18. ledna 2010

Leibniz v. Voltaire

V dosti primitivním odsudku význačného, 79letého baptistického (tedy kalvinistického) kazatele a stoupence spikleneckých theorií, Pata Robertsona, jsme se kromě hlučných nadávek na kazatelovu adresu dozvěděli, že katastrofální zemětřesení na Haiti není Boží trest. Tak co to tedy je? Banalita v porovnání s dosud neznámým větším dobrem podle Božího úradku? Také jsme se dozvěděli, že Vodník čte OutsiderMedia, která přebírají články z katholických Umlaufovin. Trochu málo.

Každá katastrofa, ať již je to holocaust nebo zemětřesení na Haiti, vždy neomylně znovu otevře otázku theodicie. Věřící se totiž nedokáží vyrovnat se základním argumentem Davida Humea, který říká: „Chce Bůh předejít zlu, ale nemůže? Pak je bezmocný. Může, ale nechce? Pak je zlovolný.“

Leibnizovou odpovědí na problém zla v Essais de Théodicée sur la bonté de Dieu, la liberté de l'homme et l'origine du mal (1710) je, že žijeme v nejlepším z možných světů, protože nejvýše dobrý Bůh by ani jiný nestvořil. To odmítl Voltaire v Candide, ou l'Optimisme (1759). Poctivým věřícím, kteří nechtějí obětovat tradiční Boží přívlastky (vše-…), tak nezbývá než noetická skepse (agnosticism) z Talmudu: „Není nám dáno vědět, proč se bezbožným vede dobře a spravedliví trpí.“ Ostatní mohou společně s Dorothee Sölleovou odmítnout Boží všemohoucnost: Bůh nemá jiné ruce než ty naše. Proto není ani nutný Štampachův ještě primitivnější odsudek. Fascisující volání po omezení Robertsonovy svobody projevu v "nejlepších" tradicích bojující demokracie totiž odpovědí není.

Závěrem bych chtěl dodat, že odstranění posledních kommentářů z hlavní stránky ničemu nebrání. Pouze ubylo nekonečného žvanění o názorech a přibylo informací, i když se musím přiznat, že bych dal přednost faktům před nadávkami katholíků a pravoslavných na adresu kalvinistů.

23 komentářů:

 1. Trochu málo.

  No, vždyť Vodník uvedl, že šlo o komentář, nouzově postovaný ve formě článku.

  Pouze ubylo nekonečného žvanění o názorech a přibylo informací

  Correlation does not imply causation.

  OdpovědětVymazat
 2. A co mu tedy bránilo postovat ho jako kommentář?

  O kausálním nexu nikdo nemluvil.

  OdpovědětVymazat
 3. Za prvé Vám odpověděl JK: kdyby zde byla zůstala stará redakční politika, připojil bych tento odkaz prostě pod Kalijugu. Kdybych to udělal teď, nikdo by si toho nevšiml.

  Za druhé: vyzývání k vraždám a nenávisti je trestné i ve velice liberálním Holandsku, kde je jinak dovoleno téměř vše, i popírání holokaustu se musí trestat tak, že na to narazí nějaký jiný paragraf (o diskriminaci). V USA se to smí. Pokud ale k něčemu takovému vyzývá ten, kdo se prohlašuje za křesťana, pak musíme my, kteří se rovněž prohlašujeme za křesťany (v tomto případě Štampach a já) vystoupit a říct se vší rozhodností: "TOTO NENÍ ŽÁDNÉ KŘESŤANSTVÍ! Toto je politika poplatná silám, které s křesťanstvím nemají nic společného, pokud mu dokonce nejsou výslovně nepřátelské!" Čtenář si pak může udělat obrázek, kdo následuje Krista, zda válečný štváč a podporovatel vrahů nebo Štampach s Vodníkem.

  OdpovědětVymazat
 4. O kausálním nexu nikdo nemluvil.

  Aha. Takže fakt, že "ubylo nekonečného žvanění o názorech a přibylo informací" z "odstranění posledních kommentářů z hlavní stránky" nutně nevyplývá.

  To jsem chtěl slyšet :-). Z vaší informace to nebylo jasné.

  OdpovědětVymazat
 5. Vodníku, a kdo jsou ti Satanovi náměstci?

  OdpovědětVymazat
 6. To jsou ti skutečně vládnoucí, o nichž se neví, které jen tušíme a odhadujeme přibližně, kde je hledat. Sama jejich existence je vydávána za "konspirační theorii", tedy méněcenný blud a tak dále.

  OdpovědětVymazat
 7. Mě spíš šlo o toho Satana. Proč se vy křesťani nedokážete obejít bez navážení do Něj?

  OdpovědětVymazat
 8. Víte, ono je to naopak: on si začal a pořád začíná. Ale toto thema zcela přesahuje rámec nejen této diskusse, ale řekl bych i blogu, ne-li internetu.

  OdpovědětVymazat
 9. Vodníku, toto není diskussní fórum. Smyslem kommentářů není, aby si jich všímal někdo, koho článek nezajímá. Je to i prevence před trolly.

  Velice bych se divil, kdyby výzvu k vraždě Cháveze v Nizozemí někdo stíhal.

  Pokud jsou v Nizozemí trestné výzvy k nenávisti, není to liberální stát.

  Jinak Robertson se za křesťana neprohlašuje, on jím je. To si pletete.

  Pravoslavní ani starokatholíci nemají na křesťanství žádný monopol. Tyto doby skončily, když Martin Luther 31. října 1517 přibil 95 thesí na vrata wittenbergského chrámu.

  OdpovědětVymazat
 10. JK, cílem LW je přinášet fakta = informovat, nikoliv manipulovat podsouváním, jak máte ve zvyku. Závěry si z informací každý myslící člověk může udělat sám, nepotřebuje k tomu chůvu v podobě JK.

  Řekl bych Vám, proč na LW ubylo žvanění, ale zveřejňovat to by mi přišlo amorální.

  OdpovědětVymazat
 11. Vodníku, toto není diskussní fórum.
  Svou novou redakční politiku jste vysvětlil několikrát, nemusíte mi ji opakovat. Navzdory tomu si myslím(-e), že je to politika špatná. Definitivně mi pak brání v tom vracet se po několika málo dnech ke starší diskussi. Výsledkem je nutnost nového postu, který je ovšem nutně strohý a vyvolá Vaši kritiku, ačkoli Vy sám jste se mě řečnicky ptal "co Vám brání v tom napsat nový post?" Nebudu kvůli glossujícímu štěku psát rozsáhlou analysu!

  Velice bych se divil, kdyby výzvu k vraždě Cháveze v Nizozemí někdo stíhal
  Já taky, Chavez není Netanyahu. Nicméně zákon to na rozdíl od USA v principu umožňuje. Právně je tedy Nizozemí jistě méně liberální než USA, přesto se tu - kýho výra! - cítím svobodněji...

  Jinak Robertson se za křesťana neprohlašuje, on jím je. To si pletete. Pravoslavní ani starokatholíci nemají na křesťanství žádný monopol.
  Pokud někdo "monopol na křesťanství" má, tak je to svatá apoštolská všeobecná církev pravoslavná. Ostatní se mohou za křesťany prohlašovat po libosti, ale poznáte je po plodech a soudit je bude Hospodin. Je-li něčí život zasvěcen činnosti, která je s poselstvím Evangelia a Tradicí prvotní církve v takovém křiklavém rozporu, jako je tomu u P.R., pak se cítím oprávněn prohlásit, že tento muž je křesťanem toliko dle jména.

  OdpovědětVymazat
 12. Řekl bych Vám, proč na LW ubylo žvanění, ale zveřejňovat to by mi přišlo amorální.
  Vidíte, to by mě zrovna zajímalo. Napište mi to, prosím, do mailu, když by to tady bylo amorální...

  OdpovědětVymazat
 13. Vodníku, nikdo Vám nebrání.

  Strohost postu mi nevadí, pokud je to informace. Nadávky nejsou účelné ani u delšího postu.

  Nežil jsem v USA, ani v Nizozemí a vím, že puritánský životní styl má svá úskalí, např. nullové soukromí. Přesto mne úroveň politických svobod v USA nepřestává ohromovat. A je to vývoj až po roce 1945; před tím se USA od Evropy nelišily.

  Pokud někdo "monopol na křesťanství" má, tak je to svatá apoštolská všeobecná církev pravoslavná.
  Matthewisté nebo florinité? Pravdu může mít jen jeden; ostatní jsou schismatici, ne-li heretici.

  Je-li něčí život zasvěcen činnosti, která je s poselstvím Evangelia a Tradicí prvotní církve v takovém křiklavém rozporu
  Ano, existence biskupů a kněží jako u pravoslavných.

  jako je tomu u P.R., pak se cítím oprávněn prohlásit, že tento muž je křesťanem toliko dle jména.
  Pravoslavní sice křesťany jsou, ale s Ježíšem nemají nic společného.

  OK.

  OdpovědětVymazat
 14. Nadávky nejsou účelné ani u delšího postu.
  Kde P.R. nadávám? Nenazývám ho slizkým paznehtem nebo smrdutým tchořem! Vše, co o něm uvádím, jsou charakteristiky a tedy informace

  Matthewisté nebo florinité?
  Pravoslavná církev.

  existence biskupů a kněží jako u pravoslavných.
  Apoštol = biskup. Nastudujte si dějiny církve, něco o funkci presbyterů a jak se z nich vyvinuli kněží a biskupové.

  Pravoslavní sice křesťany jsou, ale s Ježíšem nemají nic společného.
  To říká kdo?

  OdpovědětVymazat
 15. Kde P.R. nadávám?
  Nešvejkujte, není Vás to důstojné.

  Pravoslavná církev.
  To jistě. A tou je Katholická církev. Schismatici nikoliv.

  Apoštol = biskup.
  To je výklad episkopálních církví. V Písmu nic takového nestojí.

  něco o funkci presbyterů a jak se z nich vyvinuli kněží
  Starší neměli sakrální pravomoc. Původní je všeobecné kněžství všech věřících.

  To říká kdo?
  Protestanti.

  OdpovědětVymazat
 16. Nešvejkujte, není Vás to důstojné.
  Nemohu za to, že pravdivé informace o P.R. Vám znějí jako nadávky.

  Pravoslavná církev.
  To jistě. A tou je Katholická církev.
  Nikoli.

  To je výklad episkopálních církví. V Písmu nic takového nestojí.
  V Písmu toho nestojí mnohem víc. Proto si protestanti o plnosti pravdy mohou nechat jenom zdát.

  Starší neměli sakrální pravomoc. Původní je všeobecné kněžství všech věřících.
  Ano, když jich bylo pět a půl. Ale jak Církev rostla, musela se s tím adaptovat. To bylo v pořádku, pokud to stále byla Kristova Církev. "Adaptace" odpadlých okcidentálních biskupů už jsou jen výmysly a herese.

  To říká kdo?
  Protestanti.
  Klasická ukázka toho, kdy je důležité, kdo to říká. Ti, kteří se vzdálili Kristu víc než římští (a jimi uchvácení řečtí) katholíci...:-\

  OdpovědětVymazat
 17. JK, cílem LW je přinášet fakta = informovat

  Tím spíš nechápu, proč neustále používáte takto nepřesné a zavádějící formulace. Nemůžete se pak mj. divit, že se pak někdo v diskusi pokusí o upřesnění.

  Chápu ale, že se vám nemusí líbit, když na tyto excesy někdo poukáže a uvede je na pravou míru.

  Tento problém nicméně neodstraníte jeho zametením pod koberec (e.g., mazáním komentářů, zrušením diskusí, ...).

  OdpovědětVymazat
 18. "[N]epřesné a zavádějící formulace" připadají pouze Vám. A místo toho, abyste je v klidu opravil, tak trollujete.

  Nemůžete se pak mj. divit, že se pak někdo v diskusi pokusí o upřesnění.
  Ano, Malý čtenář a někdy též Tomáš Pecina sem tam něco upřesní. Ostatní jen píší své názory = žvaní.

  Chápu ale, že se vám nemusí líbit, když na tyto excesy někdo poukáže a uvede je na pravou míru.
  Bohužel ve Vašem případě je to učebnicový případ trollingu.

  Tento problém nicméně neodstraníte jeho zametením pod koberec (e.g., mazáním komentářů, zrušením diskusí, ...).
  Budete-li v trollingu "úspěšně" pokračovat, tak diskusse zruším. Jejich přínos se limitně blíží k nulle.

  OdpovědětVymazat
 19. Malý čtenář a někdy též Tomáš Pecina sem tam něco upřesní.
  Nejen ti. I Kapitán, gogo, Vodník (jde-li o Vaše bludné představy o pravoslaví, katholicitě ap.) a - ať se Vám to líbí nebo ne - i JK.

  diskusse zruším. Jejich přínos se limitně blíží k nulle.
  Naprostá většina těch, kteří se k tomuto problému vyjádřili, má opačný názor. LW není BL.

  OdpovědětVymazat
 20. A místo toho, abyste je v klidu opravil, tak trollujete.

  No to už je trochu silný kafe :-).

  Já jsem vaši formulaci v klidu opravil - uvedl na pravou míru (Correlation does not imply causation).

  Vy jste odpověděl O kausálním nexu nikdo nemluvil. Což mi (i nadále) přišlo v rozporu s vaším původním textem. Takže jsem doplnil vysvětlení.

  Holt máte smůlu, že nesnáším manipulaci. Zda je záměrná nebo neúmyslná není přitom podstatné.

  Skutečně nemohu za to, že kdykoliv vy čtete nějaký můj komentář (ať už je myšlen jakkoliv) - a to nejenom na LW, viz dále, tak vidíte rudě a skáčete metr vysoko.

  Bohužel ve Vašem případě je to učebnicový případ trollingu.

  No jasně :-). Ale to počítám hlavně proto, že se vám ty příspěvky nelíbí, protože je jasné, že poukazováním na nedostatky ve vaší argumentaci podrývají vaši "informační" autoritu. Ale za to já přece nemohu.

  Jinak, snažil jsem se si vás nevšímat a tady u vás vůbec nediskutovat, ale bez výsledku. Např. onehdy na blogu p. Peciny jste mne hulvátsky bezdůvodně napadl. To nepočítám vaše časté ad-hominem reakce a nálepkování (vůči víceméně komukoliv), většinou naprosto neúměrné situaci. Někteří diskutující to tolerují. Já ne. Přitom ale, jak je vidět z odkazu, vám naprosto nedělá problémy diskutující napadat způsobem, který by vám osobně vadil.

  Jejich přínos se limitně blíží k nulle.

  To jde o to, zda vám jde především o souhlas (s vašimi informacemi a názory) nebo zda vás zajímají i názory jiné. Z toho, jak zavile potlačujete jakýkoliv dissent (a to i v případech, kdy jde skutečně pouze o názory a nikoliv o fakta), by jeden skoro usoudil, že vám jde spíš o ten souhlas a že těžce nesete, když vaše "pravdy" někdo zpochybňuje (a obzvlášť těžce, když to dělá důvěryhodně, takže je to obtížně napadnutelné).

  Navíc, vy dokážete kohokoliv, s kým momentálně nesouhlasíte, svým způsobem diskuse buď znechutit, nebo případně i vyštvat (viz. Alkibiades, kterého jste odradil právě svými ad-hominem reakcemi a nálepkováním).

  Vezměte si příklad třeba z p. Peciny. Tomu diskuse fungují vcelku bez problémů.

  OdpovědětVymazat
 21. JK, Vy jste především neměl nic co opravovat. Formulace byla naprosto v pořádku. To, že jste ji Vy nepochopil, je čistě Váš problém. Příčinu jistého (nedostatečného) zlepšení úrovně diskussí jsem odhalil Vodníkovi. Nechce si od něj vysvětlit, jak jste totálně mimo.

  Snášejte či nesnášejte si, cokoliv chcete. Jenže jste úplně mimo.

  Vaše kommentáře jsou příšerné. Mazat Vás nemůžu, to jste mi zakázal. Tak zavřu diskusse úplně a bude od Vás pokoj.

  Ale to počítám hlavně proto, že se vám ty příspěvky nelíbí, protože je jasné, že poukazováním na nedostatky ve vaší argumentaci podrývají vaši "informační" autoritu. Ale za to já přece nemohu.
  Ne, důvod je ten, že postrádáte elementární morální integritu.

  Např. onehdy na blogu p. Peciny jste mne hulvátsky bezdůvodně napadl.
  Lžete. Vy jste hulvátsky bezdůvodně napadl českou státní správu. Tak jsem to uvedl na pravou míru. To jsem si dal. Vy jste pro Vás charakteristicky odmítl uznat chybu a zatáhl mne do nekonečného žvanění. Ale je to má chyba. Vás má člověk ignorovat.

  To jde o to, zda vám jde především o souhlas (s vašimi informacemi a názory) nebo zda vás zajímají i názory jiné.
  Už jsem tady x-krát psal, že názory mne nezajímají žádné, ale pouze informace/fakta. To má být provokace?

  Vezměte si příklad třeba z p. Peciny. Tomu diskuse fungují vcelku bez problémů.
  Tomáš Pecina: "mám nutkavý pocit, že se pan [JK] definitivně pominul na rozumu". Tomáš Pecina se obvykle nemýlí…

  OdpovědětVymazat
 22. Tomáš Pecina se obvykle nemýlí

  To vám neberu. "Obvykle" ale neznamená "nikdy". Obvyklá hra se slovíčky (AKA manipulace :-).

  Navíc, odvádíte pozornost od tématu.

  A dále, váš vlastní přístup k mazání (a integritě diskusí., ...) je, soudě dle zvyklostí na tomto blogu, ještě daleko volnější, než kdy byl můj přístup na Sprše (který navíc byl zcela v souladu s jasně formulovanými pravidly uveřejněnými na titulní stránce). Jinými slovy, nejste v situaci, kdy byste mohl kritizovat. A to hned ze dvou důvodů:

  1. kritizujete ve jménu určitých ideálů, ale nejednáte podle nich,

  2. toho případu, který kritizujete, jste se osobně zúčastnil a já jsem tehdy jednal ve vašem zájmu a na váš popud.

  Spinelessness in its purest form. IMHO!!

  OdpovědětVymazat
 23. "Už jsem tady x-krát psal, že názory mne nezajímají žádné, ale pouze informace/fakta."

  "Podstatou FB je nekonečné sdělování toho, co právě děláte. To mne nebaví, vždy jsem byl spíš na názory než na činnosti."

  OdpovědětVymazat

Kursiva: <i></i>
Tučné písmo: <b></b>
Uvozovky: „“
Odkaz: <a href = ""></a>