6. září 2005

Katholíci a kommunisté

Tenhle příspěvek není ani tak o světových názorech, jako o povahách, které se na ně vážou. Jako každá generalisace, ani tato neplatí 100%, ale přesto je vysoká míra korrelace zarážející.

Nejprve ke katholíkům. Znám mnoho věřících: judaisty, katholíky, protestanty i pravoslavné, ale žádní nejsou tak odporní jako katholíci. Evangelíci mohou být zarputilými fanatiky, ale chybí jim zvláštní rys, typický pouze pro katholíky: svatouškovství. Kalvinisté Vás za hřích krutě potrestají, ale nebudou se u toho tvářit, že Vás vlastně odměňují, že chtějí jen Vaše dobro. Kdo jiný než katholík se dokáže usmívat, zatímco Vás upaluje na hranici? Domnívám, že mnoho odporných stránek české povahy je vlastně pozůstatkem katholicismu. Katholická dogmata sice už český národ nezastává, ale toto tam zůstalo.

A co kommunisté? Ti se vyznačují tím, že proti Vaší vůli Vám organisují život pro Vaše vlastní dobro. Bude tak spaseni, aniž byste vlastně chtěli. Druhým rysem je permanentní fízlovství. Každý správný komouš je bdělý a ostražitý. S. von Berlin nedělá nic jiného, než že sleduje, co se na Wikipedii šustne a okamžitě to běží tu hasit, tu nabonzovat. Hodně zdaru, soudruhu. A třetím rysem je touha po moci. Zatímco katholíci si přejí rozhodovat o Vašem posmrtném životě (stejně, Cyniku, půjdeš za své hříchy do pekla), kommunisté nám dělají peklo na zemi: "Ty jsi špatný chlapec, my, organisovaná klaka, Tě tady nechceme." No snad jim někdo vysvětlí, že vlada lusy skončila v roce 1989 a že tedy není důvod ji konservovat právě v české části Wikipedie.

0 – počet kommentářů:

Okomentovat

Kursiva: <i></i>
Tučné písmo: <b></b>
Uvozovky: „“
Odkaz: <a href = ""></a>