20. února 2011

Kdo je řidič

Tomáš Pecina napsal brilantní článek o absurdním českém neologismu *neřidič. Kdo je řidič? Ten, kdo právě řídí motorové vozidlo, the operator of a motor vehicle. Kapitán ale správně upozorňuje na to, že kromě pojmenování činitele je výraz řidič určen též pro status, tedy pojmenování toho, kdo umí řídit. Na otázku: „Jste řidič?“ lze tedy odpovědět: „Ne, řídit neumím.“

Nicméně existuje ještě třetí, byrokratické, vnímání: Řidič je ten, kdo má řidičské oprávnění, driver's licence. To je však absurdní, neboť tím se z pojmu řidič stává titul: Řidičem je pak ten, kdo nemusí řídit ani umět řídit, jen když je státem prohlášen za řidiče.

Toto absurdní pojetí je v české legislativě bohužel běžné, i když způsobuje značné problémy: Pokud někdo něco dělá, ale nemá na to papír, tak nemá ani status, který je sakcionován. Osoba s titulem je pak trestána hůře než osoba bez titulu. Příkladem je třeba banka, která je v § 1 odst. 1 zákona o bankách definována takto: „Bankami se pro účely tohoto zákona rozumějí právnické osoby se sídlem v České republice, založené jako akciová společnost, které přijímají vklady od veřejnosti, a poskytují úvěry a které k výkonu [těchto] činností mají bankovní licenci (dále jen "licence") (§ 4).“ Černá banka tedy podle bankovního zákona není bankou.

3 komentáře:

 1. A z toho plyne i v diskusi pod mým článkem zmiňovaný paradox, že ten, kdo řídí bez řidičáku, který nikdy neměla, riskuje toliko stíhání pro přestupek, kdežto osoba, které byl vysloven zákaz činnosti, by se řízením dopustila trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí.

  OdpovědětVymazat
 2. Myslím že termín "řidič" je pro potřeby práva definován jedině v zákoně o provozu na pozemních komunikacích a není jím ten kdo je držitelem řidičského oprávnění, ale ten kdo řídí vozidlo a nebo jede na zvířeti na pozemní komunikaci. Kde je v českém právním řádu řidič definován jako držitel řidičského porávnění?

  OdpovědětVymazat
 3. Anonyme, příště se prosím podepište.

  Bavíme se o chápání tohoto pojmu např. policií, nikoliv o ustanoveních nějakého předpisu.

  OdpovědětVymazat

Kursiva: <i></i>
Tučné písmo: <b></b>
Uvozovky: „“
Odkaz: <a href = ""></a>