12. července 2008

Význam Locarna

Je málo známý fakt, že k Mnichovu jsme se zavázali v Locarnu, konkrétně rozhodčí smlouvou mezi Československem a Německem, vyhlášenou pod č. 215/1926 Sb. z. a n.

5 komentářů:

 1. Mám obavu, zda jste se nenechal svést důvěryhodně působící argumentací na serveru Nekorektne.

  Pokládám tedy dotaz: Proběhl Mnichov podle ustanovení této smlouvy? Proběhla nejprve jednání "stálé smírčí komise" a byl Mnichov buď "rozhodčí soud", nebo "Stálý Dvůr Mezinárodní Spravedlnosti"?

  Nebo byla tato úmluva obejita právě? mnichovskou konferencí?

  A byla vůbec tato smlouva naplněna, tj. byla zřízena do tří měsíců po vstupu v platnost zmíněná Stálá smírčí komise (a vstoupila vůbec v platnost - tj. byla ratifikována?)?

  Mně se - upozorňuji, že jen po prvním krátkém pohledu do dohody - zdá, že dohodou jsme se právě k Mnichovu vůbec nezavázali, že mohla naopak Mnichovu v případě řádného uplatnění zabránit. Podle mne Mnichov textu této smlouvy vůbec neodpovídá.

  OdpovědětVymazat
 2. Odpovědi:

  Ano.

  Ne.

  Rozhodčí soud.

  Každá smlouva nabývá platnosti již podpisem. Z toho principu nejsou možné žádné výjimky; bylo by to i protismyslné.

  OdpovědětVymazat
 3. Ještě jedna podotázka: Skutečně odpovídalo jednání v Mnichově ustanovení článku 16 této dohody? Připomínám také výslovně jeho odkaz na Haagskou dohodu z roku 1907 o smírném řešení mezinárodních sporů.

  Ne, stále nemám pocit, že by tahle smlouva jakkoli napomohla tomu, co se stalo v Mnichově. Buď k Mnichovu došlo navzdory ní, nebo bez ohledu na ni.

  OdpovědětVymazat
 4. Musíte si to ustanovení přečíst pořádně. Čl. 16 se vůbec nepoužil.

  OdpovědětVymazat
 5. S článkem 16 máte pravdu.

  Slyším o tom celém poprvé a jsem překvapen tím, že by se mnichovské jednání čtyř velmocí bez československého zástupce mohlo nazvat "rozhodčí soud". Ale už kdysi dávno mne někdo upozornil, že právo mezi lidmi a právo mezi národy jsou dvě zcela odlišné věci, a tudíž i termíny jistě musejí znamenat něco zcela jiného.

  OdpovědětVymazat

Kursiva: <i></i>
Tučné písmo: <b></b>
Uvozovky: „“
Odkaz: <a href = ""></a>