21. března 2010

Affaira Britských listů

Díky JK jsem se mohl seznámit s textem, který rozběsnil Jana Čulíka natolik, že odkazy na něj neváhal odstranit dokonce i ze seznamu autorových článků: "Redakce omylem zveřejnila, bez vědomí šéfredaktora, nevěcný příspěvek Františka Nevařila, sice s vysvětlením, že je nevěcný, ale to nestačí. Snažíme se v Britských listech o otevřenost, ale nemůžeme publikovat věcně chybná tvrzení. Principem Britských listů je, že nepublikujeme tvrzení, která odporují faktům. Každý má právo na názor, jakkoliv třeba podivný, ale nepublikujeme texty, které jsou založeny na dezinformacích. Co se týče názorů, vydáváme to, co považujeme za zajímavé. Článek Františka Nevařila stahujeme z vydání a čtenářům se omlouváme." Důvodem zřejmě bylo odstranit jasný důkaz, že Blisty a Zvědavec (1 a 2) jsou mentální blíženci.

Musím říci, že nejvíce mne překvapilo, jak je text na kommunistického aparátčíka gramotný. Dokonce i odhodil marxistickou terminologii, která je např. pro trockisty povinná: "Poznámka ŠOK: Autor používá v textu přivlastňovací zájmeno „náš“ ve smyslu československý resp. český. I když BL se snaží o sémantický odstup a zachovává princip nepřivlastňovávání, ponechali jsme text z důvodů autenticity nezměněn. Stejně tak má editor problém s autorem používaným termínem „doba komunismu“ či „komunismus“ pro označení období vlády KSČ v letech 1948-89. Nikdy nešlo o komunismus a většinu toho času nešlo ani o socialismus v podobě, jak tyto termíny chápe politologie. Autoritářský, stranicko byrokratický kapitalismus se nikdy autentickým socialismem nemohl nazývat, i když o to mnoha legislativními, sociálními a organizačními opatřeními usiloval. Někteří marxističtí teoretici v té souvislosti mluví o proto-socialismu. Termín „komunismus“ je pro označení období vlády představitelů komunistických stran v zemích VS a RVHP převzat z anglosaské žurnalistiky a od ní se odvíjející povrchní liberální politologie, následně pak zneužit ke kriminalizaci příslušníků dosud parlamentních komunistických stran v „transitions“ zemích (v Česku KSČM). Ztotožňuje nikdy a nikde nedosažený ideál beztřídní společnosti s realitou. Krátské spojení mezi teorií a praxí je ovšem matoucí a zavádějící. Editor si nejen proto ponechává emocí prostý a definující termín „autoritářský, stranicko byrokratický kapitalismus“, autorovi nicméně ponechává jeho označení. Na historických faktech tento terminologický rozpor editora s autorem ale nic nemění…"

Pikantní je srovnat Kotrbu: "Tento článek je nevyváženým, selektivně subjektivním srovnáním dávné i nedávné minulosti a přítomnosti od ekonoma, v minulosti hlavního ekonomického poradce několika předsedů vlád ČSSR. Není cílem redakce autorův věcně podložený, nicméně ideologicky determinovaný názor odmítnout nebo měnit. V rámci principu Audiatur et altera pars jej zveřejňujeme jako legitimní vidění světa, které podle průzkumů veřejného mínění sdílí daleko víc lidí, než necelá pětina české populace, volící stále KSČM. V říjnu 1999 hodnotilo režim před rokem 1989 jako špatný 56%, v roce 2009 dle CVVM pouze 50% občanů. Je na čtenářích, aby srovnali své vlastní vzpomínky či postoje a své vidění minulosti i dneška s autorovým." se Stworou: "S obsahem článku se ztotožňuji jen částečně. Souhlasím s autorem v kritice dnešního systému, ale odmítám náznaky, že socialismus byl o tolik lepší. Socialismus měl jistě kladné stránky, stejně jako tento systém má kladné stránky. Něco jsme ztratili a něco jsme získali. V konečném součtu nula od nuly pojde."

Osobně mne nejvíce zaujal výčet hříchů české (zahraniční) politiky: "Uvádím třeba omluvu sudetským Němcům „za to, co nám spáchali v dobách 2. světové války“ až po ty nešťastné novelizované smlouvy se SRN, zrušení trestu smrti, odmítnutí odluky náboženství od státu (bez náhrady), zřízení luxusního Senátu, vstup ČR do NATO a naše účast na bombardování Jugoslávie, uznání samostatnosti Kosova, účast našich žoldnéřů na agresích v Bosně, Kosovu, Iráku či Afghánistánu, odmítnutí amerického radaru na území ČR atd." Je z toho patrné, že kommunistické vzorce myšlení se replikují i u dnešních radikálních kritiků régimu.

9 komentářů:

 1. To jako že jsou přidávat komentáře? :))

  OdpovědětVymazat
 2. Kapitáne, Vy jste se právě probudil. U některých postů kommentáře povolím, u některých ne. Tak je to od samého počátku, co jsem diskusse omezil. A toto oprávnění má každý autor LW.

  OdpovědětVymazat
 3. Asi ano, probudil. V poslední době nemám čas ani pořádně udržovat svůj blog, takže mi mnoho uteče.

  OdpovědětVymazat
 4. Guy: A co je tak zajímavé na tom, že "radikální kritik režimu" "replikuje komunistické vzorce myšlení", když je to "komunistický aparátčík"?

  JK: No toto: anglicky dělají z nouze ctnost, a česky ani ťuk; není domácí čtenářstvo znalé podstaty věci bez přefiltrování shledáno dost vyspělýjsme dost vyspělým, nebo to snad zpětně přeloží do nového vydání?

  OdpovědětVymazat
 5. Radikálními kritiky régimu jsem nemyslel Nevařila, nýbrž milieu LW.

  OdpovědětVymazat
 6. Díky za info: "V případě kontroverzních materiálů budou o rozhodnutí, zda a proč článek vydat či nevydat, diskutovat Jan Čulík a Karel Dolejší, kteří mají vydavatelské pravomoce. Ostatní členové OSBL mají poradní hlas." ŠOK ostrouhal.

  OdpovědětVymazat
 7. A už to publikovali zas, teď rovnou s diskusí. Pěkný apríl.

  OdpovědětVymazat

Kursiva: <i></i>
Tučné písmo: <b></b>
Uvozovky: „“
Odkaz: <a href = ""></a>