29. března 2009

Act of Settlement Amendment Bill

Poté, co labouristi zničili Horní sněmovnu, hodlají zničit další pilíř britské ústavy, zákon o nástupnictví (1701). Zatímco vyloučení následníka, který shall profess the Popish Religion or shall marry a Papist (vyznává papeženské náboženství nebo si vezme papežence), je skutečně anarchronism (i když potřeba vyřešit, kdo bude hlavou Anglikánské církve, bude-li panovník katholík, pravoslavný, žid, muslim či něco jiného), zrušení smíšeného systému (kastilského) a jeho nahrazení kognátským, je krokem zpět. Navíc Evan Harris je skutečně ten pravý, který by měl takovou reformu připravit.

0 – počet kommentářů:

Okomentovat

Kursiva: <i></i>
Tučné písmo: <b></b>
Uvozovky: „“
Odkaz: <a href = ""></a>