9. března 2009

Křižáci dobra v českých diskusních fórech

Václav Hořejší se v článku 'Humanista, pacifista, idealista, intelektuál jako nadávky?' vyjadřuje k primitivnímu vulgarismu na české diskusní scéně. Následující slova by se však dala velmi dobře stáhnout i na média a příspěvky mnohých politických komentátorů:

Lidé, kteří používají tato označení s původně pozitivními konotacemi nyní v negativním významu, se dnes výrazně hlásí k „pravicovým“ názorům. Jsou to nejen někteří zdejší intenzivní diskutéři, ale i někteří zdejší bloggeři a profesionální komentátoři ve vlivných sdělovacích prostředcích.

Zajímavé je, že tito lidé se slovně hlásí k nejdůležitějším hodnotám společnosti „západního typu“ – t.j. hlavně všestranné svobodě jednotlivce. Domnívají se ale, že při obraně těchto hodnot je třeba postupovat tvrdě a nesmiřitelně proti jejich potenciálním nepřátelům, a to i za cenu dočasného omezení některých svobod, ba dokonce použití metod jako mučení či nerespektování práv zajatců. Charakteristické pro ně je i to, že by nejraději lidem s jiným názorem (pseudohumanistům, „pacifistům“, „idealistům“, „levicovým intelektuálům“) rádi zakázali veřejné projevování jejich „škodlivých“ názorů (...) Kladnými hrdiny jsou pro tyto lidi historické postavy jako F. Franco, A. Pinochet, J. McCarthy nebo G. W. Bush Jr.

Jinak řečeno, pro české "křižáky dobra" platí opět ono staré pravidlo: svoboda patří jen pro věrné.

Update: Diskuse pod článkem je v tomto směru více než vypovídající.

11 komentářů:

 1. Děkuji za odkaz. Je to vynikající shrnutí fenomenu, který mne také dlouhou dobu otravuje. Já tyto křižáky nazývám "modrými bolševiky". Líbí se mi Hořejšího postřeh o jejich idolech (Pinochet), které zdostatek prozrazují jejich totalitní mentalitu a fašistické sympathie.

  OdpovědětVymazat
 2. Asi vím, jaký typ modrých bolševiků má autor na mysli, ale ten Hořejšího výběr jejich idolů (vynechme teď, zda si to dotyčné osobnosti zaslouží) je evidentně nepřesný.

  Bush Jr. mezi ně patří, McCarthy ještě také, k Pinochetovi mají již výhrady a Franco už jejich oblíbenec zjevně není.

  OdpovědětVymazat
 3. Myslím, že je to stejná sorta lidí jako ti, kteří v nedávné minulosti schvalovali politiku rasové segregace v některých amerických státech, resp. politiku apartheidu v JAR, kteří velmi negativně hleděli na lidi jako M.L.King nebo N.Mandela, a naopak oceňovali aktivity typu Ku-Klux-Klanu. Většina z nich jsou příznivci tvrdého postupu vůči imigrantům z rozvojových zemí, a někteří jsou i otevřenými rasisty. je evidentní blábol. Tihle lidé jsou antiislamisté, ale stejně jako Kuras budou pro imigraci křesťanských Arabů a nebudou rozlišovat podle rasových znaků imigrantů, ale podle jejich sympatií k "euroatlantické civilizaci". JAR (by) podporovali ne kvůli rasové segragaci, ale kvůli tomu, že Mandela byl napojen na SSSR a bělošská vláda i přes všechny facky od USA a Západní Evropy stála na jejich straně a na straně Izraele.

  V inteligentní podobě to bude S. Vondra, v nejhloupější Hana Lukešová z diskusí Neviditelného psa. Skutečný nacionalismus bílých lidí je děsí a staví jej na roveň s Hitlerem, Stalinem či Paroubkem, ve těhlech věcech jsou uvědomněle či pudobě neokonzervativní.

  OdpovědětVymazat
 4. Ad AHL71: je pravda, že jejich sympathie pro diktátory jsou motivovány politicky (je to v jejich očích ta "správná pravice") a nikoli rasově. Jinými slovy: barevný je náš, chová-li se tržně. Nicméně jen do jisté míry. Nepovažuji za náhodu, že mnozí jejich idolové v americké pravici skutečně rasisty byli a jejich projevy v diskusích nedávají prostor k pochybnostem: jedná se nezřídka o rasisty toho nejhrubšího zrna, v lepším případě o bezohledné kulturní supremacisty. O nacionalismu nebo multikulturalismu mají většinou vágní představu, formovanou medii, kde cokoli, co je jen trochu víc patriotické, smrdí nacismem, a multikulturalismus znají jen jako levičáckou nemoc (kterou v současné politicky korrektní podobě skutečně je, viz poslední článek O. Šlechty).

  OdpovědětVymazat
 5. Souhlasím s AHL 71:

  Tihle lidé jsou antiislamisté, ale stejně jako Kuras budou pro imigraci křesťanských Arabů a nebudou rozlišovat podle rasových znaků imigrantů, ale podle jejich sympatií k "euroatlantické civilizaci"

  To vyjmenování opozice k Mandelovi a Kingovi je od Hořejšího značně subjektivní (jak zmiňuje Vodník, stejným způsobem by se dalo levici vyčíst její "morální pohoršení" nad každým nesouhlasem s multikulturalismem nebo nacionalismem). To nicméně nemění nic na tom, že nadčasové jádro všeho "křižáctva" identifikuje Hořejší naprosto správně - je to představa, že když věřím, že vlastním pravdu (na tom není nic špatného), opravňuje mě to zároveň i k tomu, abych na svou stranu převedl veškeré "heretiky" (tedy universalismus). Na universálních pravdách není nic špatného (liberalismus), problém nastane, když se dostanou do militantní formy (neokonservatismus) a chtějí ve jménu svobody svobodu těch, kteří s jejich svobodou nesouhlasí, potlačit.

  Je jasné, že jak stoupenci levice, tak stoupenci pravice věří, že jsou na "správné straně". Pokud ale berou svobodu slova do důsledků (tedy do podoby, ve které se skutečně svobodou slova stává), je nutné ji přiznat i svým oponentům.

  OdpovědětVymazat
 6. Re: Alkibiades

  "Je jasné, že jak stoupenci levice, tak stoupenci pravice věří, že jsou na "správné straně".

  Já si nejsem jist, zda odpůrce tohoto specifického diskusního stylu určitých částí české pravice lze automaticky nazývat levicí.

  OdpovědětVymazat
 7. V této debatě opět vyplývá na povrch, jak trapně nepřesné a nedostatečné ty pojmy "pravice" a "levice" jsou. Konsensuálně je používám rovněž a vždycky toho pak lituju...:-(

  Fakt je, že tento diskusní styl se vyskytuje s naprostou převahou mezi těmi, kteří sebe sama označují za "pravici". Tzv. "levičáci" jsou většinou (tedy ne vždy) slušní a v defensivě.

  OdpovědětVymazat
 8. ad Alex Juchelka:
  Máte pravdu, uvedl jsem to jen pro ilustraci, nezamýšlel jsem to v návaznosti na to co jsem psal výše...

  ad Vodník:
  Souhlas. Pravice a levice jsou historické termíny (nedávno je tady šíře rozváděl Peters) a jejich význam se měnil každých pár dekád (nacionalismus byl z počátku doménou levice, až průběhem 19. století se stal doménou pravice, atp.), užité historicky tedy význam mají. Ne však politicky - dnes je evropská levice a pravice ve většině svých názorů naprosto nerozlišitelná (neoliberalismus, politický centralismus, parlementární elitismus)...

  OdpovědětVymazat
 9. zpátky na zem:

  to Vodník...být tebou nepřeháním
  nadšení z alkibiada....je to pohan a hlasatel neopohanské nadnárodní Reichs -Ideologie de Benoista, kritisující křesťanství a kořeny naší civilisace , morálku, lidská práva atd. jako "pověru":)))


  to Juchelka ...sám alkibiadés se má nejlépe, neboť se svým guru de Benoistem věří že je na správné straně hned dvakrát, neboť stojí napravo i nalevo /nevědouce že jeho kritika Západu tzv. zprava je stejně jen nád-národně socialistická , tj velmi levá/.. ,

  de Benoist, z kterýho alki vychází je nekorektně postmoderní vykradač ideí od Marxe po Heideggera.

  B. hlásá mj. boj proti vykořenění a odcizení člověka a to našel u Marxe i u Heideggera, u nějž ovšem ledacos nepochopil. Francouz přece nemůže číst Heideggera:)))

  Alkibiadés omráčený Benoistem , chce jako N.D.+L.N.+ Svobodní mj. jakýsi nadnárodní Reich regionů, s lidmi Blut und Boden, co mají "kořeny" a jsou tedy lokálně organisování ekonomicky i mocensky, vybavení novým, dosavadní kulturu překračujícím, etosem. /Tj musí být proti globalisaci a amerikanisaci, které lidí vykořeňujou, taky proti židům,kteří nejsou zakořenění ale kosmopolitní.

  Jde o to že Heid. právě takto prorokoval úlohu německé říše v Evropě a komunisti měli ty samé intence. H. proti "Gestelltu" komouši / ale i náckové, že jo/ proti kapitálu. B. si mylsá že je to totéž:)))

  Evropa má být slepenec oblastí bez tradic a vědomí svých dějin jak ji rozumíme dnes, bez civilisace jak ji známe 2000 let, bez monotheismu atd., s novou identitou ztrácející se v pohanských mýtech... fakt boží...
  a řekl bych,že docela nebezpečné a zcela jistě neonáckovské, lepší pojmenování běžný politický diskurs prostě nemá.


  pramen k výšeuvedenému např hier

  http://www.unrast-verlag.de/unrast,3,0,217.html  Pozn...Padl tu názor, alkibiadés je konservativní..to je ovšem těžký omyl....

  OdpovědětVymazat
 10. Domnívám se, že p. Hořejší by si měl pořádně prostudovat Lk 6, 42. Jak vypadá typický levicový příspěvek? "Divák1: Á náš přiblblý Honzíček.
  Pro něj a pro ostatní modrý hmyz je jedinou potřebnou kvalifikací členství ve špiclpartaji. Nic víc k jakékoli funkci netřeba."

  OdpovědětVymazat
 11. Re: Magnus Maximus

  "To Juchelka ...sám alkibiadés se má nejlépe, neboť se svým guru de Benoistem věří že je na správné straně hned dvakrát, neboť stojí napravo i nalevo /nevědouce že jeho kritika Západu tzv. zprava je stejně jen nád-národně socialistická , tj velmi levá/..."

  Já se vyjadřuji pouze k fenoménu zmíněných pravicových diskutérů. Tzn. k vícméně, z hlediska vaší diskuse s Alkibiadesem o de Benoistovi, vulgárnímu tématu. Jak je na tom Alkibiades posičně ve vztahu k pravici-levici nevím a de Benoista neznám. Dokážu si ovšem lehce představit zcela autentický hybrid tradičně pravicových a levicových názorů.

  V tomto smyslu ani neznám někoho, kdo se chová přirozeně pouze pravicově a nebo levicově. Buďto je to z lenosti (případ některých levičáků) a nebo jako póza (kupř. Ameriku nekriticky obdivující česká pravice), což může být opět forma lenosti... : )

  To dělení je prostě ve vztahu mezi lidmi směšné a neplatné, i když asi užitečné pro vyvolávání různých zbytečných konfliktů na internetu, v politice, apd.
  V praxi to zcela blokuje diskusi na základě veskrze povrchních signálů jako je třeba kritika JWB nebo Clintona.

  "Evropa má být slepenec oblastí bez tradic a vědomí svých dějin jak ji rozumíme dnes, bez civilisace jak ji známe 2000 let, bez monotheismu atd., s novou identitou ztrácející se v pohanských mýtech..."

  To tvrdí Alkibiades a nebo de Benoist? To se mi také nezdá...

  OdpovědětVymazat

Kursiva: <i></i>
Tučné písmo: <b></b>
Uvozovky: „“
Odkaz: <a href = ""></a>