17. července 2010

Horší než za kommunismu

Boj s extrémisty se nyní v ČR dostal do stádia, kdy je zde větší bezpráví než za normalisace, jak píše Tomáš Pecina. Za kommunismu: "Přesto bylo těsně před počátkem líčení oznámeno, že přístup mají pouze osoby se vstupenkami a osm přímých rodinných příslušníků obžalovaných. Poté se skutečně dostavilo asi třicet osob, vesměs příslušníků StB, které se vykázaly vstupenkami a zaplnily soudní síň. Přímí příbuzní byli též vpuštěni, když se nejprve legitimovaly a byli zapsáni." Nyní: "Jak stěžovatel, resp. jeho obhájce, zjistil, v jednací síni bylo již před vyvoláním věci v části určené pro veřejnost přítomno cca 10 osob, mezi nimiž poznal občanského aktivistu Marka Papeho a několik příslušníků Policie České republiky v civilu. Veřejnost, která měla o účast na hlavním líčení velký zájem, nebyla do jednací síně vpuštěna s výjimkou několika novinářů vůbec, a to včetně rodinných příslušníků obžalovaných."

0 – počet kommentářů:

Okomentovat

Kursiva: <i></i>
Tučné písmo: <b></b>
Uvozovky: „“
Odkaz: <a href = ""></a>