22. srpna 2009

Ignorant Karel Hvížďala II

Karla Hvížďalu nemá cenu číst; člověk se vždycky rozčílí nad jeho fatální neznalostí elementárních pojmů a faktů. Tak i teď napsal: "Dne 28. října 1938 uveřejnilo Právo lidu provolání: „Občané a občanky! Pracující lidé měst a venkova! V textu stálo, že Antonín Hampl byl zmocněn k jednání k utvoření demokratické strany všech pracujících. Sociální demokraté pak spolu se skupinkou národních socialistů okolo bývalého generálního tajemníka Karla Moudrého utvořili 11.prosince 1938 Národní stranu práce, tedy obdobu jakési velké koalice."

Pomiňme, že mu tam chybí jedny uvozovky, takže není patrné, kde citát končí. Ale označit Národní stranu práce za velkou koalici, to už je trochu moc. Ve skutečnosti to byla sjednocená socialistická strana, která byla v opposici k vládní Straně národní jednoty, tedy žádná velká koalice.

Podle Hvížďaly je druhá republika "jedno z nejhorších období našich moderních dějin". Ne že by autoritativní demokracie byla optimální régime. Nicméně nebyly tam justiční vraždy, ani genocida, na rozdíl od III. republiky (1945–8). Byla tam vláda a opposice. O tom, které období bylo horší, si každý nestranný čtenář může rozhodnout sám.

1 komentář:

  1. Nesouhlasím zcela, protože 2. republika byla šovinistickými Čechy subjektivně vnímána opravdu jako cosi neobyčejně hnusného: dostavila se desiluse z čechoslovakismu zároveň s pocitem křivdy, což mohla být kombinace nikoli nepodobná tomu, co Češi prožívali v srpnu 1968. Objektivně to byl samozřejmě celkem snesitelný režim, ne o mnoho horší než 1. republika.

    OdpovědětVymazat

Kursiva: <i></i>
Tučné písmo: <b></b>
Uvozovky: „“
Odkaz: <a href = ""></a>