20. února 2009

Hon na čarodějnice

Na idnesu. Jakoby stranická minulost v Národní straně byla něco více, méně, horšího, nebo lepšího, než třeba členství v ODS, KDU-ČSL, nebo KSČM. Zajímalo by mě, kdy pro česká média přestává být přitažlivá minulost osoby v "extrémistické" straně. Po roce od ukončení členství, po deseti letech, po patnácti, nebo má taková osoba doživotní cejch?

Rozšířená verse textu.

Updated.

146 komentářů:

 1. Ke zjištění, že je Bátora problematickou figurou, stačí přitom strávit pár minut na internetu. Upozornil na sebe už několikrát. Například v roli přísedícího soudce Obvodního soudu pro Prahu 7. Poslal s dalšími členy senátu narkomana romského původu na šest let do vězení za to, že raboval po povodních.

  Slušný člověk by mu zřejmě dal podmínku.

  OdpovědětVymazat
 2. TP: Slušný člověk by mu zřejmě dal podmínku.

  Že se nestydíš persekuovat menšiny, hajzlíku rasistická!

  OdpovědětVymazat
 3. Reaguji na rozšířenou versi článku.

  Podle mého názoru podstata problému spočívá v bránící se demokracii, což je idea, kterou vymyslil přední nacista Carl Schmitt. Establishment v tomto konceptu na základě svého úradku rozhoduje, kdo je demokrat a kdo je extrémista. Konservativní nacionalisté v Právu a spravedlnosti jsou demokraté, tedy OK, konservativní nacionalisté v Národní straně, jsou extrémisté, tedy fuj.

  OdpovědětVymazat
 4. To bych nesouhlasil, Schmittovi o obranu demokracie (alespoň liberální demokracie) vůbec nešlo. Ale to je na delší post a bohužel teď musím mizet.

  OdpovědětVymazat
 5. To bych nesouhlasil, Schmittovi o obranu demokracie (alespoň liberální demokracie) vůbec nešlo

  Peters má pravdu. V Legalität und Legitimität(1932) se Schmitt opravdu snažil zachránit Výmarskou republiku (kterou bych však lib.dem. nenazýval, stejně jako žádný jiný režim před 2.SV). Zjednodušeně princip "bránící se demokracie" spočívá v tom, že suverén, tedy legitimní politická moc, se jako zdroj veškerého práva v zemi musí ubránit těm, kteří by jej chtěli nahradit (takovým jako Hitler). Schmitt jak známo dlouho kritizoval liberální konstitucionalismus, jelikož ten odmítal počítat s existencí vy jímky a tedy i s potřebou bránit demokracii před těmi (v extrému i extra-legálními prostředky), kteří by ji legálně chtěli potlačit. Byl tedy zastáncem známého článku č. 48, který umožňoval říšskému prezidentovi vládnout dekretem (mimochodem jejich ekvivalent najdeme tuším v článku 16 ústavy 5. francouzské republiky, stejně jako v americké konstituci, nejznáměji využité například Rooseveltem k potlačení Velké hospodářské krize) - ten viděl jako konstitucionální rozpoznání mýtického spojení mezi říšským prezidentem a německým lidem.

  Tato kniha byla v před-Hitlerovském Německu velmi populární a velmi zajímavé by mohlo například studovat případ Preussen contra Reich (já znám jenom verzi prezentovanou Schmittem v jeho knize), kde jej bývalá pruská administrativa využila dokonce oproti samotnému Schmittovi, který obhajoval právo Říše na rozpuštění onoho sociálně-demokratického kabinetu ;-)

  Na druhé straně NS v zemi neplánuje potlačit parlamentní demokracii, stejně jako se problém netýká politické moci, ale svobody slova, takže musím v článku souhlasit v OS s jeho kritikou té mediální žumpy.

  OdpovědětVymazat
 6. Podstata není v tom, co Schmitt bránil. Podstata je ve formě. Ale lépe to vysvětlil Alkibiades: "Zjednodušeně princip "bránící se demokracie" spočívá v tom, že suverén, tedy legitimní politická moc, se jako zdroj veškerého práva v zemi musí ubránit těm, kteří by jej chtěli nahradit (takovým jako Hitler)." K tomu dodávám: všemi prostředky.

  OdpovědětVymazat
 7. K tomu dodávám: všemi prostředky.

  Já souhlasím, jen si nejsem jist, jestli jste si vědom, že to co podporujete již není liberální demokracie v tradičním slova smyslu ;) Ta je pojata jako Rechtsstaat, tedy jako "vláda zákona", "ne vláda lidí". To je myšleno v absolutním smyslu, i.e. tradiční liberální konstitucionalismus dle teorie nezná výjimky, výkonná moc musí být vždy omezena zákonem. Neexistuje v ní rozdíl mezi tím, co je zákonné (legalität) a tím co je legitimní (legitimität), jelikož legitimní je vždy jen to co zákonné. To je ale argumentace kruhem. V případě výjimečného stavu (Hitler a komunisté blokující Reichstag), pak nemá možnost obrany, protože jasně neidentifikuje nepřítele a dává mu naopak stejné podmínky jako stranám, které režim neohrožují (zákony musí být universální, platit pro všechny občany stejně). Z toho Schmitt odvodil, že liberální demokracie není politický režim, jelikož nerozeznává (alespoň možnou) existenci nepřítele...

  Samozřejmě, Schmitt se dá kritizovat z mnoha pohledů (tvrdil, že demokratické režimy musí být homogenní, postavené na národnostní bázi), ale to nemění nic na tom, že je nesmírně fascinující pro každého, kdo se liberálními režimy zabývá...

  OdpovědětVymazat
 8. Pojem "liberální demokracie" mi přijde falešný. Já jsem pro demokracii bez přívlastků, tj. pro procedurální formu vlády. Byli to právě liberálové, kteří odmítali všeobecné volební právo, tj. demokracii.

  Právní stát je něco jiného. Vilémovské Německo byl typický právní stát, ale k demokracii měl daleko.

  legitimní je vždy jen to co zákonné.
  To je dávno překonaný koncept legalismu (v české "theorii práva" "právního positivismu").

  pak nemá možnost obrany, protože jasně neidentifikuje nepřítele a dává mu naopak stejné podmínky jako stranám, které režim neohrožují (zákony musí být universální, platit pro všechny občany stejně).
  Má. Na jednu stranu je zvrácenost NSDAP či KPD zakazovat, na druhou je stejná zvrácenost před nimi kapitulovat.

  Z toho Schmitt odvodil, že liberální demokracie není politický režim, jelikož nerozeznává (alespoň možnou) existenci nepřítele...
  Stát přeci může stanovit, kdo je jeho nepřítel, např. pachatel spiknutí. Nepřijatelná je pouze jeho apriorní identifikace ("extrémista"), nikoliv skutky (státní převrat apod.). Ve schmittovském régimu je nepřítel neonacista, i když pouze demonstruje za svobodu slova. V mém pojetí je nepřítel "demokrat" (ve skutečnosti fašista), který svobodu slova omezuje, aniž by k tomu měl jediný relevantní důvod: ochranu práv jiných. Ale skutečnou, nikoliv domnělou (údajná památka mrtvých).

  OdpovědětVymazat
 9. Demokracie se od diktatury liší tím, že ji lidé mohou demokraticky demontovat a nahradit diktaturou.

  OdpovědětVymazat
 10. Pojem "liberální demokracie" mi přijde falešný. Já jsem pro demokracii bez přívlastků, tj. pro procedurální formu vlády.

  "Liberální demokracie" je nicméně v politologii pojem zavedený a určuje právě ty demokratické režimy, které dodržují "vládu (liberálního) práva". Tj. režim je zde legitimní protože je liberální, ne protože je demokratický. Jinými slovy, "vládne" liberální ústava, ne demos. Demokracie bez přívlastků je demokracie přímá.

  To je dávno překonaný koncept legalismu
  No nevím nevím. Nechci předstírat, že se v současné právní teorii vyznám, rád se poučím když uvedete jak.

  Má. Na jednu stranu je zvrácenost NSDAP či KPD zakazovat, na druhou je stejná zvrácenost před nimi kapitulovat.
  To je nesmysl na který Schmitt právě poukazuje. Svoboda slova je jedna věc, věc druhá je politická moc. Buď je NSDAP a KPD nepřitelem suveréna (chce nahradit demos jinou autoritou) nebo není. Pokud je, nelze ho k moci připustit. Slovy Schmitta: "politický režim nemůže být neutrální minimálně v jednom bodě: a to v otázce své existence".


  T.P.:

  Demokracie se od diktatury liší tím, že ji lidé mohou demokraticky demontovat a nahradit diktaturou.

  To co popisujete není politický režim (nemá nepřítele), to je anarchie, rozpad společenského řádu jako takového. Legální podmínky pro takovou uzurpaci pořád pramení z vůle lidu, i.e. je to logicky inkonzistentní - diktátor se v příkladu co uvádíte chopí moci na bázi procesu, který předpokládá přetrvávající podporu lidu demokracii. I.e. pokud podpora lidu demokracii ustane, končí tím i legální řád v zemi jako takový a nastává anarchie.

  OdpovědětVymazat
 11. Určitý prvek paradoxu je přítomen, ale je to eseciální podmínka toho, aby šlo o demokracii. Demokracie, která se schmittovsky "brání" se velmi snadno může dostat do stavu, kdy si její zachování bude přát menšina, ale tato menšina upře, podle vlastního přesvědčení demokraticky, většině její volbu, která by byla nedemokratická.

  OdpovědětVymazat
 12. Není to "určitý prvek paradoxu", ale naprosto základní determinant každého politického řádu, který je postaven na "metafyzické"/mystické/náboženské (jak tvrdil sám Schmitt, dílo Politische Theologie) autoritě!

  Pravda, problém je když "si její zachování bude přát menšina, ale tato menšina upře podle vlastního přesvědčení demokraticky, většině její volbu". Jen bych připomněl, že ve Schmittově případě se jednalo o podporu říšskému prezidentovi, který měl přímý demokratický mandát na (neuvěřitelných) 7 let. Schmitt tedy chápal právě presidenta jako suveréna, ne lid (kritika representativní demokracie J.-J. Rousseau ho nikdy nezajímala).

  Problém jednoduše spočívá v tom, že nic takového jako "jednotný homogenní národ" v moderních demokraciích neexistuje (tj. žádný lid ani jeho "jednotná vůle") a společně se známým problémem velikosti je proto přímá demokracie v takové společenské struktuře neumožnitelná. Řešení se dá vidět ve federativním systému, který by delegoval suverenitu od nejnižších úrovní, lokálních komunit, po tu nejvyšší.

  OdpovědětVymazat
 13. Klassifikace demokracií na liberální (USA a UK), demokracie (Švýcarsko) a ostatní (?) mi přijde sporná. Co je Německo? Francie?

  Navíc je liberalism politické hnutí. Označovat stát, v něž vládnou konservativci či socialisté, za liberální, je rovněž více než pochybné.

  Kdo je autorem této klassifikace?

  No nevím nevím. Nechci předstírat, že se v současné právní teorii vyznám, rád se poučím když uvedete jak.
  Problém je v tom, že úpadková theorie legalismu nikde na Západě není. Nikde totiž netvrdí, že právo jsou pouze právní předpisy, že jediný přípustný výklad je doslovný. Je to znak postkommunistických států. Obvykle se tomu říká "právní positivism", ale to je nežádoucí, protože právní positivism je úctyhodná (dokonce naprosto převažující) právní doktrína Západu. Tomáš Sobek navrhuje pojem "legalism".

  Buď je NSDAP a KPD nepřitelem suveréna (chce nahradit demos jinou autoritou) nebo není.
  Myslím, že tato dichotomie je falešná. Oni nechtějí nahradit demos (v tomto smyslu jsou demokraty a contrario konservativci, kteří demos, minimálně jako konstitutivní činitel, odmítají), oni jen chápou demos zcela jinak než demokraté (v užším slova smyslu). Vláda demu se přeci nepozná podle voleb; Bělorusko či Persie se obvykle za demokracii nepovažují.

  Pokud je, nelze ho k moci připustit.
  S tím souhlasím. Ale od nepřipuštění k moci k zákazu je ještě velice dlouhá cesta.

  Podle mého názoru může existovat "demokratická" (obvykle se říká populistická) diktatura. Jak se lišil de Gaulle od Pinocheta? V prostředcích, ve formě prakticky nikoliv.

  I diktátor může mít podporu lidu, nebo ji ztratit.

  společně se známým problémem velikosti je proto přímá demokracie v takové společenské struktuře neumožnitelná.
  Švýcarsko je přeci klassická přímá demokracie. Je to, pravda, federace, ale to na věci nic nemění.

  OdpovědětVymazat
 14. Tomáš Sobek navrhuje pojem "legalism".

  Jenže ten už je obsazen. Je to v zásadě přepjatý textualismus ve spojení s absencí přirozeněprávních korektivů.

  v tomto smyslu jsou demokraty a contrario konservativci, kteří demos, minimálně jako konstitutivní činitel, odmítají

  Přesně tak. Jak každému říkám, až vyhrajeme volby, do 48 hodin se každý bude hlásit u svého feudála; aby se nikdo nemohl vymlouvat, že nebyl varován.

  OdpovědětVymazat
 15. Jenže ten už je obsazen.
  Není.

  Je to v zásadě přepjatý textualismus ve spojení s absencí přirozeněprávních korektivů.
  Ano, převažující doktrína v ČR. Nezájem o judikaturu.

  OdpovědětVymazat
 16. Jenom poznámku. Termín "legalism" se v současné anglo-americké jurisprudenci moc nepoužívá. Pro extrémní textualismus se používá pejorativní označení "literalism".

  OdpovědětVymazat
 17. ad Tomáš Pecina. To přeci označuje to, co máme na mysli.

  OdpovědětVymazat
 18. To přeci označuje to, co máme na mysli.

  Jen částečně, pomíjí se rovina textualismu, otrockého výkladu právní normy z jejího textu, což je možná ještě větší neštěstí postkomunistického práva než legalismus.

  OdpovědětVymazat
 19. Ad TS:

  Ano, literalismus, "doslovnismus" – to je, oč tu běží.

  OdpovědětVymazat
 20. Pokud někdy doporučuji termín "legalismus", tak v tom smyslu, že heuristický redukcionismus, který omezuje prameny práva na právní předpisy, je vhodnější označit termínem "legalismus" než hrubě zavádějícím termínem "zákonný pozitivismus". Německý termín "Gesetzespositivismus", má totiž svou specifickou historii (nebo spíš mytologii).

  OdpovědětVymazat
 21. Zavedený pojem "liberální demokracie" je ovšem dost neurčitý. Označuje nesovětskou část vítězné koalice poslední světové války. Mě se lépe líbí pozdější označení atlantická civilizace, protože hezky popisuje skutečnost, že jde o státy, jež získaly velmocenský status na hospodářském základě obchodu s africkými otroky.

  OdpovědětVymazat
 22. Ad Jan:

  Přiznám se, že Váš orthodoxně marxistický pohled na věc mi tu scházel, a říkal jsem si, zda Vás nepostihla nějaká nepříjemnost, že nás tak dlouho ponecháváte v zajetí našich buržoasně-demokratických omylů.

  OdpovědětVymazat
 23. Termín legalism je obsazen už velmi, velmi dávno!

  OdpovědětVymazat
 24. No, škola práva (法 家) je něco jiného než legalism.

  OdpovědětVymazat
 25. Přiznám se, že Váš orthodoxně marxistický pohled

  Tak to nějak nemarxisticky vyvraťte, třeba doložte, že tam všichni jeli dobrovolně (Marx se mimochodem touto věcí zabýval minimálně)

  OdpovědětVymazat
 26. Americké otrokářství bylo episodou a mělo pro moderní civilisaci minimální význam. Naopak komunistické země zotročily své obyvatele buď v táborech nucených pracích nebo minimálně pracovní povinností. Volnost pohybu se lišila: někde směli otroci cestovat bez povolení po celé zemi (ČSSR), jinde jen v oblasti svého bydliště (SSSR).

  OdpovědětVymazat
 27. Americké otrokářství bylo velmi významné ve vývoji kapitalismu, nesmíte se dívat jen na jih USA. Mimochodem, zajímavé je, že všechny jevy, jež byly pro vývoj kapitalismu důležité, jsou dnes mezinárodním právem zakázány, ať už je to otroctví, pirátství či velrybářství.

  OdpovědětVymazat
 28. Americké otrokářství bylo nesmírně neefektivní. O významu pirátství pro vývoj "kapitalismu" se nechám poučit, a je-li lov velryb omezen, je to dáno hlavně decimací velrybí populace.

  OdpovědětVymazat
 29. Nesmíte vidět jen pole s bavlnou, bez otroctví by svět a především západní hemisféra vypadala úplně jinak. Otroctví byl také cukr, stříbro, které způsobilo obrovskou inflaci, a mnoho dalších produktů. Nebojte se, otrokáři na tom neprodělávali.

  O významu pirátství při prvotní akumulaci kapitálu, jenž se potom uplatnil v anglické průmyslové revoluci, vás poučovat nebudu, protože to byla povinnost vašeho učitele dějepisu. Ale není všem dnům konec, můžete si o tom něco přečíst.

  OdpovědětVymazat
 30. a u výčtu negativních jevů jsem si hned nevzpomněl na opium, jež je také zakázané, a na tabák, který bohužel není

  OdpovědětVymazat
 31. Můj učitel dějepisu nebyl dostatečně kovaný marxista, a přečtu-li si něco, nebude to marxistická učebnice. Víte, je pro mne obtížné uvěřit, že ideologie, která popisovala přítomnost diametrálně odlišně od toho, co jsem vnímal svými smysly, popisuje přesně minulost.

  OdpovědětVymazat
 32. No a to je hlubší problém. Víte, oni ti komunisté byli součástí vývoje západní civilizace, a tím, že jste zamítli všechno co říkali, jste se z ní naprosto vyloučili. Paradoxní je, že se jí přitom tolik dovoláváte. Zkuste se ale bavit s kýmkoli, kdo žije západně od našich hranic, o svých postojích k sociálně slabým, k válce a míru či k jiné otázce, jež se dotýká základních hodnot, a zjistíte, že přesto, že na tom jste jazykově lépe než náš premiér či cynik, ve skutečnosti metajazykově jste na tom všichni stejně.

  OdpovědětVymazat
 33. přítomnost diametrálně odlišně od toho, co jsem vnímal svými smysly,

  Ano, přestože snad byla společnost na cestě k socialismu (já si to nemyslím), nebyla vám schopna dodat buble gum v době, kdy jste po ní toužil. Dodala však rozsáhlým vrstvám obyvatel to, co je k životu nutné. Druhá strana musela dorovnat, a tak na druhé straně plotu se rovněž rozvinul sociální stát, alespoň tam, kam byly schopny dojet tanky. Teď plot padl a to vše pomalu ustupuje.

  OdpovědětVymazat
 34. Víte, oni ti komunisté byli součástí vývoje západní civilizace, a tím, že jste zamítli všechno co říkali, jste se z ní naprosto vyloučili.

  Takovou součástí byli i nacisté. Nemyslím, že západní civilisaci něco positivního přinesli. Vyjma poznání – a v tom se shodují nacisté s komunisty – že určité hodnoty nelze vyměnit za příslib jiných hodnot.

  Zkuste se ale bavit s kýmkoli, kdo žije západně od našich hranic, o svých postojích k sociálně slabým, k válce a míru či k jiné otázce, jež se dotýká základních hodnot, a zjistíte, že přesto, že na tom jste jazykově lépe než náš premiér či cynik, ve skutečnosti metajazykově jste na tom všichni stejně.

  Nejsem liberál ani neokon, takže tyto invektivy se mne netýkají, a navíc se jimi cítím uražen.

  nebyla vám schopna dodat buble gum v době, kdy jste po ní toužil

  Ale jděte. Netoužil jsem po žvýkačce, toužil jsem po možnosti ovlivňovat svůj život, nebýt pracovní silou povinně sloužící státu, který jsem nenáviděl. Že preferuji systém, kde si toaletní papír koupím i o půlnoci u každého bensinového čerpadla, před systémem, kde ho dostanu, jen pokud budu mít v obchodě známou prodavačku, na tom mnoho nemění.

  Někdy v r. 1986/7 jsem se zeptal sám sebe, zda chci být raději profesorem fysiky v této zemi, nebo čističem bot v New Yorku, a odpověděl jsem si způsobem, jaký asi předpokládáte.

  Druhá strana musela dorovnat, a tak na druhé straně plotu se rovněž rozvinul sociální stát, alespoň tam, kam byly schopny dojet tanky. Teď plot padl a to vše pomalu ustupuje.

  Kéž by. Povšimněte si, že USA mají dodnes vyšší HDP na hlavu než západoevropské země; nebýt socialistických úliteb, které popisujete, bylo by to naopak.

  OdpovědětVymazat
 35. Když pominu skutečnost, že ve svém příspěvku někde uprostřed tvrdíte, že nejste liberál (míněno patrně hospodářský liberál) a v závěru zase předvádíte zcela typické hospodářsky liberální tvrzení, je možno z určitého hlediska tvrdit, že vaše tvrzení jsou marxistická. Spolu s Marxem se totiž domníváte, že novověké otrokářství bylo okrajový jev. U Marxe to ovšem bylo dáno jeho zdroji, byl odkázán na to, co našel v tehdejší British Library, nikoli jejich ignorací.

  OdpovědětVymazat
 36. A jinak s vaším rozhodnutím sympatizuji, také bych raději dělal čističe bot v New Yorku (v praxi to znamená pobíral sociální dávky, na které by domácí neměli nárok, doporučuji knihu Eduarda Limonova To jsem já Edáček), než abych dělal profesora, v praxi zatím asáka, nota bene na fyzice.

  OdpovědětVymazat
 37. Představa, že bych od kohokoli pobíral sociální dávky (ledaže bych byl tak těžce nemocen, že bych nemohl pracovat), mi připadá nesmírně komická. Jste zcela v zaujetí svých sociálních bludů.

  OdpovědětVymazat
 38. Pokud někdy doporučuji termín "legalismus", tak v tom smyslu, že heuristický redukcionismus, který omezuje prameny práva na právní předpisy, je vhodnější označit termínem "legalismus" než hrubě zavádějícím termínem "zákonný pozitivismus". Německý termín "Gesetzespositivismus", má totiž svou specifickou historii (nebo spíš mytologii).

  Již na podzim jste mne upozorňoval, že na Iuridictu máme heslo o Juspositivismu chybně; právě ho v tomto smyslu upravuji.

  OdpovědětVymazat
 39. Textualismus je v anglo-americké jurisprudenci vnímán jako legitimní a sofistikovaná teorie interpretace práva, ke které se hlásí řada významných osobností (např. A. Scalia). V Česku žádní textualisté nejsou.

  OdpovědětVymazat
 40. nebýt pracovní silou povinně sloužící státu, který jsem nenáviděl. Že preferuji systém, kde si toaletní papír koupím i o půlnoci u každého bensinového čerpadla, před systémem, kde ho dostanu, jen pokud budu mít v obchodě známou prodavačku,


  Je zajímavé, jak silný vliv měla tehdejší západní propaganda na české maloměšťáky, že je byla schopna dohnat k autodestrukci fyzické (Palach) či sociální (kterou jste měl v plánu vy). Pro ilustraci pro ty, kdo tu v té době nežili, problém s toaletním papírem byl v roce 1988 a trval asi čtrnáct dní.

  OdpovědětVymazat
 41. A co s vložkami?

  NEmám tušení, ty jsem nekupoval

  OdpovědětVymazat
 42. Ty taky kommunistické hospodářství nedokázalo zajistit.

  OdpovědětVymazat
 43. Ale umělo, akorát byly bez křidélek a lepícího pásku. A nevysály celej buclák vody s modrym inkoustem při tloušťce pouhé 3 mm, jak známe z TV reklamy. Byl jsem už tehdy ženat a manželka čas od času menstruovala .. ono se toho napovídá. Toaleťák dočasně nebyl, bo v Harmanci vyhořela fabrika a chvíli trvalo, než se povedlo nasmlouvat dodávky od soudruhů z NDR. Taky nebyli třeba houmlesáci v tramvaji a na nádraží, to asi soudruzi sjednat nedokázali vůbec.

  OdpovědětVymazat
 44. Ty taky kommunistické hospodářství nedokázalo zajistit.

  No nevím, na to si opravdu nevzpomínám, bylo by asi zapotřebí se zeptat nějaké dámy, ale patrně je schopné zajistit po většinu doby bylo. Jenomže propaganda v lidech budila záměrně strach z budoucnosti a chaos, záměr byl zjevně likvidace Československa jako hospodářské a zbrojní konkurence, prostě lidičky honem všechno musíme zprivatizovat nebo všichni umřeme hlady, zvláště katastrofální byl ten nápad s kupóny. Od té doby nejsme konkurence, ale jen dodavatel primitivních výrobků komplementární s potřebami vyspělých ekonomik.

  OdpovědětVymazat
 45. "V roce 1987 poté, co vyhořely Harmanecké papírny na Slovensku, byla výroba papírových výrobků i vložek omezena. Ženy vycházely do ulic s transparenty a možná tím přispěly k tomu, že se o vložkách začalo mluvit a psát. Tabu padlo. Zásadní zlom nastal po sametové revoluci, kdy na trhu expandovalo velké množství společností, a pro ženy začalo období širokého výběru vhodných hygienických pomůcek." (RTF)

  OdpovědětVymazat
 46. No vidíte, tak jsem si to pamatoval blbě, tak už to s pamětníky bývá

  OdpovědětVymazat
 47. "Pamětníkům" typu jonáš či Jan ..... samozřejmě, že komunistické hospodářství nebylo schopno vždy zajistit základní hygienické potřeby jako toaletní papír či vložky. Pokud si na to jonáši nepamatujete, pak asi proto, že jste měli bohaté konexe mezi soudruhy a takovou tou mafií "šikovných" lidiček typu "kdo nekrade, okrádá rodinu" Jinak si neumím představit, že vaše drahá polovička ten zoufalý a hlavně ponižující pocit z neúspěšného lítání od drogerie k drogerii, aby se dozvěděla, že tyto základní hygienické potřeby (odpovídající alespoň trochu sklonku 20. století) "nejsou, nebyly a nebudou, či byly právě vyprodány" nezažila a nebo na něj zapomněla. Na to zapomenout nelze.

  OdpovědětVymazat
 48. A jakpak asi vypadá zásobování vložkami v pásmu Gaza, kde je blokují vaši oblíbení fašouni.

  OdpovědětVymazat
 49. Maloměšťácké potřeby? Chápu, že Vy jste se spolu s proletariátem uvědoměle utíral lopuchovými listy, ale pokud jde o potřeby intelektuální, připomínám, že téměř celá západní literatura byla tehdy na indexu. Aby mohla nějaká kniha vyjít, muselo se tvrdit, že nastavuje nelítostné zrcadlo kapitalistickému zřízení. Děkuji, nechci!

  OdpovědětVymazat
 50. téměř celá západní literatura

  Víte co, zajděte si do nějaké knihovny a podívejte se do polic

  OdpovědětVymazat
 51. Občas něco vyšlo. Pamatuji si, že mne překvapilo, že vyšli Běsi, kteří "nastavili nelítostné zrcadlo" kommunistům.

  OdpovědětVymazat
 52. Občas něco vyšlo

  Stálo by za to udělat statistiku, vsadím se, že se tehdy přečetlo více svazků kvalitní literatury, ať už východní nebo západní, než dnes, na počet vyšlých titulů (ne náklad) by patrně vyhrál dnešek

  OdpovědětVymazat
 53. Vzpomínky: "Nabitá lékárna na Národní třídě. Nervy tečou, diskrétní prostor neexistuje.
  "Ukažte mi index!" vyštěkne magistra na nevzhlednou dívku, která jí podala recept.
  "Nemám," pípne zákaznice.
  "Copak váš pan doktor neví, že postinor se smí předepisovat pouze vysokoškolačkám?"
  Já paní magistře věřím. Jen vysokoškolačky mají nárok souložit bez následků, režim s nimi počítá pro náročnější úkoly v národním hospodářství, ale učňovská mládež, ta ať rodí potomky jak králíci. Té nepomůže žádná interrupční komise.
  Trapnost v lékárně by se dala krájet, dívka, rudá jak rak, má slzy na krajíčku. Publikum se právě dozvědělo, že se nechala zbouchnout od nějakého pitomce, a dobře jí tak, když nemá hlavu ani konexe na vysokoškolská studia.
  Další!"

  OdpovědětVymazat
 54. To věřím, že tehdy lidé četli. Co taky měli jiného dělat?

  OdpovědětVymazat
 55. Co taky měli jiného dělat?

  Kdyby dělali v týdnu tolik hodin jako dneska tak je ten komunismus dávno vybudovaný

  OdpovědětVymazat
 56. Seknu to o co chcete že ten postinor tehdy nějak sehnala. Mimochodem, na to, co to bylo za letopočet, byli ti bolševici mimořádně osvícení, ať už se týče homosexuality nebo antikoncepce. Zkuste něco takovýto peklem zaváněcící medikament shánět na Slovensku.

  OdpovědětVymazat
 57. A mimochodem, ne že bych chtěl odhalovat vaši identitu když to nemáte rád, ale vím kolik je vám let a nevěřím vám že jste v té době věděl co to je postinor.

  OdpovědětVymazat
 58. Kdyby dělali v týdnu tolik hodin jako dneska tak je ten komunismus dávno vybudovaný
  "Věř a víra tvá tě uzdraví."

  nevěřím vám že jste v té době věděl co to je postinor.
  Však to nejsou vzpomínky mé, ale autora bloga, na který jsem odkázal.

  OdpovědětVymazat
 59. Jo, tohle určitě nějakej autor blogu publikuje náhodně a nezávisle, neboť to v něm zanechalo hluboký trauma z dospívání .. dyť je to docela primitivní propaganda. Stejně jako áčkaři a brzo i nezaměstnaný budou mít hluboký traumata na duši z reálnýho kapitalismu.

  OdpovědětVymazat
 60. Kdyby dělali v týdnu tolik hodin jako dneska tak je ten komunismus dávno vybudovaný

  To my víme, že tehdy byl ráj. Pracovat se nemuselo, pivo bylo levné, bůčku dost, a tíhl-li jedinec k vyšším hodnotám, směl se koupit dojemný příběh o hlubokém vztahu mezi černošskou dívkou a bílým dělníkem z Bronxu, vrcholící jejich společným vstupem do KSUSA.

  Skutečně vám upřímně přeji, aby se ta doba vrátila – ale už beze mě!

  OdpovědětVymazat
 61. dojemný příběh o hlubokém vztahu mezi černošskou dívkou a bílým dělníkem z Bronxu, vrcholící jejich společným vstupem do KSUSA.

  Vy jste asi v té době příliš do knihkupectví nebo knihoven nechodil, patrně jste se již trénoval na kapitalistické údernictví

  OdpovědětVymazat
 62. Chodil, ovšem asi do jiných než Vy. Třeba do Štěpánské, kde měli Francouzi při ambasádě relativně slušně zásobenou knihovnu: našlo se v ní leccos, včetně Kundery.

  OdpovědětVymazat
 63. No, až na tu KSUSA, která už možná anineexistuje, je to docela přesnej popis hlavní náplně většiny kin a všech TV kanálů.

  OdpovědětVymazat
 64. Lžete, jak když Rudé Právo tisklo.
  Ohledně základních hygienických potřeb místopřísežně prohlašuji, že jsem se s tím nesetkala, snad jen v "lepším" sortimentu, nikoliv absolutně "v základní verzi".

  A proti kydům typu:
  ... samozřejmě, že komunistické hospodářství nebylo schopno vždy zajistit základní hygienické potřeby jako toaletní papír či vložky. Pokud si na to jonáši nepamatujete, pak asi proto, že jste měli bohaté konexe mezi soudruhy a takovou tou mafií "šikovných" lidiček typu "kdo nekrade, okrádá rodinu"

  jen dodávám, že menstruovat jsem začala v době, kdy si má maminka odpykávala trest dle paragrafů z Části II Hlava I Trestního zákona na spodní hranici sazby v délce 7 let. A v padesátých létech jsem fakt ještě nežila, tak to muselo bejt někdy pozdějc. A na výběr ve veřejných knihovnách jsem si taky neměla důvod stěžovat, na čtvrteční stání ve frontě před knihkupectvím sem fakt neměla čas ani náladu.

  Odcancáď po cancáď, vážení, si v některejch věcech do úst nevidíte...

  Howgh

  OdpovědětVymazat
 65. Milá Báro, Michaela rovněž menstruovala před rokem 1989. Takže je to tvrzení proti tvrzení. A jestli dovolíte, tak z osobních důvodů budu věřit jí a ne Vám.

  OdpovědětVymazat
 66. ad Jonáš. Docela mne překvapuje, že se podivujete na tím, že někdo má na kommunism docela hnusné vzpomínky. Kommunism byl odporný régime, dobře, že šel ke všem čertům. Má-li být česká levice aspoň trochu věrohodná, musí se od něj distancovat a ne na něj nostalgicky vzpomínat jako na vrchol českých dějin. Bohužel se však zdá, že antikommunism v ČSSD skončil se Špidlou.

  OdpovědětVymazat
 67. Osobní vzpomínka na kommunism: Matka mi chtěla koupit Čapkovu Dášenku. Bohužel to byla taková podpultovka, že ji nikdy nesehnala, ač se velice snažila.

  OdpovědětVymazat
 68. Neexistující CP USA. Současným národním předsedou je Sam Webb.

  Asi před 10 lety jsem chatoval s jedním americkým kommunistou. Byl překvapivě vzdělaný.

  OdpovědětVymazat
 69. Kommunism byl odporný régime, dobře, že šel ke všem čertům. Má-li být česká levice aspoň trochu věrohodná, musí se od něj distancovat a ne na něj nostalgicky vzpomínat jako na vrchol českých dějin.

  Ono je to složité, jak se toho režimu nemá člověk zastávat, když se neustále setkává s takovou záplavou nesmyslů od lidí jako jste vy a vaši kamarádi. To, že ta Michaela v té době potřebovala vložky, jak se snaží naznačovat ve svém příspěvku, nevěřím ani náhodou, spíše byla zločinným režimem postižena stejně jako vy a vyprodali jí pejska a kočičku. Ale i kdyby, jako kritérium pro diskusi bych bral spíše kdy začala brát rozum, ale to bych ji diskriminoval dlouho do dospělosti, což by asi také nebylo fér.

  OdpovědětVymazat
 70. Jene, Vy tady motáte páté přes deváté. Když někdo menstruuje, tak je dospělý, to je definice.

  Nehodlám tady prozrazovat Michaelin věk, ale prozradím Vám, že je starší než já. Stačí Vám to? Nebo, abyste mi konečně věřil, potřebujete její občanskou legitimaci, další úděsné dědictví kommunismu?

  Kommunism byl natolik na huntě, že nedokázal zajistit ani toaletní papír a vložky. A to nemluvíme ani o tom, jaký to byl nelidský régime.

  OdpovědětVymazat
 71. Dášeňku?
  No sme ju měli v knihovně, aji s originál fotočkama :)
  Si myslim, že jsou věci, který se prostě předávaj z generace na generaci, a ne nakupujou jak rohlíky v hypersuper. To by se dnes určitě dalo říct i o jinejch kníškách...
  Ale o to nejde, spíš jen více objektivity by neškodilo. Znám dost slušnejch lidí, kteří se fakt měli před plyšákem líp, to je, co se mi nelíbí. A to, jak někteří "pohrdaj", aniž by jim docházelo, že neví dne ani hodiny, kdy budu třeba dole.
  Ale to nic, přežili jsme, přežijem zas.

  OdpovědětVymazat
 72. Nic proti předávání z generace na generace, ale moji prarodiče ctiteli Čapka, régimního spisovatele, nebyli.

  Znám dost slušnejch lidí, kteří se fakt měli před plyšákem líp, to je, co se mi nelíbí.
  Otázkou je, co je to "mít se líp" a proč se mají hůř.

  OdpovědětVymazat
 73. No až na to, že ten hnusný "régime" nebyl ani náhodou "kommunism", neboť ten měl přijít až s naplněnim hesla "každému podle jeho potřeb", jak postuloval zakladatel theorie. Nemůžu za to, že přejímáte nekriticky americkou názvoslovnou parodii. Ono je to vlastně podobný "cliché" jak s těma vložkama a hajzlpapírem; smutný na tom je, že tomu vašemu "kommunismu" nemáte patrně k vytknutí něco podstatnějšího, než tyto prkotiny. Třeba zrovna tu Hlavu I Trestního zákona, ale s tou se holt lidi nestkávali masově, tak to vlastně nikoho moc nezajímalo. Spíš už ho trápilo jestli sežene devisový příslib a dají mu výjedzní doložku. Nebo aspoň kde levně a bezpečně sežene bony.

  No já nikoum jeho právo na zhnusení neberu a neupírám, ať už je zhnusen z kommunismu, kapitalismu či jakýhokoli jinýho ismu, akorát prostě nemam rád "cliché" - ani v kultuře, ani v politice, ani v propagandě. Tam dokonce snad nejmíň, a že ta "cliché" v Rudym Právu bejvala sakra vypečená. Republiku si pozvracet nedáme.

  OdpovědětVymazat
 74. motáte páté přes deváté

  Dobře, tak já tedy řeknu to, o co mi skutečně jde. Dr. Gustáv Husák vařil z vody v situaci hodně katastrofální, tekutina, kterou uvařil, nebyla voňavá, ale na druhé straně se mu to aspoň nějak podařilo dát do pořádku, čehož jsem si tenkrát člověk neuměl vážit, ale když vidím v současné době tu záplavu šílenců s pěnou u úst, musím se divit, že se Američanům podařil Afgánistán až na třetí pokus a že k tomu nedošlo tady nebo v Polsku.

  OdpovědětVymazat
 75. Jonáši, o tom jsem se bavil se samotným Exnerem. Protože neustále musím opakovat, asi by bylo nejlepší, kdybych to měl někde předpřipravené:

  P. N. Fedosejev et al.: Základy vědeckého komunismu. Svoboda, Praha 1971: "V téže práci [Kritika Gothajského programu] K. Marx dokázal, že sama komunistická
  [zdůrazněno mnou – poznámka G. P.] společnost projde dvěma fázemi: první, neboli nižší – socialismem, vyšší – komunismem.", pp. 227–228.

  Rovněž i V. I. Lenin v práci Stát a revoluce používal pojmu "první fase kommunistické společnosti" – p. 228. ""Pokud se výrobní
  prostředky stávají společným vlastnictvím," napsal V. I. Lenin o socialismu, "potud můžeme i zde použít termínu 'komunismus', máme-li na paměti, že je to neúplný komunimus."" – p. 255

  Opravdu je nutné papouškovat nesmysly špatně pochopeného marxismu–leninismu?

  OdpovědětVymazat
 76. "Dr. Gustáv Husák"? Proč ne rovnou Dr. Vasil Biľak?

  vařil z vody v situaci hodně katastrofální
  Byl to zločinec, který měl viset. V tom se shodnu s Vodníkem. Neudělal ani to málo, co Kádár, a ani to nebylo v porovnání s Titem nic moc.

  na druhé straně se mu to aspoň nějak podařilo dát do pořádku
  Do pořádku po brutální ruské okupaci? Okupanti nás tyranisovali až do konce toho zvrhlého régimu.

  OdpovědětVymazat
 77. To jste patrně chtěl ilustrovat to o čem jsem psal.


  Mimochodem Husák málem visel, a to že nevisel bylo skutečným triumfem intelektu proti osudu.

  OdpovědětVymazat
 78. smutný na tom je, že tomu vašemu "kommunismu" nemáte patrně k vytknutí něco podstatnějšího, než tyto prkotiny.
  Ale mám. Nicméně to, že kommunism na svém konci zajistil v hygieně životní úroveň jako ve středověku, je přesný symbol, proč ten protilidový régime šel do prdele.

  akorát prostě nemam rád "cliché" - ani v kultuře, ani v politice, ani v propagandě.
  Proti tomu nic. Jen mi touha hledat na kommunismu positivní stránky přijde nevkusná.

  OdpovědětVymazat
 79. Teď teda nevidím souvislost s Aghánistánem, ale mak se u nás pěstoval (a pěstuje), tak asi nebyl ten správnej důvod. Akorát sme tady zvyklí to dávat do buchet ;)

  OdpovědětVymazat
 80. Proti tomu nic. Jen mi touha hledat na kommunismu positivní stránky přijde nevkusná.

  A také je trestné to, že si vzpomínáme, že tu nebylo genocidium.

  OdpovědětVymazat
 81. To, že ho komouši nepopravili sami, bylo způsobeno tím, že v tom krveprolévání mířili výš.

  A také je trestné to, že si vzpomínáme, že tu nebylo genocidium.
  Ne? A co byly ty české koncentráky, jako Bytíz apod.?

  OdpovědětVymazat
 82. A vy mě chcete vyčítat že pletu páté přes deváté? V době, kdy tu byly ty koncentráky, Gustáv Husák seděl a vedl svůj proces, který se mu podařilo vlést tak dlouho, až se přestalo popravovat. Byl přitom mučen a střídavě se přiznával a zase odvolával, takže ho nebylo možné ukázat v šouprocesu. Zachránil tak krk nejen sobě, ale i dalším "slovenským buržoasním nacionalistům"

  Mimochodem, ti Američané tu uranovou rudu určitě také nějak museli těžit, holt to nedělali pomocí vězňů, ale najímali na to svobodné horníky, kterým nevysvětlili všechny zdravotní důsledky.

  Obě strany studené války byly neestetické, ohavný režim máme také dneska a přesto bych neomlouval boj proti němu všemi prostředky. A počkejte až se ta krize pořádně rozjede, to teprve uvidíte.

  OdpovědětVymazat
 83. Jaké nesmysly špatně pochopeného marxismu–leninismu?
  Vy jste přece člověk, kterej jde ke kořenům, což dokazujete i svou extrémistickou orthografií .. kommunism je snad od toho, že se mělo žíti v kommuně, čili že všecko mělo patřiti všem. A to tak rozhodně za Husáka nebylo. Oni to klasici trochu zmatlali tim socialismem, protože sociální demokracii prostě neuznávali (však s ní taky tvrdě bojovali o stejnou potravní niku, abych použil i trochu biologismu), ale podstatou to rozhodně byl spíš "reálsocialismus s totalitními prvky", když už bych se chtěl dopustit specifikace. Ono i na tom vašem odkazu se vyskytuje stejně dubletní diskusse, a neni to zas tak extra autoritativní zdroj. Nechte si tedy svoje názory a therminologii, a já si s dovolením ponechám tu svou, ona se možná bude zase brzo hodit, aniž bych si to musel přát nebo o to dokonce usilovat ;-)

  OdpovědětVymazat
 84. Jinak s tim středověkem přeháníte, za Husáka byly běžný jak splachovací WC tak automatický pračky a i ta distribuce z veverský bytíšky a Harmance měla vyšší úroveň než srovnatelné pomůcky z opěvované první republiky .. ono se ten pokrok nepodaří skoro žádnýmu režimu docela zastavit, pokud nevede nesmyslnou válku jak Hitler. Ostatně ty rozřezaný noviny v paklíku pocházej jako pomůcka zrovna z doby válečný nouze, a kupodivu to při správný technologii používání funguje v nouzi i neválečný ;-) Akorát bacha na magazíny na kříďáku, ty jsou jen do luxusní doby, v nouzi jsou na nic. Ale to platí adekvátně skoro pro všecko zboží.

  Pokud v tom vidíte nějakou propagaci a hledání dobrých stránek na husákismu, tak prosim, ale bacha na to, že "beauty is in the eye of beholder".

  OdpovědětVymazat
 85. Popravdě řečeno se divím, že tehdejší komunisté více nepoužívali propagandy, teď myslím opravdové, ne těch ritualizovaných činností, které ani nebyly cíleny k tomu někoho ovlivnit. Vždyť by nebylo nic těžkého vytvořit rudé gardy jako to udělal Mao či dnešní režim, stačilo by nabídnout možnost "dej se k nám a smíš terorizovat lidi a ještě budeš prohlášen za nejmravnějšího pod sluncem" a hned by tam měli pana Pecinu i s panem Pítrsem a panem Sklenářem, nástěnkářku by jim mohla dělat Michaela protože je ideologicky pevná v kramflecích.

  OdpovědětVymazat
 86. Jene, ideologicky v kramflecích jste tady silný hlavně vy. Nevím o ideologii, kterou bych tak vyznávala, abych mohla dělat nástěnky, ... takže opět blbý odhad skutečnosti, stejně jako v případě mého věku. A takhle je to se všemi vašimi názory.

  OdpovědětVymazat
 87. Jste rasistka, to přece víte, co je to jiného když rozdělujete lidi na kategorie podle jejich náboženské minulosti (dříve se tomu říkalo rasa, dneska jsou to Huntingtonovy civilizace).

  OdpovědětVymazat
 88. Jistě, jsem rasistka. To přirovnání na mne sedí jak prdel na hrnec. :)))
  Myslím, že i sem, na Lucernu, chodí takoví, pro které jsem tak nemožně multikulti, že se se mnou dokázali hádali do krve. Zeptejte se jich.
  Operavdu nevím o jakém rozdělování lidí podle náboženské minulosti to mluvíte??? Další z vašich špatných úvah?

  OdpovědětVymazat
 89. Vždyť se vám líbilo vraždění civilního obyvatelstvo v pásmu Gaza, které prováděla armáda rasistického státu

  OdpovědětVymazat
 90. 1) ZÁMĚRNÉ vraždění civilního obivatelstva se mi NIKDY nelíbilo a líbit nebude
  2) k ničemu taovému v Gaze nedocházelo, ale kupodivu naopak ano (Hamás záměrně útočí na civilní obyvatelstvo Izraele a záměrně ohrožuje své vlastní civilní obyvatelstvo ve jménu dosažení svého cíle)
  3)Izrael není rasistický ani fašistický stát,pouze musí hloupě dělit lidi, aby vůbec přežil. Ne na základě apriorní ideologie, ale na základě zkušenosti s ataky vůči svému obyvatelstvu.
  Naopak to ale může platit velmi snadno. Pokud by Palestinci měli tu moc a možnost, to byste teprve viděl co je to fašistický a rasistický stát. Nezapomňte, že to byli PAlestinci, kdo se paktoval s Hitlerem a chtěli a nadále chtějí dokončit to co začal. Pokud si myslíte, že jde o nějaké ubohé "uprchlíky", tak si to myslete klidně dál, ale přestaňte mne laskavě urážet za mé názory, které s žádnou ideologií vůbec nesouvisí.

  OdpovědětVymazat
 91. Jedině mně můžete vyčítat, že neumím česky, protože napsat "obivatelstvo" může jenom idiot.

  OdpovědětVymazat
 92. Jestli vás to uráží tak na sobě začněte pracovat, ale že je sionismus ve své podstatě rasistický je fakt, a tím pádem je ten, kdo se sionisty sympatizuje, samozřejmě rasista.

  OdpovědětVymazat
 93. Trpíte typickou levičáckou chorobou "všichni se změníte a budete fungovat tak jak chceme i kdybychom z vás tu změnu měli vymlátit".
  Děkuji nechci. Dál budu mít názory jaké mám a žádný Jan mě kvůli nim nebude podezírat ani z fyzické ani z mentální nezralosti, ani mne nebude říkat rasistko. Sionismus není žádný rasismus, minimálně už zase ne od roku 1991. Kromě toho se sama za sionistku nepovažuji, dokonce mám svůj "nemožně" vlažný postoj k sionismu doma na talíři pořád. Ozvat se musím, když vidím jak tady pan majitel blogu Peters s několika komentátory bezmocně vázne a tone v bažinách propagandy. Rozumně diskutovat nad chybami izraelské politiky a možnostmi řešením konfliktu v takovém případě nelze.

  OdpovědětVymazat
 94. A čím to, že ausgerechnet v Palestině byli tak zlí lidé, že nechtěli na svém území založení nového státu na rasovém základě. To tedy bylo možno Izrael založit někde jinde, kde by byli lidé rádi, že se musí dekovat nebo jim nějaký židovský vrahoun podřízne hrdlo.

  OdpovědětVymazat
 95. Re: Michaela

  (Udělám výjimku a doufám, že nebudu muset obratem poprosit p. Peterse. aby vás opět vymazal...)
  ---
  Vy jste zde před nedávnem vstoupila do debaty s tím, že jste zcela frivolně označila několik diskutujícíh za antisemity. Nestěžujte si tedy na nemožnost rozumné diskuse. To zaprvé.

  Za druhé - vy nejste žádnou autoritou, která bude určovat, co je v případě sporu mezi Palestinci a Israelci propagandou a kdo jí podléhá.

  Vždycky mě zajímalo, a jistě nejsem sám, jak byste si představovala pro vás přijatelnou diskusi o této problematice. Jen pár vět, třeba formou fiktivního dialogu, abych aspoň trochu pochopil, jakou míru a druh kritiky vůbec připouštíte.

  OdpovědětVymazat
 96. "že je sionismus ve své podstatě rasistický je fakt"

  Sionismus ve své podstatě je učení Theodora Herzela. A v této své podstatě v něm jde pouze o právo na vlastní stát. Nevím, co je na tom rasistického. Navíc, T.H. osobně byl proti založení Státu Izrael v oblasti Palestiny, řekněme raději Levanty.

  Tudíž to máte pomotané, protože ve své podstatě sionismus rasistický není, i když jeho aplikace ve Státě Izrael rasistická může být.

  Nějak to máte přehozené podobně jako s těmi Chazary.

  OdpovědětVymazat
 97. no, Juchelko, autoritou k poznání, co je propaganda v palest. otázce je každý , komu to trochu myslí.
  /tedy i M. na rozdíl od Jana, který navíc vůbec neví, o čem mluví - co to proboha kecá o rasismu a zemi VLASTNĚNÉ! palestinci?? :)))/,

  Každý, kdo ví, že např. zprávy a zmanipulované obrázky podsouvané Hamásem do Západních médií, šířené levicovými antisemity všude po světě,holt nejsou jaksi relevantní:)))
  Každý ,kdo vidí ten dvojí metr na vše co Iz. dělá.
  Jakoby všichni měli právo na sebeurčení, jen Židi ne, jakoby mohli mít všichni svůj stát jen židi, jakoby se všichni mohli bránit, jen Židi ne. Tato práva tradičně nikdy v dějinách neměli, tak proč je mají mít teď , že jo. Říká se tomu dynamika antisemitismu. Je udržována vědomou i nevědomou mediální propagandou.

  Jako živná půda je tu nepopiratelně přítomen ca 60 let trvalý protiizraelský propagandistický jednostranný globální ÚZUS, vedený kdysi i od nejvyšších sfér OSN, ligou arabských států, východním blokem a různými účelovými uskupeními. Průběhy a elektorát hlasování o různých likvidačních protiiz. "deklaracích" a "rezolucích" a "usneseních" všemožných "valných shromáždění" a "rad" na všech mezinárodních úrovních hovoří za vše. Pramenů je o tom dost. Média pak bezmyšlenkovitě , jako vždy, odrážejí obecné protiiz. milieu:). Lze říct, že negativní předporozumění k Iz. dané hl. věčným a zažraným antisemitismem je zcela vládnoucí , převažující a tak silné, že zabraňuje "svou vahou" leckomu , aby hodnotil a vybíral z informací o tamním dění objektivně.

  OdpovědětVymazat
 98. "A v této své podstatě v něm jde pouze o právo na vlastní stát"

  Theodor Herzl se mnohokrát zmiňuje vysloveně o státě židovském a hovoří o kolonizaci území. Tím je řečeno mnohé...

  Navíc, T.H. osobně byl proti založení Státu Izrael v oblasti Palestiny.

  Opravdu? Toho si nejsem vědom. Mnohokrát se o Palestině zmiňuje, jako o ideální lokaci pro nový židovský stát.

  OdpovědětVymazat
 99. Re: Magnus Maximus

  Jenže vy nejste ani autoritou, která rozhoduje o tom, komu to myslí...

  K propagandě. Opusťme na okamžik Israel a Palestinu a vraťme se k nešťastným ZHN v Iráku and all that Jazz.

  Jistě si pamatujete, jak dlouho jste byl kontrétně vy sám, ale i druzí, pod vlivem propagandy, kterou jste zcela bezelstně přijal(i) (jeden by mohl tvrdit, že vám to tenkrát nemyslilo). Někteří jí dokonce věří dodnes. To nebyla levicová propaganda a ti, kdo ji propadli nebyli levičáci a nebo se za ně alespoň nepovažovali.

  Vy jste myslím později (ale když už to bylo v podstatě jasné a 'bitva' o pravdu 'vybojována') sice své názory částečně přizpůsobil realitě, což vás v mých očích (já vím, na tom nezáleží...) oproti jiným šlechtí, ale neočekávejte ode mně, že se od vás nechám poučovat o propagandě, neinformovaných názorech, apd.

  Samozřejmě, že každý může věřit něčemu jinému, 'své' propagandě, kdybych měl parafrázovat začátek vašeho komentáře. Pro některé jsou ale právě tyto rozdíly pobídkou k diskusi, kdežto druzí již dopředu vědí, že s těmi, kdo mají jiný názor než oni nemá cenu diskutovat, ale rádi se jim posmívají, apd. Kde si myslíte, že stojíte vy? A kde je vaše paní? Můj komentář byl adresován jí...

  OdpovědětVymazat
 100. Stejně jako váš komentář byl adresován mně, tak moje komentáře byly adresovány Janovi. Přesto jste se ozval, coby poterfená husa vy a neopomněl na sebe upozornit. Nedivte se potom MM, že se k tomu vyjadřuje, ten má o něco větší důvod. Vypadáte mírně řečeno nekonsistentně.

  "....kdežto druzí již dopředu vědí, že s těmi, kdo mají jiný názor než oni nemá cenu diskutovat, ale rádi se jim posmívají, apd. Kde si myslíte, že stojíte vy? A kde je vaše paní?"

  Zkuste si přečist tu diskusi a uvidíte sám.

  BTW nenesou vaše a některé Janovy příspěvky všechny znaky trollingu tak jak je tady zvykem je vnímat? Pro mne beze sporu ano.

  OdpovědětVymazat
 101. Re: Michaela

  Nevadí mi, že odpovídá MM, zajímala mě ale především vaše rekace, a tak jsem se zeptal. Nic jiného v tom nehledejte. Mimochodem, nevím nic o tom, kdo z vás má větší důvod se vyjadřovat a ani nechci vědět. To nemá vliv na to, jak s někým diskutuji já.

  BTW, myslel jsem, že toto forum je otevřené, tzn. diskutuje zde každý s každým a tak se nezlobte, že jsem hned nepochopil, že na vaše komentáře může reagovat pouze Jan. Rovněž - prosím, abyste si do budoucna odpustila poznámky o potrefených husách, nekonsistenci, apd. Máte sice v obou směrech sama dostatek másla na hlavě, ale myslím, že všem prospěje, když zde budeme diskutovat hlavně k věci.

  K původní diskuzi. Já jsem si ji přečetl - právě proto jsem zareagoval, když jsem viděl, jak se nedůtklivě ohrazujete vůči stejnému chování, kterého se vy sama dopouštíte vůči druhým.

  Nehádejme se ale o hloupostech. Mě pořád zajímá, jak byste si představovala oprávněnou kritiku Israele, z jakých pozic a kdo Israel kritizovat může a kdo ne.

  OdpovědětVymazat
 102. Re: Vodník

  Jo, na to jsem zapomněl, že mě dotyčná osoba obviňuje z trollingu. Mě, který tady má jeden komentář za uherský rok...

  OdpovědětVymazat
 103. Vždyť by nebylo nic těžkého vytvořit rudé gardy jako to udělal Mao či dnešní režim, stačilo by nabídnout možnost "dej se k nám a smíš terorizovat lidi a ještě budeš prohlášen za nejmravnějšího pod sluncem" a hned by tam měli pana Pecinu i s panem Pítrsem a panem Sklenářem, nástěnkářku by jim mohla dělat Michaela protože je ideologicky pevná v kramflecích.

  Tato argumentace vás není hodna, Jene.

  OdpovědětVymazat
 104. Re: Alex Juchelka

  1. Pochopitelně, že Stát Izrael měl být stát židovský. Jaký jiný, když chtěli vlastní stát. Doprdele, Alexi, v té době letěla národní definice státu, tak je logické, že to měl být stát obrozujícího se židovského národa. Co je v tom za rasismus. Kolonizace území je logická, protože přece tu zemi musí někdo osídlit - kolonizovat. To je jako kdybyste řekl, že kolonizace Ameriky byla projevem rasismu.

  2. TH zpočátku samozřejmě uvažoval o Palestině, bylo to logické. Ale později, když zjistil, jaká je tam demografická situace, od toho upustil. Na tom kritickém sionistickém kongresu, kde se rozhodlo o její kolonizaci, hlasoval a spíkoval proti této možnosti. Nevím, co víc chcete.

  OdpovědětVymazat
 105. Re: Starý pán

  1) Já chápu, že byla jiná doba a že zájmy místních Arabů, které Židé ovšem od počátku odsoudili do role 'domorodců', 'objektů' zděděných spolu s územím, byly jistě ve srovnání s pokrokem a nadšením, který sliboval nový židovský stát druhotné. Reagoval jsem na vaši původní poznámku pouze proto, že jsem měl dojem, že podle vás šlo Židům od počátku o vytvoření normálního státu (se stejnými právy pro všechny), ne jakési formy aparthaidní demokracie.

  Myslím, že v té době jsme již byli poučeni chybami americké kolonizace indiánů natolik, abychom její pokračování v Palestině rozhodně odmítli. Palestinci byli navíc farmáři, kteří na území určeném ke kolonizaci žili mnohdy po generace, ne kočovní lovci, jako američtí indiáni, atd., atd. Kolonizovat můžete Sibiř, nebo koneckonců i ten americký západ, apd., ne malé území, jako byla Palestina, plné lidí...

  2) Aha, to jsem nevěděl. Vím, že se přikláněl rozhodně k Palestině a odmítal alternativní území v Africe a Argentině, ale to bylo asi podle všeho zpočátku. Nevěděl jsem, že měl později o zvolení Palestiny pochybnosti.

  "Nevím, co víc chcete"

  Revizi Balfourovy deklarace. Je to málo???

  Just kidding. Pouze jsem se ptal. Přečtěte si to ještě jednou. Prostě jsem o Herzlových pochybách o Palestině nevěděl a doufal jsem, že mě poučíte, což jste učinil...

  OdpovědětVymazat
 106. ad Jan. Taky jsem tomu kdysi divil. Pak mi ale zkušenější kollega vysvětlil, že propaganda je nutná, když se něco děje. Když je mrtvolný klid, mohla by vzbudit podezření.

  Za sebe nemohu vyloučit, že bych se k rudým gardám nepřidal. Byl jsem mladej a blbej a kommunistické školství mi informaci o světě nedalo. Těžko říci, jak by to dopadlo. Ale establishment asi věděl, že rudé gardy jsou k ničemu.

  OdpovědětVymazat
 107. K poštěkávání mezi Janem a Michaelou bych chtěl dodat jen to, že Michaela je známou hlasatelkou PC a multikulturní společnosti. Obviňovat ji z rasismu je totální nesmysl, protože ona dokonce popírá samotnou existenci rasy.

  OdpovědětVymazat
 108. popírá samotnou existenci rasy

  Rasa je problematická kategorie, ale jisté je, že se lidé dělí v různých společnostech na historicky vzniklé skupiny, jež pokud se jednou vytvoří mají jistou setrvačnost. Samozřejmě jsou jejich znaky velmi heterogenní a nejsou to skutečné rasy, to ale nevadilo proveditelnosti norimberských zákonů, jihoafrického či izraelského apartheidu. Také v USA, které dnes již apartheidní stát nejsou, se nadále sleduje statisticky rasa, protože je to kategorie, která pro praktické účely poskytuje mnoho informací.

  OdpovědětVymazat
 109. Pokud by Palestinci měli tu moc a možnost, to byste teprve viděl co je to fašistický a rasistický stát.
  Myslím, že nikoliv. Palestina by byla standardní arabský stát.

  OdpovědětVymazat
 110. ad Starý pán. Je logické, že na přelomu 19. a 20. století letěla národní definice státu. Stát Israel byl však založen v roce 1948. Ale nešť. Dnes se píše rok 2009 a Israel se stále řídí principy, které byly v civilisovaném světě opuštěny v roce 1945.

  Rovněž kolonisace byla na přelomu 19. a 20. století populární. Nicméně od roku 1945 je klíčovým slovem dekolonisace. Co na to Israel?

  OdpovědětVymazat
 111. Re: Alex Juchelka

  Prosím Vás, tehdy nebyla Lucerna Wikipedie, aby si mohl TH ve Francii přečíst, že v Levantě žije něco víc než pár nomádů na velbloudech, kteří nemusí mít se Státem Izrael nic společného.

  Proto: "podle vás šlo Židům od počátku o vytvoření normálního státu (se stejnými právy pro všechny), ne jakési formy aparthaidní demokracie." je toto pravdivé a opravdu podle mě o to šlo. Nebo snad bylo podle Vás byla třeba idea vytvoření českého státu pro Čechy sama o sobě rasistickou ideou?

  Revize Balfourovy deklarace? Vždyť se tu bavíme i podstatě sionismu, nikoli o jeho aplikaci. Takže Balfourova deklarace je mimo diskuzi.

  Podstata sionismu je podle mě pouze idea o založení vlastního státu pro Židy, aby nemuseli žít v diaspoře. Že to dopadlo jak to dopadlo, to je věc druhá.

  OdpovědětVymazat
 112. Re: Starý pán

  Vidím, že jste se rozjel, tak já se raději zastavím...

  Jen pár poznámek.

  Židé v době vzniku svého novodobého státu byli vládnoucí menšinou ve státě vytvořeném specificky pro Židy. Na tom není nic normálního. Kdyby Češi takto kolonizovali vzdálenou 'pustinu' bylo by to stejně nemorální, či dlouhodobě neudržitelné.

  Připouštím ale, že po válce vypadalo všechno jinak, než dnes a mé výhrady k Israeli jsou jednoznačně novodobého data, takže debat o povaze počátečního, idealistického sionismu můžeme klidně nechat. Z mé strany určitě.

  K Balfourově deklaraci. Prosímvás, vy nevíte co znamená just kidding?

  OdpovědětVymazat
 113. Michaela je známou hlasatelkou PC a multikulturní společnosti. Obviňovat ji z rasismu je totální nesmysl, protože ona dokonce popírá samotnou existenci rasy.
  To je blbost, co? Ale to přece vite Vy sám!...
  Michaela samozřejmě nemůže hlásat nějaký ideologický, společenský nebo politický rasismus. Na to je skutečně vytrénovaná do takové té destruktivní PC, která vůbec nebere ohledy na reálnou situaci. Michaela je rasistka mentální, což je jasné každému, kdo četl její spontánní příspěvky o palestických matkách nebo o Ukrajincích.

  OdpovědětVymazat
 114. Ad AJ: ztrácíš čas. Sionismus je jednou to, podruhé ono, podle toho, jak se to hodí. Nevím o jediném sionistovi, jistě ne dnes žijícím, který by uvažoval o židovském státě v jiné lokalitě.

  GP to shrnul naprosto perfektně: "Dnes se píše rok 2009 a Israel se stále řídí principy, které byly v civilisovaném světě opuštěny v roce 1945."

  OdpovědětVymazat
 115. Ale pane Juchelko, Vy pořád píšete o tom, jak to vypadalo v poválečné době, v době vzniku Státu Izrael. Neuniká Vám náhodou, že tím pádem mluvíte již o praxi, zatímco já jsem už několikrát specifikoval, že píšu o teoretické podstatě, tudíž o tom před Vámi uváděnými skutečnostmi?

  Nevěděl jsem, jestli to "just kidding" se vztahuje k celému Vašemu komentáři, resp. diskusi, nebo jen poslední větě, tak jsem radši odpověděl.

  Ale já do toho vlastně memám co mluvit, neb jsem diasporista, nikoli sionista. Požádejme tedy o shrnutí pana Peterse. Ten je totiž výborný nejen ve shrnování tílka a červených trenýrek, ale geniálně dokáže shrnout i podstatu pravoslaví.

  OdpovědětVymazat
 116. Re: Guy Peters

  Už jsem odpověděl Juchelkovi, ale ještě pro Vás:
  Sakra, neodpovídejte tak zbrkle. Kdy asi rozvinul TH teorie, o nichž zde píšu? Tak co do toho pletete rok 1948?

  Copak jste Vy dva běželi po chodbě proti sobě a praštili se navzájem do hlavy?

  OdpovědětVymazat
 117. Re: Starý pán

  Ale jo, máte pravdu. Zajímá mě víc praktická aplikace sionismu v podobě vlastního israelského státu a je to asi znát na úhlu mého pohledu.

  OdpovědětVymazat
 118. Re: Alex Juchelka.

  No tak to se potom nedivte, že tu spolu hovoříme mimoběžně, když to začalo mou odpovědí Janovi.

  V té praktické části Vám oponovat nebudu, neb jsem diasporista.

  OdpovědětVymazat
 119. Re: Starý pán

  Já bych neřekl, že to bylo úplně mimoběžné. Shodli jsme se na tom, že sionismus byl ve svých počátcích legitimní idealistickou aspirací, poučil jsem se o názorech TH na Palestinu, apd. To je IMO dobrá bilance. Nebuďme na sebe tak nároční...

  OdpovědětVymazat
 120. ve svých počátcích legitimní idealistickou aspirací,

  Takových pochybných kolonizačních projektů bylo koncem devatenáctého a začátkem dvacátého století spousta, asi nejznámější je kolonie německých antisemitů, nekuřáků a vegetariánů v Paraguaji, méně známý je projekt M.R. Štefánika na založení Nového Slovenska na Tahiti. Nebýt Adolfa, skončil by sionismus jako ty ostatní nápady.

  OdpovědětVymazat
 121. Vodníku, ta "mentální rasistka" má být co? Rasism je obecně definován jako představa o nadřazenosti jedné rasy (bělošké, černošské či asijatské) nad druhou (obávám se, že v pojetí hlasatelů PC je rasism už samotné tvrzení o existenci ras). Co má společného nenávist k Palestincům či Ukrajincům s rasismem? Palestinci či Ukrajinci snad nejsou běloši?

  OdpovědětVymazat
 122. Víte dobře o čem mluvím. Nazvěte si to tedy korrektně jak chcete, ale ten mentální stereotyp za tím je stejný jako u echtovního rasismu. Když ho - pomocí PC - vyhodíte dveřmi, vrátí se Vám oknem...

  OdpovědětVymazat
 123. Souhlasím s Vámi, že xenofobie je přirozená. Lidé jsou tak konstruováni. Je však znakem civilisace, že se xenofobie potlačuje.

  OdpovědětVymazat
 124. Palestinci či Ukrajinci snad nejsou běloši?

  Jak kdy, to je právě ta zvláštní věc na rasismu, že ty rasy jsou sociální konstrukce a většinou nejsou nutně spojeny barvou pleti. Hispánci v USA jsou také většinou bílí, židé v Německu to museli mít napsáno v dokumentech, ne vždy byli v USA za bílé považováni tu židé, tu Italové nebo Irové.

  Hispánci se např. v USA přetvořili v "rasu" zjevně podle vzoru černochů, kteří již "rasou" byli. Zajímavé je, že bez toho, aby o tom většina Čechů věděla, se vytváří systém dvou "ras" v sousedním Německu - mezi tamními menšinami dominují Turci a Rusové (kteří si tak ale neříkají, protože tam byli přijati na přelomu 80. a 90. let jako etničtí Němci).

  OdpovědětVymazat
 125. Díky za důkaz, že PC a marxism jsou mentální dvojčata.

  Nechci fenotypu přisuzovat nějaký enormní význam. Nicméně popírat jeho existenci (a rasy jsou kategorisací fenotypu) není možné, není to pouhý sociální konstrukt, nýbrž biologická danost, se kterou se dokonce počítá v některých biologických zbraních.

  Hispánci, Židé, Italové nebo Irové jsou všichni běloši. To, že nepatřili k vládnoucímu ethniku, je věc druhá.

  OdpovědětVymazat
 126. Správně píšete fenotyp, protože to, že vidíte dva chlapíky, kteří jsou oba černí jako bota, vůbec neznamená, že za tím je nějaká "černá rasa" v jejich genech, ti dva chlapíci mohou být totiž černí z naprosto různých důvodů a kvůli naprosto různé konfiguraci genů. Uvedl jste, že Hispánci, Židé, Italové nebo Irové jsou bílí. To ale neznamená nic jiného, než že jsou bílí pro vás, pro vaše chápání. Mimochodem, rasou se dá také manipulovat, a vzhledem k početnímu vývoji hispánské populace budou skutečně v roce 2010 při sčítání lidu zahrnuti mezi bílé, aby bílých bylo víc a nebáli se vlka nic.

  OdpovědětVymazat
 127. Černá rasa je geneticky dána, z prostředí ji nikdy nezískáte. Jakýmkoliv opalováním či jinak se z vás černoch nikdy nestane.

  kvůli naprosto různé konfiguraci genů.
  Tak jistě, že se normální černoch od Křováka nebo Austrálce liší. Přesto jsou to všichni černoši. Stejně jako se liší Indoevropané od Semitů; přesto jsou to všichni běloši.

  To ale neznamená nic jiného, než že jsou bílí pro vás, pro vaše chápání.
  Nikoliv, objektivně.

  Mimochodem, rasou se dá také manipulovat, a vzhledem k početnímu vývoji hispánské populace budou skutečně v roce 2010 při sčítání lidu zahrnuti mezi bílé, aby bílých bylo víc a nebáli se vlka nic.
  Vy si plete pojmy a dojmy. Při US sčítání lidu se nezjišťují rasy, ale supraethnické skupiny.

  OdpovědětVymazat
 128. A ti indoevropané to je zvláště vypečené - je Maďar nebo Bask indoevropan nebo semita?

  OdpovědětVymazat
 129. Ovšem, to jsou totiž čistě lingvistické kategorie

  OdpovědětVymazat
 130. Maďar je přece Avar a Hun, stačí se zeptat Slováků.

  Nejzhovadilejší ze všech idealistických teorií byl komunismus. Tomu zatím padlo za oběť tolik lidí, že to Židé v Palestině nikdy nemohou dohnat.

  A když už jsme u toho, tak Adolf nebyl jediný, kdo OSN přesvědčil, že Židé potřebují vlastní stát. Sovětští komouši tomu také dost pomohli. Vrána k vráně sedá.

  OdpovědětVymazat
 131. http://en.wikipedia.org/wiki/Race_and_genetics

  Tady mám pro pana Peterse něco populárního o otázce, která není tak triviální (černoch je ten, kdo je černej)

  OdpovědětVymazat
 132. Znovu postovaný zcensurovaný příspěvek Michaely:

  "Milý Vodníku, strašlivě se mýlíš a pleteš páté přes deváté. Takže prý jsem mentální rasistka, protože jsem se prý nějak ... jak???? vyjádřila o palestinských matkách a špatně (a to je pravda) o Ukrajincích. Toto není žádný rasismus, dokonce ani mentální, ale dokonce ani žádný zvláštní projev xenofobie a už vůbec ne mentální stereotyp, ty mudrlante. To, že se mi nelíbí výchovné metody a přístup k dětství některých palestinských matek není rasismus. Je-li to ve společnosti norma (takže všechny shrnu do jednoho pytle), ok, ať si tam třeba mrskají dětmi o zeď, jejich věc, ale jen pokud to chování neohrožuje lidi mimo kulturní okruh té dané skupiny. Jenže palestinská batolata mávající nabitými zbraněmi, vychovávaná k neuvěřitelné nenávisti, agresivitě, děti, kterým je dovoleno pouštět se do nebezpečných situací, ... ty ten jiný kulturní okruh ohrožují. Nesměj se, ... ne přímo (výjímečně taky), ale hlavně nepřímo (stanou se totiž snadno terčem útoku, ale nemůže za to ten, kdo je tomu nebezpečí vystavil, ale armáda, která se VĚTŠINOU snaží civilním obětem vyhnout).
  Ukrajinci, ...totéž. Vím, že tebe s nákloností k byzantské kultuře nepřesvědčím, ale mně jejich kulturní hodnoty a normy chování nevyhovují, což jsem kdysi někde vyjádřila a tys jak vidím profesionálně zaznamenal a po x letech použil. ;) Říct to, ale není nic špatného, nejsem Matka Tereza, abych měla pochopení pro úplně všechno. Horší by bylo, kdybych se podle toho k takovým lidem chovala, což opravdu nedělám. Vždy budu otevřená k tomu, aby mne někdo z nich moji zkušenost opravil. Mimochodem jsem své zkušenosti rozebírala s poměrně velmi zkušenými a PC terénními pracovníky a zcela jsme se na těch charakteristikách shodli. Podotýkám, že svoji práci dělají proto, že mají Ukrajinu a Ukrajince rádi. Asi tak."

  OdpovědětVymazat
 133. Prosila bych majitele blogu, aby mi vyjasnil pravidla tohoto písečku. Nechápu čím se cenzura zde řídí.. Proč nejsou zcenzurovány nevyvolané obvinění vůči mne od Jana a Vodníka, ale moje odpověď na Vodníkův útok ano?
  Odstartoval to Jan: "Jste rasistka, to přece víte, ..."
  (obvinění přichází jen proto, že uznávám Izrael jako stát, který má právo na existenci)
  Vodník se přidává: "Michaela je rasistka mentální, což je jasné každému…"
  Poté co byl majitelem blogu poučen o nesmyslnosti svého výroku: "Nazvěte si to tedy korrektně jak chcete, ale ten mentální stereotyp za tím je stejný jako u echtovního rasismu."

  To vše zůstává. Zato poslední dovětek k mému komentáři znění byl zcenzurován:
  "Nejlepší je, když po celém internetu známý antisemita a xenofób se mne snaží za každou cenu strhnout do svého bahna :)))."

  Nemám si to, Petersi, vysvětlit tak, že tady pod Lucernou kvete nějaká forma xenofobie, snad přímo antisemitismu, kdy všichni mohou psát téměř cokoliv, ale já v podstatě nic? Jde o pořád dokola se opakující situaci a opravdu si lámu hlavu PROČ?

  OdpovědětVymazat
 134. Urážky mažu jen na výzvu. Je pravda, že jste byla urážena, ale nestěžovala jste si. Vodník si stěžoval. Navíc jsme si to vyjasnili soukromě, tak nechápu, proč s tím znovu přicházíte. Přijde mi to jako prudění.

  OdpovědětVymazat
 135. Re: Michaela

  Bez emocí: Mazání na zdejším blogu funguje tak, že pokud si budete u p. Peterse stěžovat na *konkrétní* závadný komentář (který vás nepřípustným způsobem osočuje, apd.), tak jej p. Peters nejspíše vymaže.

  Nejsem sice vlastníkem zdejšího blogu, ale sám jsem této služby několikrát využil, tak doufám, že oceníte mou praktickou radu a nebudete to brát jako nějaké nevyžádané poznámky...

  OdpovědětVymazat
 136. Re: Peters

  Vidím, že jste mě předběhl, o fous... : )

  OdpovědětVymazat
 137. Nemyslím, že jde o prudění. Není možné si pravidla pošeptat v partě a nechat ostatní tápat. Šlo mi o to, abyste to konečně zveřejnil.
  Dále by mne zajímalo, zda při takových "žádostech" o smazání používáte i vlastní mozek a zvažujete oprávněnost takového smazání a nebo jenom jako kolečko v systému plníte každou blbost, kterou vám kdo nakuká. Je-li to tak, uvědomujete si, kam takové jednání může vést?

  OdpovědětVymazat
 138. Re: Michaela

  Znám servery, na kterých jsou pravidla jasně zveřejněna, ale ostentativně nedodržována a nebo dodržována pouze vůči jiným, těm, kteří nejsou v partě.

  Pan Peters sice nemá pravidla zveřejněna přímo v záhlaví, ale několikrát se o nich v diskusi zmiňoval. To jste asi přehlédla - to se stává.

  BTW, jediný člověk, který má u p. Peterse prvilegované postavení a mohl by mu tudíž něco nakukat jste vy.

  OdpovědětVymazat
 139. Nech si své jedovatosti Juchelko a soustřeď se na smysluplnou diskusi

  OdpovědětVymazat
 140. Re: Michaela

  Mně to připadá smysluplné víc, než dost. Tobě jistě také, jinak bys přece nereagovala tímto způsobem, ne?

  OdpovědětVymazat
 141. Pravidla byla zveřejněna již před 2 měsíci. Je to první odkaz vpravo nahoře. Možná, že na ně není dostatečně výrazná upoutávka. Poraďte prosím, co s tím.

  Ano, některé žádosti jsem odmítl, ale bylo to jen zcela výjimečně. Nehodlám přezkoumávat, zda někdo byl uražen skutečně nebo jen domněle.

  Myslím, že byste měla být ráda, že jsem z Vašeho příspěvku zachránil 90 %. Nebyla žádná má povinnost to dělat, jen má dobrá vůle. Pravidla byla stanovena jasně; nemohu za to, že jste si je nepřečetla.

  OdpovědětVymazat

Kursiva: <i></i>
Tučné písmo: <b></b>
Uvozovky: „“
Odkaz: <a href = ""></a>