19. září 2005

Dostal se mi do ruky Eggův pamflet

Protože je pro čecháčky, kteří ovládají dnešní cs: symptomatický, odpovídám mu otevřeným dopisem.

Eggu,
jste prototyp čecháčka. Svou bizzarní kombinací studenta a učitele ztělesňujete velice rozšířený český typus: podučitelskou povahu. Ač formálně vzdělán v jedné oblasti (fysika), pokoušíte se psát články v oboru, v němž fakticky vzdělán nejste (historie). Ač nikým formálně (udělením správcovských práv) ani neformálně (dotazem) nežádán, neustále sekýrujete ostatní (p. Žemličku, p. Vaňa). Nyní jsem Vaší obětí já.

Není třeba dlouhého přemýšlení k tomu, aby každému došlo, že jsem obětí Eggovy msty za to, že jsem se věnoval jeho ojedinělým pokusům o článek (RKZ, Cimrman). Proto rozpoutal pravopisný konflikt, který zuřil od 26. 11. 2004 do 26. 1. 2005, proto se horlivě zúčastnil všech tří lynchů. A nyní se bude pokoušet předstírat, že ke mně nechová zášť? Vždyť před jeho příchodem na cs: neexistoval konflikt, který by stál za řeč, za to nyní jsem i jeho zásluhou zablokován až do konce mého života.

Další Vaší osobní charakteristikou, Eggu, která však není vlastní jen Vám, nýbrž převažuje v celé postkommunistické ČR, je umanuté trvání na tlusté čáře. Oběti si mají s katany podat ruce, jako by se vůbec nic nestalo, jako bych nebyl 3x obětí lynche a podvodně zbaven správcovských práv. Jenže otázka nestojí tak, že buď se budeme dívat do budoucna, nebo do minula. Otázka stojí tak, že abychom se mohli správně dívat do budoucna, musíme znát minulost. Bez toho budeme jen pořád opakovat staré chyby, v cs: se může každou chvíli opět obnovit bezpráví. Správcovská práva nepotřebuji a dalo by se říci, že je na dnešní cs: ani nechci. To ale neznamená, že o ně můžu být připraven podvodem a že tento podvod máme zpětně legalisovat nějakým amnestijním zákonem.

Jak jsem uvedl výše, pro fachidioty Vašeho typu je charakterické, že čím méně o věci víte, tím raději se k ní vyjadřujete. Na rozdíl od Vás jsem se trestnímu právu rok intensivně věnoval. Mám důvěrnou znalost fungování policie zevnitř. Mohu Vám sdělit, že trestním oznámením, kde by nebylo uvedeno jméno a bydliště podezřelého, by se nikdo seriosně nezabýval. Rovněž Vaše svérázné představy o pomluvě by znamenaly, že každá obžaloba by naplňovala znaky skutkové podstaty tohoto trestného činu. O myšlenkovém obzoru lyncherů svědčí Vaše neuvěřitelné lži typu: "Na Wikipedii byl Pastorius potrestan, omluvil se, trest prijal". Když se někdo zachová jako Kájínek, tak to pro žádného soudného člověka nemůže znamenat, že dotyčný trest přijal. Pro Egga však ano.

Je pravda, že jsem nikdy nepřijal žadný mi uložený trest. Je snad normální akceptovat bezpráví? Jsem snad trappista? Rovněž je pravda, že jsem nikdy nepochopil, zač jsem vlastně trestán. Nejsem jasnovidec. Standardní výrok o vině obsahuje popis skutku + jeho subsumpci pod normu. Cokoliv jiného je lynch a lynch je ze své definice nepochopitelný (nepřezkoumatalný), resp. pochopitelný pouze jako výraz záště. Dále jsem prý nikdy neprojevil schopnost a ochotu na svém vystupování cokoli změnit. Pominu-li ten fakt, že je to lež, tak Wikipedie, přestože to není demokracie, tak se řídí některými základními principy demokracie a právního státu. Jedním z nich je zásada, že to, co není zakázáno, je dovoleno. Naproti tomu výrok: "Dokud nepochopi, kde je problem, nemuze s tim nic udelat a nic se tedy nezlepsi," jako by vypadl z Londonova Doznání.

Podle Egga je požadavek nápravy bezpráví ztrátou soudnosti. Ani to ho nijak neodlišuje od ostatních čecháčků, kteří mají takový problém odčinit vyhnání Němců. To, zda bezpráví bylo stvrzeno krvežíznivým davem, nebo šlo o pouhou svévoli jednoltivce, je v této souvislosti lhostejné.

Nemám nic proti demokratickému principu, že rozhoduje konsens kommunity. Nicméně tento konsens musí být informovaný, tj. v případě sporu při respektování zásady audiatur et altera pars. Při posledním lynchi jsem byl pro jistotu preventivně zablokován, abych byl toho práva zbaven. Co kdyby tento lynch kvůli tomu dopadl jako první, tj. neúspěšně? Takovou ostudu si organisátoři lynche nemohli znovu dovolit.

Ano, dostal jsem vyjádření od dvou členů správní rady Nadace. Na rozdíl od Egga jsem mu porozuměl. Anthere napsala jako návrh: "zbavit mne správcovských práv na jeden měsíc". Už je nemám téměř dva. Angela odpověděla, že zbavit funkce správce vyžaduje konsens kommunity, tj. odmítla se chovat jako Fantasy. Eggovy explikace chování správní rady považuji za stejně informované jako jeho znalosti právního řádu ČR. Např. urážka je možná jen veřejně; pokud někdo bez souhlasu zveřejní soukromý dopis, není za to jeho pisatel odpovědný.

Chovám se úctou a slušně ke všem, kteří chovají slušně ke mně. Mezi ně počítám i Ty, kteří mi sice úmyslně ublížili, ale dokáží se omluvit nejen slovy, ale také skutky. Toho dosud žádný lyncher schopen nebyl, takže nevidím důvod, proč bych měl na neslušnost odpovídat slušností. Svévoli je třeba odkázat do patřičných mezí. Odpustit je možné kajícníkovi, nikoliv zatvrzelému lyncherovi.

Rozdíl mezi demokracií a vládou lusy spočívá v tom, že podmínkou demokracie je právní stát. Lynch není demokratický, byť by ho "pravidla" stokrát povolovala. Naproti tomu konsensus o encyklopedičnosti nějakého hesla demokratický je. Ale třeba má Egg nějaké svérázné a výrazně innovativní pojetí demokracie, které nám blíže objasní.

Skupina 25 lyncherů už navždy zůstane Skupinou 25. Tento počet podle pravidel nastavených samotnými lynchery byl nedostatečný, ale přesto k lynchi stačil. Ano, neveřejné kamarádšofty mohou dočasně uspět, já však věřím, že nikoliv natrvalo. Chci věřit tomu, že ti, kteří se ke Skupině 25 nově přidali, že byli jen ovlivněni hrubě manipulativním Miracetiho blábolem. To je však neomlouvá, že si měli 2x rozmyslet, zda novou Antichartu podepíší.

Skupina 25 samozřejmě není jednolitá. Na druhou stranu Skupinu 25 spojuje ochota se podepsat pod bezpráví. Zatímco Karakal se nového lynche nezúčastnila, p. Pospíšil ano. V době mediace jsem to nemohl tušit, a proto jsem ho za svého nepřítele nepovažoval. I tak si však myslím, že jen neunesl Eggovy a Cynikovy výroky, které jsem mu připomněl. Takže nikdo nemůže házet p. Pospíšila do jednoho pytle s Eggem. První se mi dlouho snažil pomoci; druhý dělal od samého počátku až do konce vše proto, aby mi uškodil. Je to jeho obvyklý modus chování, vizte jeho negativní postoje ke článku o Luboši Motlovi. Kdybychom dali na Egga, tak by jeden z největších žijících českých theoretických fysiků doplatil na to, že se s panem podučitelem pohádal.

Skupina 25 ≠ česká část Wikipedie, to si zapište, Eggu, za uši. Ať si lyncheři budou cs: usurpovat sebevíce, stejně nemohou zapřít fakt, že se k nim mnoho významných wikipedistů nepřidalo. Nescházela jim totiž prostá lidská slušnost a snad je vedl i odpor k tomu být členem tupého stáda. Charakteristikou Skupiny 25 lyncherů není (ne)vzdělanost. Někteří píší špičkové články, jiní články jako Cynik. Absence slušnosti není v korrelaci s absencí vzdělání. Každého, kdo odolal Miracetiho Seirénám, si vážím a jsem ochoten s ním spolupracovat. Nezapojit se do davu vyžaduje kus osobní odvahy.

Egg se jako pravý neználek ptá, za co má být potrestán, jako by to nevěděl, jako by neuměl číst. Nuže, za to, že mne označil nejprve za podvodníka, posléze za manipulátora. Je úplně lhostejné, zda se téhož výroku dopustil ještě někdo jiný. Je to osobní útok a ten pravidla Wikipedie zakazují. Vzhledem k tomu, že Egg byl ve svém výroku veden osobní záští, je třeba mu dát jednou pro vždy najevo, že ve Wikipedii jí nemůže dávat volný průchod.

Závěrem bych rád Egga poučil, že opravdu není třeba se vlámávat do otevřených dveří. Nikdy jsem netvrdil, že chci jen psát a vylepšovat články. To totiž opravdu není možné v situaci, kdy osobní útoky proti mně žádný správce ze zásady netrestá a mé editace jsou provokativně paušálně revertovány. A své "dobré" rady si raději, Eggu, nechte od cesty. Nestojím o ně, nemám a nechci mít s Vámi nic společného.

Znamenám se,
Vámi vyhnaný wikipedista

P. S. Vrchol Vašeho pokrytectví je Vaše výtka Tomáši Pecinovi. Ta Vaše banda nepochopí nikdy nic.

0 – počet kommentářů:

Okomentovat

Kursiva: <i></i>
Tučné písmo: <b></b>
Uvozovky: „“
Odkaz: <a href = ""></a>