26. února 2011

Pravoslavné rozkoly

Našel jsem přehlednou, rusky psanou, stránku o všech možných pravoslavných rozkolech. Píše se na ní například o nejrůznějších starokalendářních sektách. Kromě toho uvádí barvitý životopis představitele jedné z mnoha ukrajinských pravoslavných církví, metropolity Petra (Petruse), kterou Vodník považuje za jedinou pravou ukrajinskou pravoslavnou církev, ačkoliv „является одной из наиболее малочисленных и маргинальных неканонических религиозных организаций Украины“.

Update: Vodník se od svého neudržitelného výroku posléze distancoval.

11 komentářů:

 1. ...jedné z mnoha ukrajinských pravoslavných církví...kterou Vodník považuje za jedinou pravou ukrajinskou pravoslavnou církev...

  Vodník? Opravdu je to Vodník? A Vodníkem se řídí celý pravoslavný svět? Naozaj: "It is locally referred to as the Ukrainian Orthodox Church (Moscow Patriarchate) (Ukrainian: Українська Православна Церква (Московського Патріархату); Russian: Украинская Православная Церковь (Московского Патриархата) as there are two other major Orthodox Churches in Ukraine, while it is the only one whose canonical status is recognized by the whole Eastern Orthodox communion." Všichni mě poslouchají, i Wikipedie!

  Nebo je tomu naopak?

  OdpovědětVymazat
 2. Ten post snad psal Duch svatý? Nebo už nevíte, co píšete? „OCA je nekanonická a nevím, s kým je ve společenství; její postavení je neobyčejně rozporuplné a komplikované. Ze tří ukrajinských pravoslavných církví je zbytkem pravoslavného světa uznávána pouze ta, která je ve spojení s ruskou.“

  Nebo je tomu naopak?
  Laskavě si vyberte, kterou ukrajinskou pravoslavnou církev podporujete, zda ruskopravoslavnou Ukrajinskou pravoslavnou církev moskevského patriarchátu nebo ruskopravoslavnou Ukrajinskou autonomní pravoslavnou církev Lvova. Už jsem o tom psal jednou, tak jste snad místo obvyklého zcela nevěcného žvanění k tomu mohl vyjádřit.

  Pokud v tom máte bordell Vy, jak se má v tom, co je jedině správná církev vyznat někdo jiný?

  OdpovědětVymazat
 3. Ten post snad psal Duch svatý?
  Co je to za blbou otázku? Ten post reprodukuje stanovisko církve. Ne moskevského patriarchy, ne konstantinopolského patriarchy, ne florinistů nebo matthewistů, ne Vodníka nebo o. Jana. Církve. Tedy Ducha svatého.

  Laskavě si vyberte, kterou ukrajinskou pravoslavnou církev podporujete, zda ruskopravoslavnou Ukrajinskou pravoslavnou církev moskevského patriarchátu nebo ruskopravoslavnou Ukrajinskou autonomní pravoslavnou církev Lvova.
  Jestli neumíte číst, já Vám v tom nepomůžu.

  OdpovědětVymazat
 4. Co je to za blbou otázku?
  No, když jednou tvrdíte, že tou jedinou pravou ukrajinskou pravoslavnou církví je ruskopravoslavná Ukrajinská autonomní pravoslavná církev Lvova, a po druhé zase, že jí je ruskopravoslavná Ukrajinská pravoslavná církev moskevského patriarchátu, tak si nedokážu vysvětlit jinak než tak, že Vás osvítil Duch svatý a zastáváte zároveň oba protichůdné názory.

  Ten post reprodukuje stanovisko církve. Ne moskevského patriarchy, ne konstantinopolského patriarchy, ne florinistů nebo matthewistů, ne Vodníka nebo o. Jana. Církve. Tedy Ducha svatého.
  No jo, ale které? Který z Vašich dvou postů byl blábol?

  Jestli neumíte číst, já Vám v tom nepomůžu.
  Já číst umím, ale Vy zjevně neumíte psát.

  OdpovědětVymazat
 5. Tak to se omlouvám, dal jsem špatný odkaz. Myslím samozřejmě tu ukrajinskou církev moskevského patriarchátu. Ta lvovská snad existovala jen za války a pak splynula s ruskou (v zahraničí s ROCOR). Co je ta akce metropolity Petra, nemám tušení.

  Ale je to v podstatě Vaše chyba: neposloucháte mé rady a hloupě ztrácíte čas vrtáním se ve všelijakých frakcích, jejichž kanonicita je sporná či nullová (zatímco, paradoxně, jejich víra se obvykle ZATÍM od pravoslavné nijak neodchýlila), místo abyste se soustředil na pravoslaví před r.1917, protože jedině tak se můžete zřetelně dobádat všech heresí a apostasí, jichž se římští katholíci dopustili. Ale to je Váš problém: Vy nehledáte pravdu, Vy hledáte pochybné "vítězství v diskussi", jako by šlo o nějaký právní spor, a k tomu je Vám dobrá každá bezvýznamná odštěpenecká sekta, o jejíž existenci nemám já ani milliony pravoslavných vůbec tušení, jelikož to ke spasení nepotřebujeme.

  OdpovědětVymazat
 6. Vodníku, to je opravdu „kouzelné“. Já Vám položím důležitou otázku, jak se mám ve Vašich pravoslavných sektách vyznat a Vy svou odpověď odbydete a ještě ze své lenosti obviníte mne. Než toto, tak to raději žádná odpověď na otázku, proč jednou jsou sergianisté zplozenci Pekla a jindy pravověrní synové Církve. On totiž i průměrně intelligentní člověk dávno tuší, že je to tím, s kým zrovna kámoší sbor, jehož jste náhodou členem. Kdyby kámošil s florinisty, tak jsou good boys florinisté. Protože se ale udobřil s agenty KGB, tak jsou najednou good boys sergianisté. Systém v pravoslaví nikdo nehledej, je to čistá účelovost.

  místo abyste se soustředil na pravoslaví před r. 1917
  Co je toto za blbost? Proč se mám soutředit na něco, co skoro 100 let neexistuje? To se rovnou mohu soustředit na pravoslaví před rokem 869, než se oddělilo od Jediné svaté katholické apoštolské církve.

  protože jedině tak se můžete zřetelně dobádat všech heresí a apostasí, jichž se římští katholíci dopustili.
  V historii se heresí dopouštěli jedině řeckopravoslavní, katholíci nikdy. Když to mnoho pravoslavných poznalo, tak se stali řeckými katholíky, zatímco opačně ten process nastal toliko u několika blouznivých jednotlivců jako byl Guettée, kterého jste se pokoušil vydávat za nějaký neutrální hlas, ačkoliv katholíci tohoto pravoslavného propagandistu dávno vyvrátili: „Abbe Guettee's characterization of St Leo does not fit the historical record. Instead, it can be viewed as an attempt to re-write Church history to harmonize with the post-Schism rejection of the papacy.“

  Ale to je Váš problém: Vy nehledáte pravdu
  Ale ano. Ale pravda, to jsou fakta. Naproti tomu Vy máte antinominalisticky jednou pro vždy jasno, Vás nesplete ani sv. Jan Zlatoústý, ani sv. Theodor Studita, ani sv. Ignatios. Vás nesplete vůbec nic. Existuje nějaký důkaz, který by Vás přesvědčil o papežově jurisdikčním primátu?

  jako by šlo o nějaký právní spor
  Ne, nejde. Ale pokud si ruskopravoslavní pomáhají podvody a fakta ignorují, není na ně naprosto žádné spolehnutí a jejich víra je falešná, postavená na podvodech a ignorování fakt.

  jelikož to ke spasení nepotřebujeme.
  Ano, Vaše spasení je postaveno na náhodě, protože nemáte žádné spolehlivé vodítko. to, zda má pravdu novokalendářní (včítaje ruskopravoslavné, kteři sice mají starý kalendář, ale jsou v obecenství s novokalendářníky) nebo starokalendářní (hard core florinisté, matthewisté a spol.) část pravoslaví, nedokážete nijak spolehlivě rozhodnout. Nezbývá Vám nic jiného, než si hodit kostkou.

  OdpovědětVymazat
 7. Já Vám položím důležitou otázku, jak se mám ve Vašich pravoslavných sektách vyznat a Vy svou odpověď odbydete
  Ano, protože to v kontextu vymezení pravé víry vůči římským katholíkům není důležité, byť Vy si to nevímproč myslíte.

  to raději žádná odpověď na otázku, proč jednou jsou sergianisté zplozenci Pekla a jindy pravověrní synové Církve.
  Opět hloupá otázka neinformovaného: o pravoslavnosti Moskvy nebyly nikdy nejmenší pochyby, pouze její hlas nebyl svobodný a tak s ní ROCOR neměla kontakt. Po pádu bolševismu se ten kontakt přirozeně obnovil. Jistě by bylo správné a žádoucí, aby ti hierarchové, kteří sloužili ďáblovým pacholkům (dobrovolně nebo z donucení) přinesli pokání. Zpočátku se to očekávalo a někteří na tom trvali. Ale pak bylo rozhodnuto, že rozdělení církve je větší zlo. Opakuji: hříšní kněží nejsou žádnou výsadou pravoslaví a oni se budou za své jednání zodpovídat Bohu.

  Proč se mám soutředit na něco, co skoro 100 let neexistuje?
  Ale existuje. Jen to dostalo mnoho ran a šrámů, kvůli kterým se v tom špatně orientujete. Byla to ode mne přátelská rada. Vy ale nechcete znát pravdu, Vy se chcete hádat a v hádce zvítězit.

  To se rovnou mohu soustředit na pravoslaví před rokem 869, než se oddělilo od Jediné svaté katholické apoštolské církve.
  Pravoslaví r.869 je stejné jako r.1917 nebo dnes. Co je na první pohled úplně jiné je římskokatholická církev. Už to samo o sobě by mělo být jasným důkazem.

  V historii se heresí dopouštěli jedině řeckopravoslavní, katholíci nikdy.
  Odporujete sám sobě: pokud před r.1054 (pro Vás před r.869) byla jen jedna církev, dopouštěli se heresí vždy katholíci. Dopouštěli se jich na Východě i na Západě, ale církev je překonala. Poté, co se latiníci odtrhli od církve a blahodati Ducha svatého, už své herese nikdy nepřekonali, nýbrž do nich zapadali hlouběji a hlouběji. Papež jim holt Ducha svatého nahradit nemohl...

  Když to mnoho pravoslavných poznalo, tak se stali řeckými katholíky,
  To je naprostý blábol. Nastudujte si problém Unie.

  Guettée, kterého jste se pokoušil vydávat za nějaký neutrální hlas, ačkoliv katholíci tohoto pravoslavného propagandistu dávno vyvrátili
  Já jsem ho nevydával za neutrální hlas. Je to - v kontrastu k Vašemu blábolu o Unii - právě římský katholík, který se přesvědčil o tom, že rozdělení církve má na svědomí papežství, a že tedy pravda musí být v pravoslaví. Římští katholíci ho vůbec nevyvrátili. Článek, na který odkazujete, zpochybňuje pouze jeden argument (který je opravdu sporný, ale na to nestačí kecat na internetu, to je záležitost na letitá studia a odborné debaty, já se starám raději o svou spásu) z 375tistránkové knihy. Pokud si ji přečtete, dozvíte se odpovědi - ne pouze pravoslavné - na řadu dalších otázek (např. evangelijní texty o Petrově "prvenství", sv. Jan Zlatoústý, sv. Theodor Studita); já Vám to tady nemám čas opisovat.

  Existuje nějaký důkaz, který by Vás přesvědčil o papežově jurisdikčním primátu?
  Nemůže existovat, protože papežův jurisdikční primát je výmysl ultramontánů.

  Ale pokud si ruskopravoslavní pomáhají podvody a fakta ignorují,
  To je lež!

  Vaše spasení je postaveno na náhodě,
  ?????????

  zda má pravdu novokalendářní...atd.
  Novokalendářní a starokalendářní víra se v ničem neliší. Oba mají pravdu. Liší se pouze v názoru na kalendář. Vy ale neposloucháte mou radu a tyto věci Vás odvádějí od toho pochopit věci zásadní: po schismatu je to pravoslaví, které je pravou Kristovou vpravdě katholickou a apoštolskou církví a latiníci od ní odpadli.

  OdpovědětVymazat
 8. Ano, protože to v kontextu vymezení pravé víry vůči římským katholíkům není důležité
  Je to důležité vzhledem k vymezení vůči řeckým katholíkům.

  o pravoslavnosti Moskvy nebyly nikdy nejmenší pochyby
  Aha. Tak proč jste s ní nebyli v obecenství?

  tak s ní ROCOR neměla kontakt.
  To je snad důvod? Proč s ní tedy měli kontakt řeckopravoslavní? Evidentně lžete. Např. československá katholická církev taky nebyla svobodná, přesto s ní řeckokatholíci byli v obecenství. Svoboda církve totiž není žádný důvod pro obecenství. Tím je toliko pravověrnost. Tak prosím nelžete.

  Po pádu bolševismu se ten kontakt přirozeně obnovil.
  Kontakt? Kdo hovoří o kontaktech? Copak jste nějaký politikář? Kontakty mají i ruskopravoslavní s katholíky. Jediné, co má význam, je obecenství.

  Ale pak bylo rozhodnuto, že rozdělení církve je větší zlo.
  A kým? Kdo svévolně stanovil, že sergianism je herese, a kdo stejně svévolně stanovil, že sergianism herese není? Na to odpovězte, to je totiž definiční znak kvality vašeho vyznání.

  Opakuji: hříšní kněží nejsou žádnou výsadou pravoslaví
  Jistě, o tom není pochyb. Je však zásadní rozdíl mezi tím, když to jsou jednotlivci jako v katholictví, nebo když je to systém, jako v ruskopravoslaví.

  Ale existuje.
  Neexistuje. Vy můžete žít ve fikci, že Lenin žije, že československá církev nemá autokefalitu apod., my ostatní víme, že 20. století skončilo.

  Vy ale nechcete znát pravdu
  Ale ano. Proto taky soustavně odhaluji vaše lži. Podívejte, jako atheista nemám žádný zájem na tom fandit katholíkům nebo ruskopravoslavným. Nicméně fakta mluví jasně: katholíci mají pravdu a ruskopravoslavní lžou podle toho, jak se jim to hodí. Sergianisté jsou typický příklad.

  Pravoslaví r.869 je stejné jako r.1917 nebo dnes.
  Aha, takže hesychasm neexistuje, starověrci neexistují, návrat podstatné části pravoslavných ke katholictví neexistuje, flirt řeckopravoslavných s kalvinismem neexistuje, nový kalendář neexistuje apod. Což takhle se konečně probudit?

  Co je na první pohled úplně jiné je římskokatholická církev.
  Ano, protože si katholíci všimli, že nepíšeme středověk. Stejně jako si kdysi Církev všimla, že nepíšeme starověk.

  dopouštěli se heresí vždy katholíci.
  Nikdy. Katholíci vždy zůstali katholíky, protože měli kotvu v Římu. Naproti tomu řeckopravoslavní byli často heretiky, zejména obrazoborci, protože jejich kotva v Cařihradu selhala. A naprosto stejně selhala v roce 869, kdy se tam zmocnili moci schismatičtí caesaropapisté.

  Dopouštěli se jich na Východě i na Západě, ale církev je překonala.
  Lžete. Je irrelevantní, pokud je obyčejný věřící heretikem. Je však zásadní, pokud je heretikem pastýř, dokonce biskup. Tuto pravdu si řeckopravoslavní nikdy neuvědomili, a proto jsou nyní, v roce 2011, rozpadlí na tolik sekt.

  Poté, co se latiníci odtrhli od církve
  Lžete. Od Církve se odtrhli caesaropapisté, ačkoliv sv. Theodor Studita před nimi varoval.

  blahodati Ducha
  Mluvte prosím česky, nikoliv ruskou hatmatilkou. Zde jste mezi Čechy, nikoliv mezi ruskopravoslavnými. Uvědomte si laskavě, že čeština na rozdíl od ruštiny nerozlišuje mezi milostí právní a milostí Boží. Když musíte používat cizí výrazy, tak mluvte laskavě o χάρις.

  nýbrž do nich zapadali hlouběji a hlouběji.
  Ano, a proto se značná část pravoslavných ke katholictví vrátila. Jsou to právě ti řečtí katholíci, jejichž existenci popíráte. Duch svatý zde promluvil zcela jasně.

  Naproti tomu obrácený pokus ruskopravoslavných odloudit řecké katholíky pomocí kommunistů z katholické církve zkrachoval na celé čáře. V roce 1968 byla v ČSSR řeckokatholická církev obnovena a tento obludný pravoslavný a kommunistický zločin překonán. Co o tomto zločinu soudí sergianisté dnes? Spáchali ho vlastníma rukama.

  Nastudujte si problém Unie.
  Nastudujte si ho Vy. Evidentně nechápete, že když Unie vznikla a dodnes prosperuje, že je to jasná známka toho, co si o ní Bůh myslí.

  OdpovědětVymazat
 9. právě římský katholík
  Byl to isolovaný blouznivec. Milliony řeckých katholíků pro Vás neznamenají nic, že jim dokonce upíráte i jméno, a jeden blouznivec znamená vše? Není jasnějšího důkaz o tom, jak jsou ruskopravoslavní mimo.

  který se přesvědčil o tom, že rozdělení církve má na svědomí papežství
  Protože překroutil historické prameny. Lež je standardní pracovní methoda pravoslavných. Nic nového. Už Photius tak pracoval.

  Římští katholíci ho vůbec nevyvrátili.
  Ne? Když byl přistižen při lži o Lvu, tak je zjevné, že lže i o tom ostatním.

  zpochybňuje pouze jeden argument
  Pouze? A kolik argumentů by muselo být zpochybněno, abyste uznal, že je to lhář?

  já Vám to tady nemám čas opisovat.
  Tak o tom nemluvte, když na to nestačíte. Taková debata nemá žádnou cenu.

  Nemůže existovat
  A jsme doma. Pravoslavná lež je pro Vás za všech okolností vždy přijatelnější než katholická pravda.

  To je lež!
  Není.

  Novokalendářní a starokalendářní víra se v ničem neliší.
  Aha. Tak proč nejste se starokalendářníky v obecenství, když se ničím neliší? Zase lžete.

  Liší se pouze v názoru na kalendář.
  Pouze? Dřív jste tvrdil, že novokalendářníci nemají milost Ducha svatého. Zjevně to vykládáte, jak se Vám to hodí.

  po schismatu je to pravoslaví, které je pravou Kristovou vpravdě katholickou a apoštolskou církví a latiníci od ní odpadli.
  Ne, to je jen Vaše neschopnost logického uvažování. Fakta mluví jasně: Caesaropapisté jsou jen novými obrazoborci, kteří stejně jako oni nemají obecenství s Římem. Řím je strážce pravověří od Boha, tato milost jak obrazoborcům, tak caesaropapistům chybí.

  OdpovědětVymazat
 10. Protože se při zoufalém nedostatku vědomostí a porozumění problematice uchylujete opakovaně k obviňování ze lži - mne, církev - končím tuto debatu.

  OdpovědětVymazat
 11. Naopak jste to Vy, kdo trpí zoufalým nedostatkem vědomostí, takže na fakta musí odpovídat skuhráním: Tak to není. Tak jak? Jinak, ale neřeknu.

  uchylujete opakovaně k obviňování ze lži
  Ano, lež zůstane lží, i kdyby se to ruskopravoslavní snažili stokrát nakamuflovat jinak.

  končím tuto debatu.
  Debatu? Kde jste použil nějaké argumenty? Papouškoval jste tady toliko ruskopravoslavnou propagandu, nic jiného.

  OdpovědětVymazat

Kursiva: <i></i>
Tučné písmo: <b></b>
Uvozovky: „“
Odkaz: <a href = ""></a>