5. září 2005

Ti lidé si asi nevidí do pusy.

Beren napsal: "Nemáme zde k dispozici jiného právníka než jste Vy." Na to jednoduchá odpověď: Protože jste ho zablokovali. Beren se tak podobá sirotkovi, který zavraždil své rodiče, a nyní si stýská, že žádné nemá.

Co se týká názoru p. Peciny na daný případ: Nesdílím ho, ale jsem ostře proti tomu, aby se mazal, protože je relevantní.

0 – počet kommentářů:

Okomentovat

Kursiva: <i></i>
Tučné písmo: <b></b>
Uvozovky: „“
Odkaz: <a href = ""></a>