7. září 2005

Statečný anonym mne kritisuje,

že se pletu, že jsem z Wikipedie chtěl vskutku odejít: "Pokud přijdu o správcovská práva, svět se nezboří. Jen okamžitě ukončím veškerou práci na '''všech''' Wikipediích. Pokud tomu někdo snad nerozumí, ať si laskavě nastuduje význam slov pokoření a ponížení. Nejsem robot bez emocí."

Tak tomu dobrákovi vysvětlím jednu věc: je zásadní rozdíl mezi tím, přijít o něco zákonně a o něco nezákonně. Hlasování jsem vyhrál, o správcovská práva jsem byl tedy připraven nezákonně. Podnikám všechny kroky k nápravě tohoto neutěšeného stavu. Soudruh Radouch se dušoval, že za dostatečné quorum bude považovat toliko 75 %. Cítil se sebejistý. Když se ale dosáhl jen 66,667 %, sklapla mu čelist. Proto se musel věci ujmout jeho soudruh von Berlin.

Další ubohý anonym píše: "Bravo. Pokud člověk dělá něco jiného než je nějaká elementární činnost - třeba okopávání ředkviček, rozhodují o úspěchu konání dvě věci:
- Vlastní schopnosti, intelekt, snaha a vůle
- Schopnost komunikace a spolupráce s ostatními členy týmu

Nechci hodnotit to první. Ovšem v tom druhém jste propadl na celé čáře.

Nyní již chápu, proč se živíte jako chudý, nerudný, odborářský právník. Jste nula a je vám souzeno, abyste nulou zůstal až do smrti. Není mi Vás líto, neboť si svůj osud zasloužíte. Budete do smrti jezdit tramvají, stravovat se v levných bufetech a nadávat na svět, který nechápe vašeho génia."

A mně nějaký útlocita bude vyčítat tón příspěvků? Chtěl bych toho zbabělého anonyma ubezpečit, že schopnost komunikace a spolupráce s ostatními členy týmu mám, o čemž svědčí rok úspěšné práce na Wikipedii. Je však pravda, že s blbci spolupracovat neumím. Jak říká Werich: "Ze všeho na světě je nejhorší srážka s blbcem." A statečným anonymem k tomu, dodávám já.

Co se týká mých osobních poměrů, chudý nejsem. Na odborech pracuji proto, protože chci pomáhat lidem proti asociálům jako je onen anonym.

Tramwayí nejezdím, na svět nenadávám. To si myslím spíš o "ctihodném" anonymovi.

9 komentářů:

 1. Aha, už rozumím. Jaký paragraf kterého zákona byl vlastně překročen?

  OdpovědětVymazat
 2. "Nezákonně" je běžný výraz pro protiprávně. Nicméně pokud by se Wikipedie řídila českým právem, šlo by o § 4 zákona č. 227/1997 Sb.

  OdpovědětVymazat
 3. 227/1997 Sb., § 4

  Statut nadace a nadačního fondu

  (1) Statut nadace nebo nadačního fondu upravuje postup pro jednání orgánů nadace nebo nadačního fondu, podmínky pro poskytování nadačních příspěvků, popřípadě okruh osob, kterým je
  lze poskytovat, způsob, jakým se nadační příspěvky poskytují, jakož i další otázky, které mají být podle tohoto zákona obsaženy v nadační listině a ve statutu nadace nebo nadačního fondu.

  (2) Statut nadace nebo nadačního fondu vydá do 30 dnů ode dne vzniku nadace nebo nadačního fondu a o jeho změnách rozhoduje správní rada.

  (3) Nestanoví-li tento zákon jinak (§ 22 odst. 2), musí být statut nadace nebo nadačního fondu v souladu s nadační listinou.

  (4) Nadace nebo nadační fond jsou povinny na požádání zpřístupnit statut; každý je oprávněn do něj nahlédnout a pořizovat si výpisy či opisy.


  Pokud by se Wikipedie řídila českým právem, bylo by to nanejvýš zajímavé.

  OdpovědětVymazat
 4. Jste chudý duchem. Jak se můžete chtít vrátit do kolektivu, který si tady vypíšete v abecedním pořadí a na každé jméno nakydáte tolik špíny, kolik se jí jen urodí ve vaší nemocné hlavě?

  OdpovědětVymazat
 5. Ten přitroublý anonym dosud nepochopil, že lyncheři <> Wikipedie. Tak Vám to znovu opakuji, abyste to pochopil i Vy, když jste tak natvrdlý: je x wikipedistů, kteřá s tímto lynchem nemají nic společného. Už to konečně chápete, nebo pořád ještě ne? Pokud ne, tak Vám nepomohu, protože léky na zvýšení intelligence neexistují.

  OdpovědětVymazat
 6. Dělá mi starosti, že urážíte tak intenzivně tolik lidí najednou. To mi dělá opravdu velké starosti. Věci už jsou v pohybu. Nemáte náhodou tento měsíc nějaké veřejně přístupné školení?

  OdpovědětVymazat
 7. Vaše starosti si strčte za klobouk. Když si tak čtu Váš příspěvek, měl byste se raději starat sám o sebe, rozhodně to potřebujete.

  OdpovědětVymazat
 8. Nepřemnožili se tady stateční anonymové?

  OdpovědětVymazat

Kursiva: <i></i>
Tučné písmo: <b></b>
Uvozovky: „“
Odkaz: <a href = ""></a>