19. září 2005

Omluva nebo trest?

Tento text byl na Wikipedii zcensurován, neboť dotyční neznají rozdíl mezi soukromým a věřejným právem a zásada audiatur et altera pars jim rovněž nic neříká.

Podle § 235 odst. 1 tr. zák. se vydírání dopustí ten: "Kdo jiného násilím, pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy nutí, aby něco konal, opominul nebo trpěl, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta." Nechvalně známý wikipedista tedy mne tedy pohrůžkou násilí ("rozbiju hubu") nutil, abych něco konal, opominul nebo trpěl ("používat tento a jiné hanlivé výrazy"). Hrozí mu trest odnětí svobody až na tři léta.

Ačkoliv já jsem se nikdy podobného skutku nedopustil ani v náznaku, Pastorius dne 4. 8. 2005 v 21:37 (UTC) napsal: "Obávám se totiž, že v tomto případě jste [p. Vrba] proti brutálnímu násilí bezohledného jedince stejně bezmocný jako já." (zdůrazněno mnou) Podle § 174 odst. 1 tr. zák. se křivého obvinění dopustí ten: "Kdo jiného lživě obviní z trestného činu v úmyslu přivodit jeho trestní stíhání, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta."

Pastorius se dopustil dvou trestných činů a jeho oběť se má spokojit s pouhou omluvou? Ví vůbec ten ignorant, co je to účinná lítost?

"Očekávám, že jako výraz toho, že Vít mou omluvu přijímá, přestane s mou neustále opakovanou kriminalizací a svůj příspěvek na toto téma odstraní."
Očekávat lze kde co. Nicméně to, že se trestný čin vyřeší omluvou, těžko.

2 komentáře:

Kursiva: <i></i>
Tučné písmo: <b></b>
Uvozovky: „“
Odkaz: <a href = ""></a>