25. října 2008

Hluboká sebereflexe

Bohumil Doležal: "Vykopání Topolánka se dnes v ODS označuje opisem „hluboká sebereflexe“, naposled tak učinil Topolánkův hlavní konkurent Bém. To je zvláštní byzantsko-bolševická květnatá mluva, připomíná pojmy jako glasnosť, perestrojka, politika mnoha květů, velký skok apod."

Гласность je rusky publicita, zveřejnění; перестройка je přestavba, 百花 je sto květů a 大跃进 je velký skok vpřed.

Další charakteristika: "Topolánkovi oponenti v čele s Václavem Klausem (svým nynějším angažmá zaujal definitivně místo jakéhosi Teng Siao-Pchinga české politiky, to jsme to dopracovali, přejímáme manýry Říše Středu)"

K tomu archetypální text Tomáše Peciny: "Jak jsem uvedl, ve východní společnosti jsou velmi důležité vertikální struktury, nejrůznější tituly, hodnosti a šarže. Šmíd ani na chvíli nezapochybuje o novinářství Slonkové, protože 1. má na to školu, 2. píše do největšího českého deníku, a je tedy novinářkou z definice. Neobjektivita a odbyté řemeslo, která jsou pro nešťastného Hejska diskvalifikující, u ní nevadí. Částečně je to i obhajoba stavovských zájmů a privilegií: novinář není ve východním světě ten, kdo si to o sobě myslí (a chová se tak), ale ten, kdo dodržuje nepsaná pravidla novinářského cechu/kmene a komu to tedy my, orientální komunita, dovolíme."

0 – počet kommentářů:

Okomentovat

Kursiva: <i></i>
Tučné písmo: <b></b>
Uvozovky: „“
Odkaz: <a href = ""></a>