4. února 2009

V Bibli je všechno

O tom, jak se ve Starém zákoně i Novém zákoně dá najít prakticky všechno, stačí jen umět jonglovat se slovy. Dostal jsem z toho dojem strašlivé rozplizlosti.

2 komentáře:

 1. pane píítrsi...Je dobré si uvědomit, že neexistuje žádný sémanticky jednoznačný text v přirozené řeči. Považovat text za Kodex je jen zbožné přání. Kodifikaci se blíží jen nekonečné konservování kanonického znění v útní a písemné tradici, což ale vyžaduje s postupujícím časem více a více komentářů ukazující totéž z nových úhlů. Tak se vyvinul Talmud. A křesťané, kdyby si na rozdíl od Židů nelibovali ve své pologramotnosti a lenosti , jsouce církví učeni nemyslet, měli by také "jasněji a moderněji" ve svém chápání textů.

  Každý ví, že význam není "Svatý" a jak se chápe se vždy mění s každým dalším čtením, s časem, s vývojem jazyka , nemluvě o překladech- což je už naprostá vražda jeho sémantiky.

  Protože text , pokud není v řeči umělé /např. v řeči exaktní vědy, kde k sobě prvky jazyka vzájemně neodkazují, ale an sich něco znamenají/, má výšeuv. povahu, je skoro nesmysl vůči němu používat kategorie "rozplizlý/nerozplizlý".

  Rozplizlost je tu přítomna pouze coby větší či menší "rozplizlost myšlení" různých vykladačů a překladatelů.
  Biblistika přitahuje mnoho rozplizlých duchů, viz postnutý blog.

  Za méně rozplizlé mi připadá např. zřejmé pozorování , že hebrejské "pustý a prázdný" znamená ihned jasně a bez řečtiny také "Bezjsoucný, tj. neviditelný" a že to není nějaký neviditelný duální /to je přece hrozná chyba u křesťana si toto myslet/, rovnocenný aspekt země , Stvoření a člověka na skajpu atd., ale že je to prostě vyjádření ontologické fáze, kdy pojmy a Slova předcházejí jsoucímu a idea Neviditelnosti/Viditelnosti musí logicky předcházet Stvořenému.

  Málo rozplizlý je i Jung , řka, že není ani ta "voda" natož něco pod ní a nad ní:))), ale že lze, dle zkušenosti jednoho každého se sny a nevědomím, Prvotnost a Základnost poprvé nahmátnout manifestací temné vody bez kategorie "nad/pod" s jiskrami Ducha v ní...atd., a že "Duch nad vodami" byl známým pocitům tehdejší mythotvorné mysli blízký.

  čort znájet, rozplizlost nerozplizlost, je to celé zajímavé

  OdpovědětVymazat
 2. Omlouvám se, že reaguji až teď.

  Ano, neexistuje žádný sémanticky jednoznačný text v přirozené řeči. Nicméně některé texty jsou jasnější, jiné jsou úmyslně pýthické: "Překročíš-li řeku Halys, zničíš velkou říši."

  Talmud je podle mne především kodifikací ústního zákona.

  Nemyslím, že by křesťanští vzdělanci byli horší než židovští. Problém je v průměrné populaci.

  je skoro nesmysl vůči němu používat kategorie "rozplizlý/nerozplizlý".
  To je možné. Byl to můj dojem, impresse.

  Biblistika přitahuje mnoho rozplizlých duchů, viz postnutý blog.
  Wikipedistů. :-)

  vyjádření ontologické fáze, kdy pojmy a Slova předcházejí jsoucímu a idea Neviditelnosti/Viditelnosti musí logicky předcházet Stvořenému.
  To už je na mne příliš vysoká metafysika.

  čort znájet, rozplizlost nerozplizlost, je to celé zajímavé
  Já se přiznám, že mne Genesis nikdy moc nebavila.

  OdpovědětVymazat

Kursiva: <i></i>
Tučné písmo: <b></b>
Uvozovky: „“
Odkaz: <a href = ""></a>