6. září 2005

Zastavte někdo toho ignoranta V. R.

Jak známo, velký wikipedista a notorický tvůrce rozcestníků V. R. (chtělo by se říci typický, alespoň pro cs: to platí nepochybně) právu nerozumí. A čím víc nějaký český wikipedista něčemu nerozumí, tím víc o tom píše, jak ukazuje názorný příklad Pastoria či Cynika.

Náš p. wiki-vr nejdřív vymyslel úděsnou omalovánku: šablonu právo. Tam nacpal všechny linky o právních článcích, které jsem kdysi vytvořil, aniž by si všiml, že ten seznam je výrazně neúplný, protože zásluhou Tomáše Peciny je v cs: dost právnických článků a kvalitních. Jenže to by ten trouba, když už by o nich věděl, je musel umět zatřídit. Tato triviální operace pro studenta prvního ročníku právnické fakulty je nad jeho síly.

Teď si rozbereme obsah jím zprzněného článku. První věta zní: "Tento článek je o právu v užším smyslu. Další významy jsou uvedeny na Právo (rozcestník)." Upřímně by mne zajímalo, co ten diletant míní právem v širším slova smyslu. Ve skutečnosti nic takového neexistuje. Právní věda rozlišuje mezi právem v objektivním slova smyslu a subjektivním právem. Upřímně však pochybuji, že tento rozdíl nedouk V. R. byť jen zaslechl. V každém případě může o obou pojmech pohodlně pojednávat jeden článek.

Následuje "definice": "Právo v politice a právnictví, je soubor, systém pravidel, norem chování jedinců a společnosti, které určují, předepisují nebo dovolují těmito pravidly zachycené a popsané vztahy mezi jedinci a organizacemi." (opsáno včetně pravopisných chyb) To snad raději bez kommentáře. Tohle by z úst nevypustil snad ani totálně ožralý student občanské výchovy.

Vrchol mentální činnosti V. R. je: "Právní systém dále poskytuje metody k nestrannému posouzení těchto vztahů a k případnému potrestání těch, kteří se nechovají podle společností stanovených pravidel." Tato věta není vyloženě pitomá, ale do odborného článku nepatří. Následuje však kravina jíž není rovno: "Tento normativní systém je stanoven a měněn právotvorným a vykonáván výkonným společenstvím, veřejnými a/nebo státními institucemi – ústavo- a zákonodárnými, vyšetřovatelskými a soudními – které na jeho základě organizují a řídí právní život ve společnosti." Původně zněla: "Právo je normativní systém, stanovený právotvorným společenstvím, zejména státem, který na jeho základě organizuje a řídí život ve společnosti." Panebože, zač mne trestáš?

Na odstavec: "Právo bylo v naší kultuře původně součástí morálky, ale brzy po vzniku státu se osamostatnilo. V (soukromém) právu z morálky zůstal pouze korektiv dobrých mravů; právo je tak minimem morálky." wiki-vr naštěstí nesáhl, protože mu nerozuměl. Není se co divit, že mne plagiátor Vrba zablokoval na furt. První, co bych udělal po svém návratu by totiž bylo, že označil zoufalou kvalitu jeho a páně Vladimírových textů.

0 – počet kommentářů:

Okomentovat

Kursiva: <i></i>
Tučné písmo: <b></b>
Uvozovky: „“
Odkaz: <a href = ""></a>