10. července 2010

Zajímavý Gándhího příspěvek

Indové stejně jako Peršané jsou zajímaví tím, že ač árijci a s mnoha vazbami na Evropu, netrpí mnohými evropskými předsudky a stereotypy. Arun Gándhí ve svém příspěvku Židovská identita nemůže záviset na násilí napsal: "Národ, který odmítá odpustit, mění lítost na zlost." Tuto thesi potvrdil i ve své omluvě: "I do believe that when a people hold on to historic grievances too firmly it can lead to bitterness and the loss of support from those who would be friends." Já s ním souhlasím. Nenávist neokonservativců nikam nevede.

Západní establishment si to však nenechal líbit. Inkvisitorka Lipstadtová ho promptně označila za antisemitu. V takových chvílích začínám pochybovat, že západní civilisace je nadřazena ostatním, když nedokáže respektovat ani své vlastní standardy, jako je svoboda slova. S pokrytectvím a dvojím měřítkem to daleko nedotáhneme.

0 – počet kommentářů:

Okomentovat

Kursiva: <i></i>
Tučné písmo: <b></b>
Uvozovky: „“
Odkaz: <a href = ""></a>