26. března 2009

Krejčíř v. Česká republika

Jak informoval Tomáš Pecina, Česká republika byla dnes, tj. 26. března 2009, odsouzena (DOC) Evropským soudem pro lidská práva, že porušila tyto články evropské úmluvy o lidských právech:

čl. 5 odst. 3
Každý, kdo je zatčen nebo jinak zbaven svobody v souladu s ustanovením odstavce 1 písm. c) tohoto článku, musí být ihned předveden před soudce nebo jinou úřední osobu zmocněnou zákonem k výkonu soudní pravomoci a má právo být souzen v přiměřené lhůtě nebo propuštěn během řízení. Propuštění může být podmíněno zárukou, že se dotčená osoba dostaví k přelíčení.
čl. 5 odst. 4
Každý, kdo byl zbaven svobody zatčením nebo jiným způsobem, má právo podat návrh na řízení, ve kterém by soud urychleně rozhodl o zákonnosti jeho zbavení svobody a nařídil propuštění, je-li zbavení svobody nezákonné.

ESLP neshledal porušení lidských práv Krejčíře příliš závažným, protože ČR odsoudil toliko k náhradě nákladů řízení ve výši 5 000 €. Přesto je to však závažné rozhodnutí, neboť se týká něčeho jiného než čl. 6 odst. 1 úmluvy.

Updated.

9 komentářů:

 1. Zkuste si to přečíst ještě jednou; pět tisíc euro jsou náklady řízení.

  OdpovědětVymazat
 2. No, nevím. Možná je má znalost franštiny nedostatečná, ale podle mne víc nedostane: "Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus." Nicméně, zítra to konsultuji s učitelem.

  OdpovědětVymazat
 3. § 134 i. f.: "En conséquence, elle n'aperçoit aucune raison d'octroyer au requérant une indemnité de ce chef."

  Nebo Vám šlo čistě jen o slovo "odškodnění", protože náhradu škody formálně nedostal žádnou? OK, v tom případě slovo "odškodnění" škrtám, neuváděl jsem ho tam v tomto striktním významu.

  OdpovědětVymazat
 4. En conséquence, elle considère que le constat de violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral éventuellement subi par le requérant.

  Pět tisíc euro máte v části frais et dépens.

  OdpovědětVymazat
 5. OK, šlo Vám tedy o nevhodný pojem "odškodnění". Už jsem to opravil.

  OdpovědětVymazat
 6. Současná verse je formálně správná, ale zavádějící. Přesné by bylo napsat "k náhradě nákladů řízení", když už tento aspekt cítíte nutnost zdůraznit (podle mne je zcela podružný).

  OdpovědětVymazat
 7. A já už jsem se bál, že by se tomu pánovi mohla stát nějaká nespravedlnost, ale jak vidím tam kde selže právní stát postará se mezinárodní soud.

  OdpovědětVymazat
 8. Ano. Tato causa, stejně jako Roztočilův případ, ve mně vyvolává dojem, že je zbytečně složité připravovat nový trestní zákoník, stačilo by jedno ustanovení: kdo uteče, vyhraje.

  OdpovědětVymazat

Kursiva: <i></i>
Tučné písmo: <b></b>
Uvozovky: „“
Odkaz: <a href = ""></a>