27. ledna 2010

Místní příslušnost

Zajímal jsem se o to, proč je v Německu stíhán anglický biskup Richard Williamson za rozhovor, který poskytl švédské televisi. Vysvětlit to samozřejmě naše novináře ani nenapadne.

Ukázalo se, že ten šílenec popíral holocaust v Řezně. Nečekal bych, že někdo bude takto ignorovat princip territoriality § 3 německého trestního zákona: "Das deutsche Strafrecht gilt für Taten, die im Inland begangen werden." Inu, každý svého štěstí strůjcem.