14. října 2008

Jak se krade na wikipedii

Kdykoliv se na wikipedii objeví text, který za něco stojí, tak je kradený. Posuďte sami.

Originál: "Kundera je synem brněnského muzikologa Ludvíka Kundery. Po maturitě (1948) na brněnském gymnáziu se zapsal na Filosofickou fakultu Univerzity Karlovy, ale studium záhy přerušil a studoval hudební skladbu. Absolvoval pak Filmovou fakultu AMU a v letech 1958-70 zde přednášel světovou literaturu. V roce 1975 odešel do Francie, kde mu bylo nabídnuto místo hostujícího profesora na univerzitě v Remeši. V roce 1979 byl zbaven československého občanství. Nyní žije trvale v Paříži, do vlasti se po roce 1989 vrací jen sporadicky stejně jako jeho dílo, jehož pozvolné vydávání sám řídí."
Kradený text: "Je synem významného muzikologa Ludvíka Kundery, bratrancem básníka a překladatele Ludvíka Kundery. V roce 1948 maturoval na brněnském gymnáziu a zapsal se na Filosofickou fakultu Univerzity Karlovy. Studium však záhy přerušil a přešel na studium hudební skladby. Absolvoval pak i Filmovou fakultu AMU a v letech 1958–70 zde přednášel světovou literaturu … V roce 1975 mu bylo nabídnuto místo hostujícího profesora na univerzitě ve francouzském Rennes, které přijal; později přednášel také na univerzitě v Paříži. Roku 1979 mu bylo odebráno československé státní občanství. Zůstal ve Francii, 1981 získal tamní občanství a v současnosti žije trvale v Paříži."

Wikipedie se "pyšní" kradeným textem již od roku 2005; "autorka" za něj byla dokonce pochválena.

Update: Miraceti na wiki správně zakročil.

4 komentáře:

 1. Guyi, člověče nešťastná, srovnávejte původní verzi a ne výsledek nesčetných dalších úprav - třeba tu Remeš jsem brzo nato opravil já.

  Co se vlastního obvinění z porušení autorských práv, podle mého je to na hraně; takovéto přestylizace dostupných webových zdrojů bývaly na denním pořádku. Pravda, nepřiznání zdroje je přitěžující okolnost.

  OdpovědětVymazat
 2. Na původní versi odkazuji v článku od počátku. Ale o to vůbec nejde. Nesdílím thesi p. Vrby, že wikipedisté musí odstraňovat porušení autorského práva aktivně; stačí na požádání.

  Proto je podstatná toliko poslední verse; tu všichni vidí. Jako právník Vám říkám, že je to jasný plagiát; není-li toto plagiát, tak co by jím bylo? Opsání slovo od slova? Vždyť v tom plagiátu jsou věty víceméně identické jako v původním textu.

  OdpovědětVymazat
 3. Ach tak, dole jsem to přehlédl. Co uvádíte, není kradený text, ale jeho směs s jinými, legálními.

  Miraceti je korunovaný vůl; opravdu pokládáte jako právník za správné vylít s vaničkou i dítě a obvinit z krádeže mne a přispěvatele o současné aféře?

  OdpovědětVymazat
 4. Text je celek a je třeba ho tak posuzovat. Uvádím tedy kradený text.

  Kromě "Evy" samozřejmě nikdo nekradl a Vy nenesete žádnou odpovědnost. To však nic nemění na věci, že nyní jste objektivně spoluautorem plagiátu, byť jste o tom nevěděl.

  OdpovědětVymazat

Kursiva: <i></i>
Tučné písmo: <b></b>
Uvozovky: „“
Odkaz: <a href = ""></a>