14. července 2010

Patří Polanski do basy?

Jak má Cynik ve zvyku, napsal velice emotivní článek Polanski patří do basy, jehož základním sdělením je: "Polanski v USA před 33 lety omámil a znásilnil tehdy 13letou dívku." Jak to bylo ve skutečnosti?

Rajmund Liebling, známější pod svým pseudonymem Roman Polanski, byl traumatisovaný brutální vraždou své manželky Sharon Tate. Dne 10. března 1977 fotil akty 13leté, tedy dávno dospělé, Samanthy Gailey. Aby ji uvolnil, tak ji naléval sektem a dal jí methaqualon, sedativum posilující sexuální vzrušivost.

Co bylo dál, vylíčila Gailey sama: "We were alone and I didn’t know what else would happen if I made a scene. So I was just scared, and after giving some resistance, I figured well, I guess I’ll get to come home after this."

Podle českého nového trestního zákoníku znásilní ten, "kdo jiného násilím nebo pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy donutí k pohlavnímu styku, nebo kdo k takovému činu zneužije jeho bezbrannosti" (§ 185 NTZ). O násilí evidentně nešlo, prostý nesouhlas neznamená, že jeho překonání je násilí. Co se týká bezbrannosti, Gailey opilá nebyla, ani neusnula a methaqualon nemá omamné účinky. O znásilnění se nade vší pochybnost nejednalo.

Podle českého práva se Liebling dopustil pohlavního zneužití (§ 187 NTZ), neboť vykonal soulož s dítětem mladším čtrnácti let. V US právu je tento zločin označen matoucím názvem statutory rape (zákonné znásilnění), neboť podle americké právní fikce nemůže nedospělý ze zákona dát svobodný a informovaný souhlas k souloži.

Podle českého práva se znásilnění v prvním odstavci a pohlavní zneužití promlčuje (§ 34 NTZ, v angloamerickém světě mu odpovídá statute of limitations) v 10 letech, tedy v roce 1987, přičemž však podle starého TZ se promlčecí doba stavěla, pokud pachatel pobýval v cizině. Stíhat Lieblinga po 33 letech je absurdní, po 20 letech se promlčuje i vražda.

V roce 1993 se Liebling a Geimerová civilně narovnali. Liebling jí jako odškodnění zřejmě zaplatil 600 000 dollarů. V roce 2000 Geimerová prohlásila: "the event had been blown all out of proportion".

Ale je tady Cynik, který by se mstil až za hrob. Kde je křesťanské odpuštění člověku, který se 33 let choval řádně a nyní je před hrobem? Kde je ochota ponechat řešení případu soukromé dohodě pachatele a oběti? Nikde. Cynik se totiž nakazil fundamentalismem US kalvinistů. Je to vidět nejen zde, ale rovněž na přístupu k potratům a evoluci. Proto si jeho skupina nadále nezaslouží označení "tradicionalisté" (nejde jim pouze o tridentskou dogmatiku), ale "fundamentalisté", byť obvykle je toto označení vyhrazeno pouze pro kalvinisty.

Updated.

0 – počet kommentářů:

Okomentovat

Kursiva: <i></i>
Tučné písmo: <b></b>
Uvozovky: „“
Odkaz: <a href = ""></a>