3. března 2006

Islamismus

Bohumil Doležal zveřejnil zajímavou výzvu, která považuje islamismus za novou globální hrozbu. Vadou toho textu podle mne je, že nečiní rozdíl mezi islámem a islamismem.

Ke kulturnímu imperialismu výzvy se hrdě hlásím. Svoboda projevu musí platit bez výjimky na celém světě. V tomto ohledu si však musíme zamést před vlastním prahem. Jak se slučuje svoboda projevu se žalářováním popíračů holocaustu?

13 komentářů:

 1. Ano, máte pravdu. Doležal je znám jako konglomerát nejrůznějších nerozlišování a směšování ("ruský" vs. "sovětský", "hrdlořez" vs. "bojovník za svobodu" apod.)

  Se svým kulturním imperialismem ovšem ospravedlňujete islamismus: pokud se netajíte s tím, že jim tam chcete zavádět naše způsoby, stavíte je tím pádem automaticky do obranné posice.

  OdpovědětVymazat
 2. No, Doležal s tou výzvou nemá nic společného. Mezi ruským a sovětský vskutku není žádný rozdíl. Mohu Vám dát odkaz na jeden marxistický (sic!) text.

  "hrdlořez" vs. "bojovník za svobodu
  ???

  Já ho nechci zavádět jim. Já ho chci zavádět tamním lidem. Ptát se islamistů je stejné jako se bylo ptát se KSČ na svobodu projevu v ČSSR.

  "Podle průzkumu BBC opovažuje 45% respondentů v 35 zemích světa odstranění Saddáma Husajna za chybu a velká většina (Právo, z něhož cituji, neuvádí procenta) odsuzuje intervenci USA a jejich spojenců. Výjimkou je jedině Irák. Tam odstranění Saddáma považuje za správné 74% a souhlas či nesouhlas s americkým zásahem je vyrovnaný: 49% ku 49%. Jenže co do toho mají co mluvit Iráčané! My v Evropě víme nejlíp, co je pro ně dobré." Bohumil Doležal

  OdpovědětVymazat
 3. To jste psal na Sprše, že Doležal považuje hrdlořezy z Irgunu za bojovníky za svobodu. Až se od tohoto propagandisty plně emancipujete, možná Vám dojde ten zásadní rozdíl mezi "ruským" a "sovětským".

  Tamní lidé jsou muslimové (nikoli islamisté) a o Vaši svobodnou demokracii z valné části nestojí. Pokud jim ji budete vnucovat, stanou se z nich islamisté. Vy jim tam chcete zavádět svoje moresy, lidem, muslimům, a neptáte se jich (lidí, muslimů); tohle s islamisty nemá nic společného.

  "Jenže co do toho mají co mluvit Iráčané! My v Evropě víme nejlíp, co je pro ně dobré."
  Bez komentáře. :-(

  OdpovědětVymazat
 4. Aha. Tak na to jsem zapomněl. Je to nekritický sionista, to se stává. Nikdo není OK na 100 %.

  Mé chápání ruského není nijak závislé na Doležalovi. Měl jsem ho dávno před tím, než jsem věděl, že někdo takový vůbec existuje.

  Copak muslim <> antidemokrat? Podívejte se na Turecko. Demokracie <> rouhání proti Proroku. My také některé věci neděláme, i když můžeme.

  A podívejte se na ten Irák. Je to jinak, než hlásají hlasatelé PC.

  OdpovědětVymazat
 5. "Mé chápání ruského není nijak závislé na Doležalovi. Měl jsem ho dávno před tím, než jsem věděl, že někdo takový vůbec existuje."

  Protože jste uzrával pod tlakem stejně zkreslujících zdrojů.

  Situace v Turecku není tak jednoduchá. Rozhodně bych zásadně ponechal na té které muslimské zemi zda se rozhodné pro stát islámský nebo sekulární nebo některou z těch variant spektra přechodu mezi nimi.

  Irák dal ve volbách jasně najevo, že o demokracii nestojí. Tvrdit, že my víme lépe, co je pro ně dobré, může jen nekonečně arogantní hovado, které se stává legitimním terčem obranné teroristické akce.

  OdpovědětVymazat
 6. Každý stát má být sekulární. Jinak bude zákonitě utlačovat své menšiny. Asi neexistuje stát, kde je více věřících, než je USA. Přesto je sekulární.

  Stát je buď sekulární nebo náboženský. Jiná možnost není.

  Irák dal přeci najevo, že chce demokracii. Terrorismus není nikdy obranný. Civilní cíle nikdy nejsou legitimní cíl násilí.

  OdpovědětVymazat
 7. Je útlak a útlak. Ale to je na dlouhé lokte. Dogma, že stát má být sekulární platí na antitradičním odkřesťanštělém Západě (to platí i pro americké věřící).

  Je na jedné straně Turecko, na druhé SA nebo talibánský Afghánistán. Mezi tím máte Maroko, Jordánsko, Sýrii, Libannon, Írán...

  Irák si ve volbách zvolil náboženské strany. A i ty volby mu vnutili okupanti.

  K poslednímu odstavci: tak si to nazvěte nějak jinak. Člověk, který hlásá a šíří ideologii pro mně nebezpečnou (dobyvačnou, usurpátorskou, imperialistickou), přestává být v mých očích civilní osobou. Pokud bych byl muslim, mohu ho - na obranu Islámu - zabít.

  OdpovědětVymazat
 8. Ne, platí to všude.

  Maroko neznám. Sýrie a Libanon jsou světské státy, Jordánsko a Írán náboženské.

  Náboženská strana <> konec sekularisace. Podívejte se na to Turecko. Je to jakési CDU = jiný akcent.

  To je právě to. Jste nepřítel svobody projevu.

  OdpovědětVymazat
 9. Jordánsko a Írán jsou pořád o hodně liberálnější vůči křesťanům než SA a Talibové. Naopak v "sekulární" Sýrii nebo Libannonu řada věcí zde běžných možná není, přestože nejsou výslovně "zakázány" zákonem.

  Turecko je opravdu mnohem složitější, analogie s CDU nemají smysl.

  Ano, ve Vašich očích jsem nepřítelem (úplné) svobody projevu.

  OdpovědětVymazat
 10. Náboženský stát může být spravedlivý či tolerantní, nebo nemusí. Ale to z něj nedělá polosekulární stát.

  Sýrie je diktatura. Libanon je stát v chaosu.

  OdpovědětVymazat
 11. Myslím, že náboženskost nebo sekularitu země neurčuje režim, nýbrž převažující mentalita obyvatel. Lépe je žít ve spravedlivém náboženském státě než v sekulární diktatuře nebo chaosu, do kterého uvrhli takoví Doležalové Irák (no, oni zrovna ne, ale tleskají tomu).

  OdpovědětVymazat
 12. To je právě Váš omyl. Sekularita je právní věc. USA jsou čistě sekulární stát.

  OdpovědětVymazat
 13. To je věc názoru. Rozhodně nemáme my jako Západ nejmenší právo nutit náš systém tam, kde ho nechtějí.

  OdpovědětVymazat

Kursiva: <i></i>
Tučné písmo: <b></b>
Uvozovky: „“
Odkaz: <a href = ""></a>