29. března 2009

Κωνσταντίνος Α. Πλεύρης

ČR je v gravitačním poli Německa, a proto je zde úroveň svobody projevu stejně mizerná jako tam. Naproti tomu došlo k pozoruhodnému vývoji v jižní Evropě. Nejprve v Itálii historici odmítli šílený návrh lidoveckého ministra spravedlnosti Clementa Mastelly, takže popírání holocaustu bylo z novely vynecháno (PDF). Poté španělský ústavní soud zrušil trestní čin popírání holocaustu jako protiústavní. A nyní nás Kapitán informuje, že podobný vývoj nastal i v Řecku.

Oč jde? Dne 25. 5. 2006 vydal Κωνσταντίνος Α. Πλεύρης (anglicky Constantine Plevris) knihu Εβραίοι, όλη η Αλήθεια (Židé, celá pravda), 1394 pp. Některé výňatky:

p. 95: "Naneštěstí, vyučování těchto historických pravd je na našich školách zákázáno (!), protože by to bylo …antisemitské. Řekáčci (Graeculi), zrádci Národa."

p. 601: 'In answer to the question: 'Can a Jew be regarded as a Greek?' I say directly: 'No', because the administrative act of bestowing Greek nationality does not change a person's racial origin; it is a legal act, not a racial or ethnic one'.

p. 626: '…Because we are GREEKS, in other words a superior Race and not wretched Semites'.

p. 802: 'I stop at the historical truth that teaches the moral superiority of National Socialism'.

p. 902: "…tolerovanými mezinárodní kommunitou a podlými OSN bývalého lidojeda Annana."

Dále kniha vyjadřuje obdiv k Himmlerovi, Hilterovi a Goebbelsovi. O případu lodi Patria se zřejmě nezmiňuje.

Zajímavé je jeho vlastní shrnutí obsahu knihy:
1. the 'Talmud', of which I include excerpts
2. the huge stock of historical evidence of Jews' anti-Christian and miso-Hellenic policy
3. the massacre of Priests and of the Greek people by the Jews that I describe
4. the military pacts between Israel and Turkey that I mention
5. opinions of Jews held by eminent figures such as Cicero, Seneca, Goethe, Voltaire, Shakespeare, Cant, Wagner, Schopenhauer, Napoleon, Truman, De Gaulle, Kolokotronis, Makrigiannis, Souris, Dragoumis and others which I transcribe without alteration
6. the teaching of Judaism against people in general and Greeks in particular, which I note with references
7. Jewish insane 'racism' e.g. 'the children and descendants of foreigners are like unto the descendants of animals'! (YBAMOTH FOL. 94,2) the chosen people; all nations are servants to the Jews etc; which I analyse in detail
8. the collaboration between Jewish Zionists and Nazis, which I reveal and provide evidence for
9. anti-Semitism in the communist world and the assassination of Stalin by Jews, which I prove
10. the Jewish population statistics and the evidence of their falsity, for which I provide documentation
11. the evidence of the Holocaust, gas chambers, 'ovens', etc. which I convincingly refute
12. the massacre of children in Palestine and the devastating photographs that I present
13. the international Jewish espionage networks that I publicize with proof
14. the collaboration between Jews and Turks in the USA which is based evidence
15. the role played by Jews in the intervention in Iraq and the slaughter of Iraqis, which I establish with photographs
16. the miso-Hellenic, Jewish religious books, to which I give precise references
17. statements made by rabbis about Jewish domination of the world and the killing of those of other faiths, for which I present evidence
18. Jewish penetration into our Education, which I denounce the basis of evidence

19. the Jews' murderous deeds, for which I cite cases
20. the plan to subvert the Nations, which I prove with evidence and facts
21. the betrayal in 1821, 1912-13 and during the campaign in Asia-Minor, which I back up with reference to historians and events
22. the unknown documents and photographs of Jewish machinations, which I include in my book
23. Jewish forgeries, which I prove with photographs
24. my being silenced and the silencing of anyone who refused to believe the lies of Jewish Zionism, which I describe
25. the condemnation of historians, professors and politicians for ideas that do not coincide with those of the Jews


Vyplývá z toho, že o Řecku toho moc nevíme, zejména o obsessi Řeků Turky.

Updated.

10 komentářů:

 1. Tu Plevrisovu knihu bych Vám radil popřít. Jinak budete mít problémy!...

  OdpovědětVymazat
 2. Mne tam nejvíce zaujala vlastní percepce hellénství a Annanovo lidojedství.

  OdpovědětVymazat
 3. Hlavně to neberte tak vážně. ;-) Ujišťuju Vás, že Plevris není typický Řek...

  OdpovědětVymazat
 4. Vyplývá z toho, že o Řecku toho moc nevíme, zejména o obsessi Řeků Turky.

  To je poměrně známá věc, koneckonců, již Hölderlin v Hyperionu skoná nad Řeckem "znásilněným" Ottomany a Byron se vydal na svou pouť ze stejných důvodů. Krom toho, někteří Turci pořád nostalgicky vzpomínají na zlaté ottomanské časy. Má turecká kamarádka by například ráda viděla neo-ottomanské impérium, které by opět zahrnovalo pro Turky profláknuté země jako Rumunsku nebo Řecko ;-)

  OdpovědětVymazat
 5. Tak národní resentimenty jsou známé, např. vztah Čechů a Němců. Ale že bychom zkoumali, s kým se Němci spolčují a ty druhé za to odsuzovali, tak daleko přeci jen nejsme.

  OdpovědětVymazat
 6. Podstatná je samozřejmě především historie Řecka po druhé světové válce, podpora Anglie a USA fašistůmm proti komunistickým partizánům a role pravoslavné církve při tomto konfliktu. Názory bych tomu pánovi nezakazoval, ale myslím, že je nepochybné, že je to typický antisemita.

  OdpovědětVymazat
 7. Jelikož drobnění příponou -áček nemění kmenovou souhlásku (srov. hypotetické Češík nebo možná Číšek), opravte si překlad Graeculi (opravdu to je i v novořečtině takhle latinsky, nebo mají něco autochtonního, he?).

  OdpovědětVymazat
 8. Číšek?
  U nás se občas užívá Čížek.

  OdpovědětVymazat
 9. Čech - Čížek

  Obdobně by mohlo být Řek - Říček (nebo Řízek?).

  Jinak určitě Řekáček.

  OdpovědětVymazat
 10. Po návratu z cest otevírám počítač a čtu:

  'Because we are GEEKS, in other words a superior Race and not wretched Semites'.

  Ač překvapen, nezbývá mi než souhlasit... : )

  OdpovědětVymazat

Kursiva: <i></i>
Tučné písmo: <b></b>
Uvozovky: „“
Odkaz: <a href = ""></a>