4. července 2010

Polemika s Vodníkem II

Vodník na svém blogu zveřejnil reakce na mé texty, jimiž jsem ho poučil, jak se věci mají. Proto nezbývá než pokračovat v polemice s ním.

Lidskost Byzance. Oč tu vždy běželo, byla Εκλογή. Iuridictum o ní píše: "Reformováno bylo i trestní právo, kdy se u mnoha trestných činů ruší trest smrti a nově se zavádějí tresty mrzačící (nejčastěji uřezání nosu či uší nebo oslepení)." Encyclopædia Britannica: "Though the Ecloga continued to be based on Roman law, Leo revised it in the spirit of “greater humanity” and on the basis of Christian principles … The code eliminated the death penalty for many crimes previously considered capital offenses, often substituting mutilation." A wiki: "The penalties of amputation and blindness, not in step, of course, with the Christian character of the enactment, were introduced, most likely, due to the customs of the East, reflecting the Byzantine concept in this period of changes." Zda je zmrzačení místo smrti výrazem humanismu, je věcí názoru, takže jakákoliv polemika je naprosto zbytečná. Vaše slabost pro orientální tresty jako je useknutí ruky nebo oslepení, je mi známa. Osobně bych dal přednost smrti, než aby mi nějaký Byzantinec vypíchl obě oči.

Konstantin VI. Vaše nenávist k 1200 let mrtvému císaři je až fanatická. Nenávidíte ho jen proto, že to byl obrazoborec. Trochu málo. Zároveň je obrazoborectví empirickým vyvrácením prospěšnosti caesaropapismu. Císaři byli 100 kacíři a Církev s tím nemohla vůbec nic dělat.

Pravoslavná tradice vraždění dětí rodiči. Výrok: "Vy buďte rád, že nemám čas hrabat se v evropské historii, kolik podobných případů bych tam možná našel!" je prázdné žvanění. Pokud nemáte čas, tak nepolemisujte; není to povinné.

Pokrokovost. Zda je lepší chodit v láptích a přemýšlet o nesmrtelnosti chrousta a o počtu andělů, kteří se vejdou na špičku jehly, nebo zda je lepší žít v materiálním dostatku, eliminovat hladomory a hlad a mít Internet, je věcí názoru, takže veškerá polemika je naprosto zbytečná. Lidé svůj názor vyjadřují tak, že hlasují nohama, včetně Vodníka, který dal přednost životu v kalvinistickém Nizozemí před životem v zaostalém pravoslavném Řecku. "Až zahubím její děti, všechny církve poznají, že já jsem Ten, který zkoumá mysl i srdce, a že každému z vás odplatím podle vašich skutků." (Zj 2, 23)

Hodnocení textu. Ano, pokud je text aspoň trochu hodnotný, má význam odhlížet od toho, kdo jej napsal. Pokud je to taková sračka jako starý text ruského papaláše, který žádnou hodnotu nemá, tak má význam toliko se podívat, proč ho Putinovi propagandisté po 6 letech od jeho publikace opět vyštrachali.

9/11. Všechny spiklenecké theorie prohrávají v Occamově břitvě. Proto nám nezbývá nic jiného, než věřit officiální. Až bude nějaká lepší, tak officiální s klidem opustím. Zatím výrony nenávisti k USA nebo nenávisti k establishmentu Occamovým testem neprošly.

Interpretace dat. Anketní otázku typu: "V režimu před rokem 1989/po roce 1989 byl/je občan politicky negramotný," si může vymyslet jedině Kotrba a odpovědi interpretovat jako „voliči ODS jsou komunisty dneška“ také jen on. Na to mu může skočit jedině naivka nebo Vodník. Graf sice nelže, ale vypovídá o hovně.

Ukrajina v. Rusko. Jejich spory jsou mi poměrně ukradené, ale za symptomatické považuji, že jste na straně Ruska. Tak Vám asi o pravoslaví ani moc nejde, jako spíš o rusofilii.

14 komentářů:

 1. Zda je zmrzačení místo smrti výrazem humanismu, je věcí názoru, takže jakákoliv polemika je naprosto zbytečná.
  Polemika možná zbytečná je, ale vysvětlení je jistě pochopitelné i pro debila: oslepený nebo zmrzačený může přinášet pokání, mrtvý už ne. Pro neznabohy to samozřejmě není argument, ale Byzanc byla křesťanské imperium a tedy v tomto ohledu křesťanštější než Západ.

  Osobně bych dal přednost smrti, než aby mi nějaký Byzantinec vypíchl obě oči.
  Protože pro Vás pojmy jako pokání nebo život věčný nemají žádný smysl. Pro středověkého křesťana na Východě i na Západě smysl měly.

  Vaše nenávist k 1200 let mrtvému císaři je až fanatická. Nenávidíte ho jen proto, že to byl obrazoborec.
  Jednak k němu nechovám nenávist. Druhak můj odpor k jeho osobě není ani tak dán jeho ikonoklasmem jako jeho spiknutím proti sv.Ireně a jeho způsoby: "Constantine had his uncle's eyes put out and the tongues of his father's four other half-brothers cut off. His former Armenian supporters revolted after he had blinded their general Alexios Mosele. He crushed this revolt with extreme cruelty in 793." (je ovšem opět dlužno ocenit, že i on křesťansky ušetřil životy těchto lidí)

  Pokud nemáte čas, tak nepolemisujte; není to povinné.
  Nepolemisuji. Ale tvrdím, že Vaše argumenty v tomto ohledu nejsou ani dostatečné, ani poctivé, ani k věci.

  Lidé svůj názor vyjadřují tak, že hlasují nohama, včetně Vodníka, který dal přednost životu v kalvinistickém Nizozemí před životem v zaostalém pravoslavném Řecku.
  Argument o hlasování nohama se mi začíná zdát být posledním zoufalým výkřikem okcidetálních diehards. Proč je Vodník v Nizozemí a ne v Řecku, o tom už byla řeč, možná několikrát, nemíním se k tomu vracet.

  pokud je text aspoň trochu hodnotný, má význam odhlížet od toho, kdo jej napsal.
  A tu hodnotu určuje kdo? Ten, kdo hodlá autora kádrovat?

  Ad 9/11: no comment

  Graf sice nelže, ale vypovídá o hovně.
  Protože otázky vymyslel Kotrba? Kommunista? Trockista? Žid? Strange...

  za symptomatické považuji, že jste na straně Ruska. Tak Vám asi o pravoslaví ani moc nejde, jako spíš o rusofilii.
  Jsem na straně pravoslaví. Na Ukrajině je několik pravoslavných církví, ale pokud vím, pouze ta, která je pod moskevským patriarchátem, je uznávána ostatními pravoslavnými církvemi. Jinak jestli chtějí být Ukrajinci na jedné lodi s Rusy a ne s NATO, je to jejich volba, jestli Rusíni ve svém sebeurčení spoléhají taky na Rusy, je to jejich volba. Já v tom ale nevidím nějaké snahy Rusů rusifikovat Ukrajinu.

  Postnu Vám to výjimečně i sem, abyste nemusel pořád odbíhat na DiscussionSpeed;

  OdpovědětVymazat
 2. Myslím, že byste udělali lépe, kdybyste starost o spásu přenechali Bohu. Na pravoslavném paternalismu nevidím nic křesťanského.

  Konstantin se choval jako standardní byzantský vladař. Co byste chtěl?

  Ale tvrdím, že Vaše argumenty v tomto ohledu nejsou ani dostatečné, ani poctivé, ani k věci.
  Jsou dostatečné – tři případy jsou dost. Jsou poctivé – jasně ukazují na pravoslavný přístup k věci: Ideologie má přednost před lidskostí, i kdyby měl při tom umřít můj vlastní potomek. Jsou k věci: Jasně ukazují pravoslavnou mentalitu. Pravoslaví dalo světu опричники a kommunisté nejsou nic jiného než sekularisovaní опричники dneška.

  Argument o hlasování nohama se mi začíná zdát být posledním zoufalým výkřikem okcidetálních diehards.
  Inu, když Vám chybí argumenty, tak aspoň zpochybníte morálku argumentů opponentových. Jenže vše, co činíme, činíme pro ostatní. Pokud to ostatním nevyhovuje, je to známka toho, že je to špatné. Ale je dědictvím pravoslaví, že ideologie má vždy přednost před člověkem.

  A tu hodnotu určuje kdo?
  Čtenář.

  Ten, kdo hodlá autora kádrovat?
  Upozornit na propagandistu není žádné kádrování. Nebo Vy si snad berete před hasbaraniky servítky? Dvojí metr?

  Protože otázky vymyslel Kotrba? Kommunista? Trockista? Žid? Strange...
  Kotrba je Kotrba. Druh jeho ideologie je až vedlejší. On je ideologem z povolání; co prosazuje je druhotné. Ideologické brožury jsou vždy sračkami, bez ohledu na to, zda jsou od ODS nebo od KSČM. Stupiditu otázky "V režimu před rokem 1989/po roce 1989 byl/je občan politicky negramotný," přeci naznáte sám.

  Na Ukrajině je několik pravoslavných církví, ale pokud vím, pouze ta, která je pod moskevským patriarchátem, je uznávána ostatními pravoslavnými církvemi.
  No jo, ale aby to bylo jinak, to by pravoslaví muselo přerušit styky s těmi bývalými agenty KGB (sergianisty) v Moskvě.

  OdpovědětVymazat
 3. Stupiditu otázky "V režimu před rokem 1989/po roce 1989 byl/je občan politicky negramotný," přeci naznáte sám.
  Tak jim napište! Dnes tam otiskli kritickou noticku jakéhosi Karla Kouby, třeba zveřejní i námitku Vaši.

  OdpovědětVymazat
 4. Když se chcete tvářit vědecky a používat Occamovu břitvu pro lidské konstrukce (což je podle mne velmi ošidné), měl byste ji aplikovat správně. Oficiální teorie totiž zní takto:

  Existuje tajemná skupina náboženských fanatiků, která se nenápadně, v znepřátelené zemi prosáklé špehování (!), naučila létat na simulátoru tak, že v zatáčce opakovaně trefila cíl šířky 60 m (!) a synchronně se zmocnila 4 letadel (!) aniž by letectvo vojensky nejsilnějšího státu vojensky zasáhlo (!). Budova s ocelovou konstrukcí, jako první v historii spadla (!) a do svého svého půdorysu(!) při štíhlosti 6,6. Vedlejší WTC7 také spadla vysoce kultivovaným způsobem (!). Speciální forma termitu, nalezeného v prachu, vznikla patrně přírodní cestou (!). Antrax mezitím rozesílal jeho podlý výrobce, který musel mít zcela unikátní technické schopnosti (!) a pro jistotu spáchal sebevraždu (!). Zahraniční politika USA jako mávnutím kouzelného proutku změnila (!), opočlověk Bush posbíral politické body (!) a USA mezitím v předstírané souvislosti (pro Irák prokázano) (!) rozvrátili dva režimy z islámského světa (!).

  Pokud věříte na tajemné skupiny vládnoucí fantastickými schopnostmi, sebevražedné génie, schopné naučit se dokonale ovládat Boing na simuláttoru, kultivované symetrické kolabsy a další těžko uvětelné "náhody", o Occamově břitvě nemůže být ani řeči.

  Teorie, že za tím stojí američané sami přitom nepotřebuje nadpřirozené jevy, ani náhody, ani jiné nepravidelnosti. Z hlediska výše uvedeného kritéria je daleko pravděpodobnější.

  OdpovědětVymazat
 5. Vodníku, Kotrba mi výslovně vzkázal, že mi neotiskne ani čárku. Musel bych postupovat jako Tomáš Pecina a používat pseudonymu. Ale to mi nestojí za to. Nějaký ultralevicový plátek je mi ukradený.

  OdpovědětVymazat
 6. Kapitáne, stává se z Vás manipulátor. Pokud jsem správně porozuměl spiklenecké theorii, kterou zastáváte, tak ve všem věříte officiální versi, kromě toho, že atentátníci byli členové al Kajdy, a místo toho tvrdíte, že to byli příslušníci US establishmentu.

  OK, podívejme se na Vaše vyprávění Vašima vlastníma očima: "Budova s ocelovou konstrukcí, jako první v historii spadla (!) a do svého svého půdorysu(!) při štíhlosti 6,6. Vedlejší WTC7 také spadla vysoce kultivovaným způsobem (!). Speciální forma termitu, nalezeného v prachu, vznikla patrně přírodní cestou (!)." Trochu chabé, nezdá se Vám?

  OdpovědětVymazat
 7. Myslím, že byste udělali lépe, kdybyste starost o spásu přenechali Bohu. Na pravoslavném paternalismu nevidím nic křesťanského.
  Myslím, že tomu - se vším respektem - nerozumíte.

  Konstantin se choval jako standardní byzantský vladař.
  Nikoli. Konstantin se choval jako standardní špatný byzantský vladař a byl proto po zásluze odstraněn.

  Ideologie má přednost před lidskostí,
  Špatně! Obecný zájem - blaho říše - má přednost před zájmy osobními (mateřský pud). Však ženy ve vysokých posicích moc ženami nebyli, viz M. Thatcherová.

  kommunisté nejsou nic jiného než sekularisovaní опричники dneška.
  I kdybyste měl pravdu, slovo "sekularisovanými" je v tomto kontextu klíčové.

  Pokud to ostatním nevyhovuje, je to známka toho, že je to špatné.
  To vůbec není pravda! Např. kvalitní televisní pořady vyhovují "ostatním" mnohem méně než stupidní kvízy a telenovely. Jsou tedy špatné?

  Nebo Vy si snad berete před hasbaraniky servítky?
  Neberu. Ale vždy vycházím z textu samého. Teprve potom drbu hasbarnikovu prdel.

  to by pravoslaví muselo přerušit styky s těmi bývalými agenty KGB (sergianisty) v Moskvě.
  Pravoslaví posoudilo celou věc a rozhodlo jinak. A věřte, že v čele ROCOR žádní agenti KGB nebyli!

  Vodníku, Kotrba mi výslovně vzkázal, že mi neotiskne ani čárku.
  O.k.

  OdpovědětVymazat
 8. Vodníku, obávám se, že jediné kritérium, jak lišíte dobrého a špatného byzantského vládce, je ten, jaký je jeho postoj k pravověří. Ukažte mi aspoň jednoho dobrého obrazoborce (žádní nebyli?) a jednoho špatného pravověrného.

  Obecný zájem - blaho říše - má přednost před zájmy osobními (mateřský pud).
  Ano, to je naprosto zásadní. Vy jste orientálec, já jsem individualista. Nikdy se nemůžeme shodnout.

  slovo "sekularisovanými" je v tomto kontextu klíčové.
  Není, to je naprosto nepodstatné. Na kommunismu byla ukrutná ta byzantská tradice; nebýt jí, tak je to jen neškodný radikální socialism à la Rosa Luxemburg.

  Jsou tedy špatné?
  Pokud se na ně nedívá nikdo, tak ano. A osobně si myslím, že "kulturní" pořady v TV je fatální nepochopení genru. To je jako vyprávět o Bohu v comicsu.

  Ale vždy vycházím z textu samého.
  Tomu nevěřím. Už jste někdy nějakého hasbarnika pochválil?

  Pravoslaví posoudilo celou věc a rozhodlo jinak.
  Ano, protože odepsat církev, která je početnější než všechny ostatní dohromady, jen tak jednoduše nejde. Navíc všichni agenti KGB dříve nebo později vymřou. Pravoslaví nikam nepospíchá.

  OdpovědětVymazat
 9. Lk 9, 25: "Co je člověku platné, kdyby získal celý svět, ale sám sebe ztratil nebo sám sobě uškodil?" Pravoslaví tak není křesťanstvím: Dává přednost státnímu zájmu před člověkem.

  OdpovědětVymazat
 10. jediné kritérium, jak lišíte dobrého a špatného byzantského vládce, je ten, jaký je jeho postoj k pravověří.
  Jediné nikoli, ale rozhodně jedno z nejdůležitějších! Tak to hodnotili i sami Byzantinci.

  Ukažte mi aspoň jednoho dobrého obrazoborce (žádní nebyli?) a jednoho špatného pravověrného.
  Např. celkem slušní byli Michael II. a jeho syn Theophilos. Phocas nebo Alexios III. Angelos byli ničemové, byť pravoslavní.

  Na kommunismu byla ukrutná ta byzantská tradice;
  Pro nás, "orientálce", ta tradice ukrutná není - o nic víc než třeba náboženské války na Západě.

  A osobně si myslím, že "kulturní" pořady v TV je fatální nepochopení genru. To je jako vyprávět o Bohu v comicsu.
  Co je to za nesmysl? Spousta historických nebo přírodních pořadů v TV může dát lidem opravdu hodně, o koncertech nebo skutečně hodnotných filmech nemluvě.

  Už jste někdy nějakého hasbarnika pochválil?
  Nevzpomínám si. Ale kdyby napsal takový text jako Zorin, se kterým bych musel souhlasit, pak bych to udělal. Vždyť kolikrát jsem musel v poslední době souhlasit s Václavem Klausem!

  Pravoslaví nikam nepospíchá.
  V tom máte samozřejmě pravdu. Proto to bylo správné rozhodnutí.

  OdpovědětVymazat
 11. >Pokud jsem správně porozuměl spiklenecké theorii, kterou zastáváte, tak ve všem věříte officiální versi, kromě toho, že atentátníci byli členové al Kajdy, a místo toho tvrdíte, že to byli příslušníci US establishmentu.

  Nějak nechytáte ironii, v oficiální verzi nevěřím skoro ničemu. Porušuje řadu přírodních zákonů (ale ty vás moc nezajímají, jsou moc "inžynýrské", že jo) a v další řadě případů leží její tvrzení za hranicemi uvěřitelnosti. Occamova břitva je naopak jeden z nepřímých argumentů, že není pravdivá. Teorie, že to udělal někdo, kdo na to skutečně má prostředky a schopnosti, vyhovuje kritériu daleko lépe.

  OdpovědětVymazat
 12. Nevíme přesně, jak to bylo, a tak nám nezbývá než věřit oficiální verzi - můžete prosím tento výrok nějak rozvést, to je docela zajímavý přístup k dějinám, takto bychom mohli třeba hodnotit také požár říšského sněmu, u toho to také není dodnes jasné.

  OdpovědětVymazat
 13. Nu ano, věříme officiální versi, že to udělali nacisté, i když už jsem četl články, že to ve skutečnosti byl odbojový čin proti nacismu.

  OdpovědětVymazat

Kursiva: <i></i>
Tučné písmo: <b></b>
Uvozovky: „“
Odkaz: <a href = ""></a>