20. září 2005

Databáse aneb komu vadí kvantita

ÚJČ ve své zhoubné činnosti se nevyžívá toliko v barbarisaci orthografie v pošetilé snaze přizpůsobit ji chybné výslovnosti, ale též mýtí kvantitu samohlásek v cizích slovech (na česká si netroufl). Databáse je údajně nepřípustná, přípustná je toliko databaze. A což takhle vyznačování kvantity vokálů zrušit úplně, soudruzi?

Takhle tedy ne. Když už nám Hus nabodeníčko dlouhé zavedl, není sebemenší důvod pro to, aby se nepoužívalo i v cizích slovech, psaných samozřejmě etymologickým pravopisem, nikoliv absurdním vymyšleným.

Vox populi vox Dei?
"database nebo databáze (a nic mezi tim)" Chtít důvody by bylo asi marné. "Ale tvary . . . "fraze" . . . "gymnazium" byly vždy považovány za nesprávné." Už nejsou.

Jedno z nějvětších zklamání je Beren. Nikdy jsem ho nepovažoval za polovzdělance, ale to, co nyní předvádí, nelže označit jinak než jako ostudu.

Tak tedy znovu ke vztahu etymologického pravopisu a vyznačování kvantity samohlásek. Jsou to dva na sobě nezávislé jevy. Před kommunistickým régimem by nikoho nenapadlo psát barbarským pravopisem. To byla jedna věc. Vyznačování kvantity bylo chápáno jako pomůcka ke správné výslovnosti. To byla druhá věc. Nebylo povinné, ale nebylo ani zakázané. Slova jako fase nebo frase bylo možné psát obojím způsobem (fase i fáse, frase i fráse), přičemž vyznačování kvantity začalo časem převažovat. Tento jev má obdobu v mnoha dalších jazycích. Např. v ruštině není povinné, ale je možné vyznačovat přízvuk; v arabštině není povinné, ale je možné uvádět samohlásky.

Ještě PČP 1957 v § 84 uváděla, že "délka se označuje zpravidla jen tehdy, píše-li zároveň počeštěně z". Teprve pozdější PČP tento liberální přístup změnila v dogma. Používání náležité orthografie podle nich bylo slohově příznakové a kvantita vokálů se tomu měla přizpůsobit, jako by účelem délky samohlásek byla stylistika nikoliv sloužit jako výslovnostní pomůcka.

Tyto snahy (post)kommunistických jazykozpytců skončily tak, že věční studenti, kteří nedokáží napsat delší text bez hrubky, označují vyznačení délky samohlásky v cizím slově psaném etymologickým pravopisem za pravopisnou chybu. To jsou ty konce snah inženýrů lidských duší.

7 komentářů:

 1. database nebo databáze (a nic mezi tim)

  OdpovědětVymazat
 2. Dříve jste se všude oháněl Pilipovým dodatkem. Teď děláte, že neexistuje?

  „Tam, kde je v jednom slově spojeno více dubletních možností, je třeba dbát na to, aby se jejich slohový příznak shodoval. Píše se tedy teze nebo these (ale ne theze), báze nebo base (ale ne báse), vízum nebo visum (ale ne vizum ani vísum) atd.“

  OdpovědětVymazat
 3. Neberu Pilipův dodatek jako slovo Boží. Je to poslední stav PČP. Je postižen barbarisací stejně jako byla PČP 1983.

  OdpovědětVymazat
 4. Já vím, že pro vás žádné standardy neplatí. Odpovídal jsem jen proto, že vás zajímaly důvody. Důvod je kodifikovaný v Pilipově dodatku a je to proto, aby slovo buď mělo stylové zabarvení nebo nemělo. Superpozice nedává smysl.

  OdpovědětVymazat
 5. Pro mne standardy platí, nikoliv však kommunistické. Kdybyste nebyl takový ignorant, tak byste věděl, že v letech 1902 - 1957 se psalo: fáse, fráse, sesóna.

  Vývody našich postkommunistů jsou nezajímavé. Cizí slovo je možno psát buď původním, nebo barbarským pravopisem. V češtině není žádný důvod vynechávat kvantitu samohlásky.

  OdpovědětVymazat
 6. "Fraze" nebo "databaze" pokládám za ahistorické tvary. Nikdy se tak obecně nepsalo (byť připouštím, že podle PČP se snad i mohlo). Vyznačování kvantity bylo za přípustné prohlášeno dřív, než došlo k zetisaci.

  Kdo by napsal "fraze", dával by najevo, že mírnější reformu odmítá a radikálnější akceptuje. To postrádá logiku.

  OdpovědětVymazat
 7. "Fraze" nebo "databaze" pokládám za ahistorické tvary.
  ÚJČ je bohužel vyhlásil za preferované.

  OdpovědětVymazat

Kursiva: <i></i>
Tučné písmo: <b></b>
Uvozovky: „“
Odkaz: <a href = ""></a>