19. září 2005

Jihadista ve věci restitucí, wiki-vr

Jihadista ve věci restitucí, wiki-vr, prohlásil: "Obdobně se na přelomu 70. a 80. let objevili pedofilové s tím, že děti mají právo na sex... " Opět Maniš (v roce 1997!):

"Ačkoli od Freudových konstatování, že i děti jsou schopny vnímat sexuální podněty, uplynulo nějakých sto let, společnost se neustále chová, jakoby šlo o zcela bezpohlavní andělíčky. Osobně se domnívám, že okolnosti brzy povedou k ráznému přehodnocení současných postojů k dětské populaci, vyznačujících se na jedné straně přehnaným ochranářstvím, ba až kultem a fetišizací dítěte, které je však naproti tomu zároveň zbaveno nejen veškerých povinností a zodpovědnosti, ale také všech práv být vnímáno jako individuum, jako svébytný jedinec. Současně s tím dochází k jeho stále časnějšímu dozrávání, a to především tělesnému, ale zčásti, velmi disproporčně a zdeformovaně, též k psychickému. Zatímco na konci minulého století bylo dvanáctileté dítě nezřídka s plnou zodpovědností schopno starat se o obživu pěti mladších sourozenců za cenu úplného ochuzení se o nějaké skutečné dětství, je dnešním ratolestem naopak „šťastné dětství“ obvykle garantováno velmi důkladně; jeho případné narušení či ohrožení pak některá dítka pociťují natolik úkorně, že jsou ochotna bránit se i vraždou rodičů nebo učitele.

Obávám se, že právě drastický nárůst dětské kriminality, který lze v nejbližších letech očekávat, konečně povede ke změně dnešních výchovných i legislativních postupů – v první řadě nepochybně ke snížení věku pro trestní zodpovědnost, jak jsme to nedávno viděli v Británii. A pokud přiznáme, že desetileté dítě je dostatečně vyspělé na to, aby mohlo vraždit, je nepochybně schopné i souložit."

V roce 1999 dodal: "Konečně jsem také onehdy pochopil, odkud berou experti typu Velkého Modráka své přesvědčení, že Internet je plný dětské pornografie. V hluboce "zasvěceném" článku (opravdu stojí za vidění!) zařazeném do amatérsko-sexuologické rubriky Sex namodro to Dočekal konečně vyložil jasně (cituji včetně pravopisných chyb a překlepů): "Pedofilních stránek je na Internetu neuvěřitelné množství a najít je, skutečně není nejmenší problém. Řada z nich je pochopitelně hostována na zahraničních webech, ale pokud navštívíte www.seznam.cz a necháte si vyhledat "teen", zjistíte, že z 47 odkazů jich je kupa skutečně sexuáních..." Tomuto přesvědčivému argumentu ovšem jaksi schází zmínka, že na stránkách, označených "teen" se zpravidla nevyskytují ani ty "teens", natožpak nějaká dětská pornografie! Nejde-li jen o reklamní kamufláž, skrývající běžný porno-site, bývají "teens" nejčastěji dvaceti- až třicetileté dámičky poněkud infantilnějšího zjevu a postavy, často zpočátku oblečené do nějaké školní uniformy."

Je zajímavé, jak moc pro tyto samzvance platí heslo: "Podle sebe soudím tebe" ("Prostě a dobře: Když tu Z. není je tu klid.") a potlačované představy. Např. V. R. o sobě tvrdí: "Jakékoliv jiné ideologie, nebo doktríny směřující k ovládání lidí rozhodně ne[mám rád]." Pak přednese toto: "Proč zablokovat pana Z.", "Návrh: Tompecina – zbavení práv správce" a "Musíme o zablokování pana Z. hlasovat?" Vidí si ten pán vůbec do huby? Zřejmě ne: "Po hledání moci a ovládání jiných – což rozhodně odmítám (sem patří "sciento"-"logie", už v názvu zneužívající dvě hodnoty)." To jsou ty potlačené představy.

Oběť V. R. se ohradila: "Rozhodně se ohrazuji proti tomu, abych zde byl označován za sektáře či fanatika (sice jen náznaky, ale dostatečně srozumitelnými). Kdokoli chce, pošlu mu oskenovanou kopii své exkomunikace (Suppresive Person Declaration) ze Scientologické církve. Pokud jde o sektářské chování, možná by se pan wiki-vr měl nejdříve podívat na sebe. Opakovaně jsem ho vyzýval k věcné argumentaci, ale nedočkal jsem se jí. Pak z diskuzní stránky o scientologii zmizel, až jsem ho našel, jak svůj jed plive pro změnu pod lípou." Nebylo jí to ale nic platné. V. R.: "nemám co bych dodal". Velcí modráci mají právo urážet a osobně útočit na každého beztrestně. Maximálně je jim doporučeno, aby to příště již nedělali.

0 – počet kommentářů:

Okomentovat

Kursiva: <i></i>
Tučné písmo: <b></b>
Uvozovky: „“
Odkaz: <a href = ""></a>