5. června 2010

Israelský zásah v mezinárodních vodách

Protože mi bylo vyčítáno, že jsem o volbách napsal jen triviality, v tomto článku bych chtěl o operaci Mořský vánek sepsat to, co česky ještě nevyšlo, i když, protože nečtu všechno, mohu se mýlit.

Dlouho jsem Kapitánovy řeči o neodvratném konci Israele považoval jen za výraz jeho marxismu s falešnou předpovědí konce "kapitalismu" (tedy demokracie) – přání otcem myšlenky. Nicméně, když si srovnáme mezinárodní reakci na operaci Lité olovo, vidíme, že na rozdíl od tehdejší situace Israel nyní nepodpořil žádný stát. Israel se tak úplně poprvé dostal do naprosté mezinárodní isolace a je na nejlepší cestě se stát novou Jižní Afrikou.

Pokud vynecháme tradiční israelské nepřátele, v čele odporu proti Israeli stálo Turecko. To není překvapivé, neboť od roku 2002 tam vládnou umírnění islamisté. V Evropě protiisraelskou koalici vede Irsko, což mne zarazilo, neboť neznám důvody. Irský ministr zahraniční neváhal označit israelský zásah za "únos civilistů v mezinárodních vodách". Tím se Israeli vrátila jeho rhétorika, kdy zásadně o zajetí vojáků hovoří jako o únosech. K prvnímu stupni retorse, předvolání israelského velvyslance k vysvětlení, se uchýlil ještě Egypt, Kypr, Dánsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Brasílie, Nový Zealand a Bulharsko.

Česká republika samozřejmě nic, dokud se officiálně nevyslovila EU, k níž jsme se připojili, aby se neřeklo. Čest ČR zachránila ČSSD: "Reakce Izraele byla naprosto neadekvátní, incident se stal v mezinárodních vodách, jde o porušení mezinárodního práva" a KSČM: "Pokud budeme před tímhle zavírat oči, tak nám hrozí takový průšvih, že se z toho tady všichni zblázníme". Pokud v tomto kursu obě strany vydrží, stanou se pro mne opět volitelné. Naproti tomu, kdyby byla přímá volba presidenta, Přemysla Sobotku bych volit nemohl, neboť nelze volit někoho tak amorálního: "It is too bad that European countries present an unbalanced position on this matter. Unfortunately, the positions of the international community are not always to my taste, particularly in Europe."

Co se týká blokády, blokovat své vlastní území (Gaza je ve správě Israele od roku 1967) je samo o sobě poněkud svérázné. Možná to byl důvod, proč tolik lidí odsuzovalo, že israelský zásah proběhl v mezinárodních vodách. Nicméně, blokáda nikdy není omezena pouze na pobřežní vody:
 1. Námořní blokáda která probíhá u pobřeží Gazy byla zahájena, protože Izrael je ve stavu ozbrojeného konfliktu s režimem Hamas, který ovládá pásmo Gazy, odkud opakovaně bombardoval civilní cíle v Izraeli zbraněmi a výbušninami, které byly pašované do pásma Gazy přes moře.
 2. Námořní blokáda je podle mezinárodního práva legitimní součástí ozbrojeného konfliktu na moři.
 3. Blokáda může být uplatněna i v mezinárodních vodách, za podmínky, že neomezuje přístup do přístavů a pobřeží neutrálních států.
 4. Mnohé západní země včetně např. USA a Anglie uznávají námořní blokádu jako efektivní námořní opatření a stanovují různá kritéria, které podmiňují legitimitu blokády včetně požadavku řádně vyrozumět o její existenci.
 5. V tomto směru Izrael učinil všechny náležité kroky včetně udání přesných souřadnic oblasti blokády, a to jak vládám všech inkriminovaných zemí, tak organizátorům protestní flotily do Gazy. Navíc byly v reálném čase lodě flotily opakovaně varovány o blokádě a její povaze.
 6. Podle mezinárodního úzu se má blokáda za všeobecně známou, jakmile byla vyhlášena a bylo vydáno patřičné oznámení (viz výše).
 7. Podle mezinárodního námořního práva nesmí porušovat žádná plavidla prostor blokády. To zahrnuje jak nepřátelská, tak civilní plavidla.
 8. Stát může přijmout patřičná opatření k prosazení blokády. Každé plavidlo, které porušuje nebo se pokusí porušit námořní blokádu může být mezinárodního práva zajato, nebo na něj dokonce může být zaútočeno. Pokud plavidlo opouští přístav s úmyslem porušit blokádu, je to považováno za pokus ji porušit.
 9. Posádka flotily vyjádřila jasný úmysl porušit blokádu prostřednictvím písemného a ústního prohlášení. Navíc trasa plavidel vykazovala jasný záměr porušit blokádu v rozporu s mezinárodním právem.
 10. Vzhledem k tomu, že aktivisté vyjádřili výslovný úmysl porušit námořní blokádu, Izrael využil svůj nárok, vyplývající z mezinárodního práva, blokádu obhájit. Je třeba zdůraznit, že před přistoupením k donucovacím prostředkům bylo vysloveno explicitní varování přímo kapitánům lodí flotily.
 11. Izrael se pokusil převzít kontrolu nad loděmi flotily nenásilným prostředky a standardním způsobem. Vzhledem k velkému počtu plavidel flotily bylo přijato rozhodnutí zahájit operaci v určité vzdálenosti od oblasti blokády.
 12. Izraelské jednotky se při hájení blokády setkaly s násilím ze strany aktivistů a jednali v sebeobraně.
(přeložil O. S. L.)
Israelský výklad právní úpravy blokády je rigorosní, nelze proti němu nic namítat. Jen dodám, že prolomení blokády znamená, že blokáda končí; nelze ji nadále vynucovat: "allowing selective ships to pass would have rendered it legally meaningless".

Vzhledem k totální israelské isolaci se proisraelští propagandisté museli uchylovat k neuvěřitelným kouskům: "V noci na dnešek vstoupili na lodě asi 60 kilometrů od izraelských břehů izraelští vojáci." (zdůrazněno mnou). Bylo by zajímavé udělat jejich analysu. Doslova druhé vánoce měli z toho, že Flotilla do Gazy byla propagandistická. No a co? SS Exodus snad nebyla propagandistická? Israelci si musí zvyknout, že nyní dostávají ochutnat svou vlastní medicínu. K málo výjimkám patřil svým střízlivým pohledem Tomáš Klvaňa a překvapivě též Jaroslav Achab Haidler.

Přitom samotní Israelci měli mnohem zdravější postoj: "Again Israel will pay a heavy diplomatic price, once which had not been considered ahead of time. Again, the Israeli propaganda machine has managed to convince only brainwashed Israelis, and once more no one asked the question: What was it for?"

V malém se marná snaha proiraelských propagandistů opakuje na wiki. Zatímco anglická verse zvrácenou morálkou ovládána není, na české versi se donekonečna dohadují o název článku, místo toho, aby našli stručný a výstižný.

Nicméně pokud protiisraelští aktivisté nebudou krotit své emoce: "Go back to Auschwitz!" + "We’re helping the Arabs go against the US, don’t forget 9/11 guys", mohou ještě dopadnout špatně. A nepomůže ani: "The new information about the manner and intensity of the killings undermines Israel's insistence that its soldiers opened fire only in self defence and in response to attacks by the activists."

0 – počet kommentářů:

Okomentovat

Kursiva: <i></i>
Tučné písmo: <b></b>
Uvozovky: „“
Odkaz: <a href = ""></a>