21. března 2010

Nepovedená pašijová hra

To, že součástí každého náboženství jsou pašijové hry, je nepochybné. Žádnou výjimkou nemůže být ani holocaust. Nicméně experiment Elizabeth McGlynnové, zástupkyně ředitele v St Hilary's Primary School, East Kilbride, se nepovedl. Na rozdíl od dramatisace, o níž píše Michaela, zde pro větší effekt školáci ani jejich rodiče předem nic netušili: "'This was because they wanted the children to experience an "accurate emotional response" to this scenario in order for it to be reflected in their story writing." Přes pochybnosti, že je něco takového vůbec možné, místní úřady celý příběh potvrdily.