18. ledna 2010

"Soudný křesťan" Pat Robertson

Protože nová kommentářová politika na tomto blogu (kterou všichni účastníci kromě authora blogu považují za špatnou) neumožňuje pokračovat v debatě na thema "soudný křesťan", musím kvůli této glosse zakládat nový post.

Známý heretik, fanatický fundamentalista, podporovatel válečných zločinců a vrahů, zrádce Krista a slouha Satanových náměstků na zemi Pat Robertson patří mezi ty idioty, kteří zemětřesení na Haiti vykládají jako Boží trest. Tento zlověstný fámulus temnot má v Americe mnoho následovníků a společnou rukou dělají ostudu všem skutečným křesťanům, na něž je pak pliváno a káleno, místo těchto záludných ničemů, kteří by si to vskutku zasloužili.

18 komentářů:

 1. Robertson je takový, jakého jej Bůh stvořil.

  OdpovědětVymazat
 2. To jako že Robertson je boží trest?

  "Boží trest" je vůbec geniální vynález, který umožňuje vymlouvat se a nic nedělat, bagatelizovat, nebo zneužívat cizí neštěstí. Kdyby to byla "jen" katastrofa, může se někdo ptát: "Proč jste nepomohli?" Ale když je to boží trest, tak by pomáhat znamenalo protivit se boží vůli a to se žádný dobrý křesťan neodváží.

  Nakonec ještě někdo přijde s tím, že je třeba dokončit, co bůh započal a osvědčit tak pevnost ve víře - a dobít ty, kteří přežili.

  OdpovědětVymazat
 3. Tribune, Vy jste podobně jako Dawkins uhranut těmi nejburlesknějšími a nejodpudivějšími persiflážemi křesťanství, proto tak úporně vzýváte svůj atheism. Ivan Štampach to popisuje opět skvěle, ačkoli tentokrát se s ním neshodnu ohledně toho humanismu.

  OdpovědětVymazat
 4. Ad Fuxoft: mýlíte se. P.R. je takový, jakým se stal svou svobodnou vůlí. To, že někdo vyrostl v bludu, ještě neznamená, že musí být terroristou a štváčem.

  OdpovědětVymazat
 5. Spojení "soudný křesťan" je zcela nesmyslné, asi jako suchá voda. Buď jedno, nebo druhé. Kdo se hlásí k výroku "V jednoho Boha věřiti budeš" se k soudnosti dopracovat nemůže.

  Nesmysly typu "Boží trest", "Prvotní hřích", "Neposkvrněné početí" nebo "Svatá inkvizice" jsou pak jen logickým důsledkem řetězení nesmyslů, prostě nahodilými fluktuace blbosti, které nemá smysl rozumově zkoumat. Je to jako nebeská mechanika pro dutosvět.

  Prostě spojení blázna s podvodníkem, občas převládá jedno, jindy druhé.

  OdpovědětVymazat
 6. Ad Kapitán: Vy, když mluvíte o náboženství, tak to zní asi stejně, jako když Peters mluví o fysice a možná ještě hůř, protože sám fysice moc nerozumím a tak to nedokážu posoudit. Máte právo věřit tomu, že žádný Bůh není a že všechno je jen entropie. Můžete ty, kteří věří tomu, že Bůh je a všechno není jen entropie, považovat za blázny, ale když to začnete rozvádět, tak z Vás lezou opravdu strašné věci.

  OdpovědětVymazat
 7. Vodníku, věřit můžete samozřejmě čemu chcete, jen tvrdím, že některé z těchto vír nejsou slučitelné se soudností. Všechny současné monotheismy mezi ně rozhodně patří.

  >že žádný Bůh není a že všechno je jen entropie

  :)) S entropií jsem se setkal, s Bohem ani antigravitací ne (ani nikdo, koho znám), takže na tom své vnímání světa nezaložím. Peters to nazývá fetišem autopsie:)

  Mimochodem, ta "moje" entropie řídí váš život pevněji, než jakýkoli Bůh. K vůli ní musíte umřít, máte děti, musíte opravit dům nebo koupit nové auto, kvůli ní se vaše metabolické pochody rozpadají až skončíte ve stavu s maximální entopií:). Naštěstí pro ni neplatí úplatek v podobě zbožňování, drmolení modlitbiček a jiného podkuřování:) Věřící člověk provozuje s se svým Bohem něco jako směnný obchod, který pro kolemjdoucí působí občas groteskně.

  OdpovědětVymazat
 8. A já Vám neberu tu Vaši entropii, klidně můžete mít i pravdu. Jestli Vám stačí žít v takto jednorozměrném světě, v pořádku. Ale pak se raději nevyjadřujte k rozměrům dalším, které Vám zůstávají utajeny a pochopitelně ne vždy mohou být dány do souladu s tím jedním rozměrem Vaším.

  OdpovědětVymazat
 9. Já si svět nevybral, nemohu ho v podstatných parametrech změnit, jen poznat. Nejbohatší svět mají pak patrně šílenci, nemusejí se starat o realitu, stačí když si bez omezení vymyslí svět, v němž se jim bude žít dobře. Nějak mne takový "matrix" neláká.

  Jednorozměrnost je to pro Vás, protože vás nezajímá podstata věcí - pravda, ale spíše vlastní okamžitý prožitek - náboženské vytržení spojené s hormonální odměnou mozku. Poznání podstaty však přináší podobné prožitky, ovšem je daleko těžší se k nim dostat. Nestačí kadidlo, mohutná klenba a davová psychóza.

  OdpovědětVymazat
 10. Vodník: Já si také myslím, že soudnost Robertsonova výroku je víceméně v souladu se soudností přesvědčení o neposkvrněném početí a nebo podobně 'nekřesťanskými' názory jako třeba svádění viny za různé epidemie nebo přírodní katastrofy, jak je známo z historie křesťanství.

  Dnes, díky jisté politické korektnosti ve vlastních řadách a vědeckým poznatkům takto Cirkev již většinou nemluví, ale logicky pro to existují stále všechny předpoklady, ne?

  BTW, vůbec by mě nepřekvapilo, kdyby i po takových výrocích poslal Roberson na Haiti misionáře a štědrou pomoc. To se s křesťanstvím nevylučuje... ; )

  OdpovědětVymazat
 11. Vodník: BTW, nehlásáš ty něco podobného jako Robertson, když voláš po větší roli křesťanství v evropské společnosti? Možná, že Evropa ješte přímo nevstoupila do paktu s ďáblem (rozdíly mezi Haiti a Bruselem jsou přece ještě stále značné), ale jinak je to myšlení podobné, ne?

  Nebo myslíš, že budovatelské, extrovertní, protestantské křesťanství Paula Robertsona v podstatě podporuje kapitalistické bezduché snažení, tzn. globalizaci, marketing, apd., kdežto tobě jde spíše o nějakou formu introverse???

  OdpovědětVymazat
 12. Já si myslím, že o "soudnosti" lze v případě dogmat těžko mluvit, i když právě neposkvrnění početí je římskokatholický výmysl, nikoli zjevené dogma. Ale jistě se najdou i mezi pravoslavnými křesťani "nesoudní", kteří takového jednoduchého myšlení nejsou prosti. V historickém odstupu něco takového lze říct - např. že dobytí Konstantinopole Turky nebo VŘSR byl trest - já osobně jsem v takových výrocích velmi zdženlivý, i když že by mohlo jít taky o trest, nevylučuji.

  Pat Robertson na onom videu skutečně v závěru vyzývá k posílání pomoci (proč tedy mluví o tom paktu s ďáblem?). To se s křesťanstvím nevylučuje, jak píšeš, to by už asi opravdu bylo moc, kdyby proti takové pomoci brojil. Nicméně stále zůstává tento nominální "křesťan" válečným štváčem, hlasatelem nenávisti a politickým dobrodruhem; ty výroky o Haiti jsou jen takový kamínek do mosaiky, který ale, opakuji, nelze vyloučit ani u pravoslavného křesťana.

  Jistěže: odpadlictví Evropy nemůže zůstat bez následků, tedy v tomto ohledu "trestu" (nebo chceš-li karmického důsledku). Haiti ovšem v perspektivě vzniku, rozšíření a vývoje křesťanství sehrálo značně odlišnou roli, takže nevím, za co by Hospodin trestal zrovna Haiti nebo před pár lety Sumatru. Možné to sice je, ale jestli, tak my nevíme proč.

  Nebo myslíš, že budovatelské, extrovertní, protestantské křesťanství Paula Robertsona v podstatě podporuje kapitalistické bezduché snažení, tzn. globalizaci, marketing, apd.,
  Ano, to taky.

  kdežto tobě jde spíše o nějakou formu introverse???
  Hm, možná ne na prvním místě, ale asi by byla důsledkem toho, o co mi jde...

  OdpovědětVymazat
 13. Neposkvrněné početí je dogmatem rovněž řeckých katholíků.

  OdpovědětVymazat
 14. Už jsem Vám x-krát vysvětloval, že co se víry týče, jsou řečtí a římští katholíci jedna parta.

  OdpovědětVymazat
 15. Ano, řečtí a římští katholíci jsou jedna parta, a proto uvádět přívlastek je úmyslné matení.

  OdpovědětVymazat
 16. Ano, řečtí a římští katholíci jsou jedna parta, a proto uvádět přívlastek je úmyslné matení.
  Ne. Matení je užívání termínu "katholický" pro církev, která katholickou v pravém slova smyslu není.

  OdpovědětVymazat
 17. Katholická není odštěpená ruská sekta, která aby tu "katholicitu" navenek získala, tak vzala na milost (spíše na "blahodať") aktivní agenty KGB.

  Čistě ruská církev a katholictví, to je contradictio in adiecto.

  OdpovědětVymazat
 18. Katholická není odštěpená ruská sekta, která aby tu "katholicitu" navenek získala, tak vzala na milost (spíše na "blahodať") aktivní agenty KGB.
  Tato zcela nesrozumitelná pasáž dokazuje jednu věc: jak je důležité rozlišovat mezi pojmy "milost" a "blahodať", neboť právě Vám to trestuhodně splývá dohromady.

  Čistě ruská církev a katholictví, to je contradictio in adiecto.
  Samozřejmě, že není a jen to dokazuje, že nechápete vůbec původní význam katholicity, jež nespočívá v nějakém multikulti, nýbrž ve vzájemném obecenství lokálních kanonických pravoslavných církví.

  OdpovědětVymazat

Kursiva: <i></i>
Tučné písmo: <b></b>
Uvozovky: „“
Odkaz: <a href = ""></a>