliš nepíše, za to mnohem více o tom, jak změnit hodnoty společnosti.

  ad O. S. Pevné hodnoty má každý, kdo se zajímá o záležitosti přesahující každodennost. Pro mne jako levicového liberála je jím svoboda (projevu, shromažďovací a spolčovací) a rovnost (zákaz diskriminace žen, Romů a gayů & leseb).

  OdpovědětVymazat
 9. Délský potápěč jde číst, někdy mám však z některých tamních článků pocit, že autoři sice o současném stavu hodně přemýšlejí, ale nakonec se přes složitejší ideová východiska dostanou k preferenci škodlivého a nefunkčného modelu. Chápu též, že je třeba propagovat reálná řešení, ale někdy to jde až k rezignaci.

  Typickým příkladem pro obé budiž toto.

  OdpovědětVymazat

Kursiva: <i></i>
Tučné písmo: <b></b>
Uvozovky: „“
Odkaz: <a href = ""></a>