2. března 2009

Ivana Řápková

Zatímco v předchozím příspěvku jsem se ekonomů zastával, nyní tomu bude naopak. Co mají Ivana Řápková, Jana Bobošíková a Barbora Tachecí společného? Všechny vystudovaly VŠE za kommunismu. Zatímco Tachecí jen mažersky selhala, Řápkovou a Bobošíkovou spojuje populism. A zatímco Bobošíkové eurorealistická germanofobie je převážně neškodná, Řápková je nebezpečně blízko fašismu.

Poslouchal jsem paní primátorku (Chomutov je vedle Přerova, Děčína a Frýdku-Místku statutárním městem od 1. července 2006. Za chvíli bude mít primátora každé větší město.) v nedělní Partii na Primě pozorně. Zdůraznila, že její akce nejsou proti Romům, ale proti "nepřizpůsobivým". Za ně označila ty, kteří porušují zákony.

Ivana Řápková je tedy sama "nepřizpůsobivá". Přikázání jiných (tj. než z účtu u peněžního ústavu) peněžitých pohledávek upravuje § 312 sq. OSŘ. Ten v § 317 odst. 2 OSŘ jasně říká, že "Výkonu rozhodnutí nepodléhají peněžité dávky sociální péče, dávky pomoci v hmotné nouzi, z dávek státní sociální podpory příspěvek na bydlení a dávky státní sociální podpory vyplácené podle zvláštního zákona jednorázově." Opačný výklad tvrdí, že okamžikem vyplacení přestává být dávka pomoci v hmotné nouzi dávkou pomoci v hmotné nouzi a stává se hotovostí. Větší literalism si lze jen těžko představit.

Vadí-li pí primátorce § 317 odst. 2 OSŘ, měla již dávno navrhnout jeho změnu a ne brnkat na temné struny populismu. A českým novinářům by prospělo, kdyby si uvědomili, že lord Runciman měl v roce 1938 pravdu. A hodlá-li veřejná moc porušovat právo, pak je každý fígl v obraně proti tomu přípustný.

3 komentáře:

  1. Poněkud zjednodušujete. Kolisi mezi těmi dvěma ustanoveními OSŘ nelze překlenout pouhým výkladem.

    OdpovědětVymazat
  2. Proč by ne? Navíc k žádné kolisi nedochází. Tvrdit, že okamžikem vyplacení přestává být dávka pomoci v hmotné nouzi dávkou pomoci v hmotné nouzi a stává se hotovostí, je přímém rozporu s účelem § 317 odst. 2 OSŘ.

    OdpovědětVymazat
  3. Také si myslím, že to je typický případ, kdy si právníci poradí a přestože poněkud poruší pravidla logiky, dospějí ke stejnému závěru a o to jde. Jsou horší problémky.

    OdpovědětVymazat

Kursiva: <i></i>
Tučné písmo: <b></b>
Uvozovky: „“
Odkaz: <a href = ""></a>