7. září 2005

Výpisky z četby I

"Tak se utvořila v zemi katholická strana, počtem sice slabá, ale odhodlaná a bezohledná; poněvadž tehdáž Morava poskytovala všem náboženstvím úplné svobody, katholíci, aby obnovili panství své víry, usilovali o obmezení svobod zemských i starodávných zvyků, což mělo pro další dějiny Moravy dalekosáhlé následky. V čelo této strany postavil se vedle biskupa Františka Dietrichsteina úskočný a hrabivý Ladislav Berka z Dubé, který r. 1602 jmenován byl zemským hejtmanem moravským."
Ottův slovník naučný XVII, p. 689.

Jan Hus o své exkommunikaci: "Kdyby všichni lidé svědčili, že jsem kacířem, neb jinak vinen a jediný Bůh by o mně vydával svěděctví, že jsem spravedliv, hovno bych se chtěl svědectví jich všech báti, ježto jest křivé, odporné nejlepší a nekonečné pravdě."
Jan Sedlák: M. Jan Hus (1915), p. 153.

0 – počet kommentářů:

Okomentovat

Kursiva: <i></i>
Tučné písmo: <b></b>
Uvozovky: „“
Odkaz: <a href = ""></a>