1. ledna 2010

Stodolův blábol

Jako protiváhu k mým sporům s Vodníkem, kde zastávám stanovisko jednoznačně katholické, tedy západní, sleduji dvojku Stodola & Pospíšil, abych si byl vědom, jak hluboko může klesnout i katholické myšlení, které je jinak v dnešním intellektuálním úhoru velice inspirativní.

Stodola nyní v filosofské pýše zdivočelého thomisty prohlásil, že Tomáš Halík upadl do samočinné exkommunikace svým výrokem: "Bůh, který by byl dokazatelný, by nebyl hoden mé víry." Podle Stodoly je v rozporu s dogmatem: "Jestliže někdo říká, že jeden a pravý Bůh, náš Stvořitel a Pán, nemůže být s jistotou poznán přirozeným světlem lidského rozumu skrze to, co bylo učiněno: anathema sit."

Nuže, to je svrchovanný nesmysl. Kdyby Bůh byl dokazatelný, nebyl by předmětem víry z povahy věci, protože věřit je možné jen tomu, co nelze ověřit. Navíc poznatelnost <> dokazatelnost, což ví každý absolvent filosofické propedeutiky. Příkladem poznatelného, leč nedokazatelného, je láska. Dále každý jedinečný (jednorázový) jev je poznatelný, ale nedokazatelný. Na to, že sv. Václav byl zavražděn, můžeme usuzovat, ale nikdy to nemůžeme dokázat. Například Dušan Třeštík tvrdí, že kníže Václav zavražděn nebyl.

Od Stodolova výroku se distancuje i Cynik. Ten však nikoliv proto, že je nesmyslný, ale protože se Stodola dopustil hříchu neposlušnosti, ačkoliv poslušnost je podle Cynika hlavní katholická ctnost.

3 komentáře:

 1. Cinik má pravdu s tím, co říká o Bohu a holokaustu. To, že holokaust znamená konec křesťanství, je typickým projevem vyznavačů náboženství holokaustu. Viz tato hrůzná slova: „Pokud Osvětim je něco jiného než horor historie, potom se křesťanství otřásá v základech. ... Pokud je Osvětim pravdou, potom existuje lidské utrpení, které se s utrpením Krista jednoduše nedá srovnat. ... V tom případě je Kristus falešný a spása nepřijde od něj. ... Osvětim je vyvrácením Krista.“

  Jinak souhlasím se Stodolou v tom, že bavit se (tímto způsobem) s neznabohem, nota bene v televisi, není od kněze nejlepší nápad.

  OdpovědětVymazat
 2. Cinik má pravdu.

  On je to paradox: jestliže WW2 lidstvu ukázala, kam vede kult Rozumu, měl by být logicky poučením z toho šoku návrat k Bohu a odvrácení od onoho zhoubného kultu. Ve skutečnosti se ale stal pravý opak.

  OdpovědětVymazat
 3. ad Jan Antál Patterson: Příspěvky je nutno podepisovat v kolonce k tomu určené.

  OdpovědětVymazat

Kursiva: <i></i>
Tučné písmo: <b></b>
Uvozovky: „“
Odkaz: <a href = ""></a>